Tag: Disaster

ความรู้เรื่อง ฝน และ ระดับน้ำ โดย ดร.โฆสิต ล้อศิริรัตน์

 1. ภาพ ดร.โฆสิต ล้อศิริรัตน์ (Kosit Lorsirirat (Ph.D.))
  ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยา
  ผู้ตรวจราชการกรมชลประทานเขต 10, 12
  กรมชลประทาน
  kositl@mail.rid.go.th
 2. moui
  วันนี้นั่งเรียนเรื่องน้ำจาก ดร.โฆสิต ล้อศิริรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้ตรวจราชการกรมชลประทานเขต 10, 12 น่าสนใจมาก #WaterForThai
 3. moui
  ดร.โฆสิต – ปีใหม่ยึดตามปฏิทิน คือ เริ่มที่เดือนมกราคม, ปีงบประมาณไทย เริ่มที่เดือนตุลาคม, แต่ปีใหม่น้ำไทย เริ่มที่เดือนเมษายน #WaterForThai
 4. moui
  จากแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2553-2557 แบ่งความรุนแรงสาธารณภัย 4 ระดับ นายกฯ เข้ามา take action ในระดับรุนแรงสุด – ดร.โฆสิต
 5. moui
  อ.โฆสิต เอา slide ที่เป็น animate มาอธิบายเรื่องเส้นทางฝน ร่องฝน ไล่ตามเดือน ซึ่งข้อมูลพวกนี้ทำให้พอจะคาดการณ์ได้ #WaterForThai
 6. moui
  ดร.โฆสิต เอาทำแผนภาพเส้นทางพายุประจำปีของประเทศไทย จำนวน 6 ภาพ #WaterForThai
 7. moui
  ดร.โฆสิต – มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เข้าไทยมาจากทางทะเลอันดามัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม http://twitpic.com/aud55o (pic 1) #WaterForThai
 8. moui
  ดร.โฆสิต – ภาพที่ 2 นี้คือ “ร่องมรสุม” (ภาษาปากเรียก ร่องฝน) ของประเทศไทย แยกตามเดือนต่างๆ http://twitpic.com/aud696 (pic 2) #WaterForThai
 9. moui
  ดร.โฆสิต – ภาพที่ 3 แสดงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายนและตุลาคม http://twitpic.com/aud6lu (pic 3) #WaterForThai
 10. moui
  ดร.โฆสิต – ภาพ 4 แสดงว่าเมื่อมรสุมจากตะวันออกเฉียงเหนือมา มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ถอยไป http://twitpic.com/aud7fy (pic 4) #WaterForThai
 11. moui
  ดร.โฆสิต – ภาพที่ 5 แสดงให้เห็น ร่องมรสุม ที่พัดเข้าทางภาคใต้ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม http://twitpic.com/aud7t1 (pic 5) #WaterForThai
 12. moui
  ดร.โฆสิต – ภาพที่ 6 แสดงภาพ ลมฝ่ายใต้ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน http://twitpic.com/aud8e8 (pic 6) #WaterForThai นำความชื้อสู่แผ่นดิน
 13. moui
  ดร.โฆสิต เอาภาพเส้นทางพายุของปีที่แล้ว มา plot ในกราฟ พายุไล่มาเป็นระลอกๆ http://twitpic.com/aud9vr ส่วนหนึ่งที่ทำให้น้ำท่วมหลักปีที่แล้ว
 14. moui
  ดร.โฆสิต แสดง graphic คุณธาดา ที่แสดงลุ่มน้ำยม กับเมืองแพร่ http://twitpic.com/audbi7 #WaterForThai
 15. moui
  ภาพจำลองแม่น้ำยม อธิบายเส้นทางน้ำ และคาดการณ์ได้ว่าถ้าน้ำจะเดินทางมาถึงตัวเมืองจะใช้เวลากี่วัน ต้องมีการคำนวนปัจจัยมากมาย #WaterForThai
 16. moui
  ดร.โฆสิต จากภาพแม่น้ำยม ที่ Y.20 มีสถานีอุทกวิทยา (ไว้วัดระดับน้ำ – บ่นกะอาจารย์ไปว่า ภาษายากมากก) ที่ อ.สอง จ.แพร่ #WaterForThai
 17. moui
  ส่วน Y.1C เป็นอีกสถานีฯ ที่ใช้วัดระดับน้ำที่ตัวเมืองแพร่ สมมติว่าน้ำฝนตกบนเขาระยะหนึ่งน้ำจะไหลลงแม่น้ำ จนท ก็จะอ่านค่าจากสถานีเหล่านี้
 18. moui
  ดร.โฆสิต บอกว่าถ้าระดับน้ำที่ Y.20 ถึงจุดที่ต้องเตือนภัย จะเป็นการเตือนมาที่ Y.1C (ตัวเมือง) ให้เตรียมระวังเรื่องน้ำ ภายในกี่ ชม. เป็นต้น
 19. moui
  กราฟนี้ http://twitpic.com/aude7c จำลองการคำนวนของฝนที่ตกที่แม่น้ำยม อ.โฆสิต อธิบายว่าถ้าวัดน้ำที่ Y.20 ได้ 5.8 เมตร ภายใน 24 ชม.น้ำถึงแพร่
 20. moui
  ในการคำนวนพวกนี้มีเงื่อนไขที่ต้องนำมาคำนวนหลายอย่าง เช่น ระดับน้ำฝน การสูบน้ำของชาวบ้านระหว่างทาง การสร้างพนังกั้นน้ำ ฯลฯ #WaterForThai
 21. moui
  ภาพนี้แสดงความสัมพันธ์ของระดับน้ำและระยะเวลาการไหลในแม่น้ำยม http://twitpic.com/audh0p #WaterForThai
 22. moui
  อ.โฆสิต บอกว่าทุกระดับที่เพิ่มขึ้น 100 ลบ.ม. ที่ Y.20 จะถึงตัวเมือง Y.1C ในระยะเวลากี่ชั่วโมง https://twitpic.com/audh0p #WaterForThai

Moui

I'm not Geek, just a Thai internet addicted gal. Love to be surrounded by good heart people. Follow me on twitter : @moui or Facebook : PoomjitS

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookPinterest

My worries of the marginalized in Bangkok

As water from Thailand’s worse flood in half a century torn and bore down on to the metropolis, politicians and officials changed their tactics. Rather than resist the onslaught of nature, it seems people are doing their best to minimize the damage to lives and property.

Read More

Zashnain

An avid blogger, twitterer and photojournalist, Zashnain Zainal suffers from an incurable addiction to social work, helping marginalised communities since 1989. Nowadays he travels from the plantations of Malaysia to the slums of Thailand. He can be found at zashnain.com and @bedlamfury

More Posts - Website

Follow Me:
Twitter

List of Donation Organization – หน่วยงานรับบริจาคสิ่งของและบัญชีธนาคารต่างๆ ช่วยน้ำท่วม [update OCT 2011]

ข้อมูลดังต่อไปนี้ ได้รับจากทาง forward email ณ วันที่ 30 มีนาคม 2554 และปรับปรุงใหม่วันที่ 9 ตุลาคม 2554 หากข้อมูลนี้มีที่ผิด ขอความกรุณาแจ้งมาเพื่อปรับปรุงให้ถูกต้องด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ Read More

Moui

I'm not Geek, just a Thai internet addicted gal. Love to be surrounded by good heart people. Follow me on twitter : @moui or Facebook : PoomjitS

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookPinterest

คู่มือการรับมือแผ่นดินไหว (ฉบับย่อ)

คู่มือการรับมือแผ่นดินไหว (ฉบับย่อ)
แผนป้องกันภัยพิบัต สำนักงานควบคุมภยันตราย เขตเมกุโระ แปลโดย ศูนย์นักศึกษาต่างชาติสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว โดยได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเขตเมกุโระ (MIFA)

Read More

Moui

I'm not Geek, just a Thai internet addicted gal. Love to be surrounded by good heart people. Follow me on twitter : @moui or Facebook : PoomjitS

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookPinterest

คู่มือการเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหวภัยพิบัติ (ฉ.มหาวิทยาลัยโตเกียว)

This is a ‘how-to’ deal with earthquakes and other natural disasters. Read More

Moui

I'm not Geek, just a Thai internet addicted gal. Love to be surrounded by good heart people. Follow me on twitter : @moui or Facebook : PoomjitS

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookPinterest

มาตรการเมื่อมีการฟุ้งกระจายของวัสดุกัมมันตรังสีจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์มายังประเทศไทย

เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ที่ประเทศญี่ปุ่น มาตรการเมื่อมีการฟุ้งกระจายของวัสดุกัมมันตรังสีจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์มายังประเทศไทย 

สำนักงานฯได้มีการติดตั้งเครื่องวัด รังสีในอากาศทั่วประเทศ โดยติดตั้งที่กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น เชียงใหม่ และสงขลา โดยการแจ้งเตือนจะเตือนเมื่อระดับรังสีสูงกว่า ๒๐๐ nSv/hr (Investigation level)
Read More

Moui

I'm not Geek, just a Thai internet addicted gal. Love to be surrounded by good heart people. Follow me on twitter : @moui or Facebook : PoomjitS

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookPinterest

Collection of information about Japan Disaster

I’m collecting all sources I’m following to catch up the disaster in Japan after deadly earthquake and tsunami.

Read More

Moui

I'm not Geek, just a Thai internet addicted gal. Love to be surrounded by good heart people. Follow me on twitter : @moui or Facebook : PoomjitS

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookPinterest

เหตุแผ่นดินไหวที่เชียงใหม่ กับการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแผ่นดินไหวของคนญี่ปุ่น

ได้คุยกับเพื่อนที่อยู่เชียงใหม่ช่วงเวลาหลังเกิดแผ่นดินไหวไปแล้ว 1 วัน และอ่านจากกระทู้ต่างๆ ที่รายงาน, พูดถึงแผ่นดินไหวที่เกิดที่เชียงใหม่ในช่วงสัปดาห์ที่แผ่นมา แล้วอดนึกห่วงแทนคนแถวนั้นไม่ได้

เหตุที่ห่วง ก็เพราะคนที่ประสบเหตุต่างรู้สึกตื่นเต้น (มากกว่าตกใจกลัว) กับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น (บางคนถึงกับรู้สึกสนุกด้วยซ้ำ) ความคิดแบบนี้ เป็นความคิดที่น่าเป็นห่วงมาก เพราะบ่งบอกให้รู้ว่า ไม่มีความรู้ความเข้าใจกับภัยแผ่นดินไหวเอาเสียเลย และถ้าหากเกิดแผ่นดินไหวที่เลวร้าย รุนแรงจริง ผู้ประสบภัยเหล่านี้ จะเอาตัวไม่รอดจริงๆ ในที่สุด

Read More

Moui

I'm not Geek, just a Thai internet addicted gal. Love to be surrounded by good heart people. Follow me on twitter : @moui or Facebook : PoomjitS

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookPinterest

Thailand Flood – Weather Forecase and Warning (English)

Check Thailand’s weather forecast and warnings in English here: http://www.tmd.go.th/en/

Thanks: Babyfishie

Moui

I'm not Geek, just a Thai internet addicted gal. Love to be surrounded by good heart people. Follow me on twitter : @moui or Facebook : PoomjitS

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookPinterest

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand
This work by Moui is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand.
%d bloggers like this: