Tag: Domain Name

.xxx is going to open for register

โดเมน .xxx เตรียมตัวเปิดให้จดแล้ว แต่แบ่งเป็นช่วงเวลาตามเงื่อนไขดังนี้

  • Sunrise A (Trademark) – สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการให้ความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ และมีเครื่องหมายการค้า
  • Sunrise A (Grandfathering) – สำหรับผู้ที่มีเว็บไซต์สำหรับให้ความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่และมีโดเมนแบบ gTLDs และ ccTLDs อยู่แล้ว Read More

Moui

I'm not Geek, just a Thai internet addicted gal. Love to be surrounded by good heart people. Follow me on twitter : @moui or Facebook : PoomjitS

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookPinterest

Top 10 spam-friendly registrars named and shamed

KnujOn’s top ten spam-related registrars is as follows. The ranking is based on a variety of factors including the amount of spam associated with a registrar’s domains and the percentage of the registrar’s domains linked to spam.

1. Xinet

2. eNom

3. Network Solutions

4. Register.com

5. Planetonline

6. RegTime

7. OnlineNIC

8. SpotDomains

9. Wild West Domains

10. Hichina Web Solutions

Source : Top 10 spam-friendly registrars named and shamed

Moui

I'm not Geek, just a Thai internet addicted gal. Love to be surrounded by good heart people. Follow me on twitter : @moui or Facebook : PoomjitS

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookPinterest

The Internet’s 100 Oldest Dot-Com Domain Official List

MSN.com just published a list of the very first domains ever registered. Thought some people might be interested in taking a look:

1. symbolics.com: March 15, 1985
2. bbn.com: April 24, 1985
3. think.com: May 24, 1985
4. mcc.com: July 11, 1985
5. dec.com: Sept. 30, 1985
6. northrop.com: Nov. 7, 1985
7. xerox.com: Jan. 9, 1986
8. sri.com: Jan. 17, 1986
9. hp.com: March 3, 1986
10. bellcore.com: March 5, 1986
11. ibm.com: March 19, 1986
12. sun.com: March 19, 1986
13. intel.com: March 25, 1986
14. ti.com: March 25, 1986
15. att.com: April 25, 1986
16. gmr.com: May 8, 1986
17. tek.com: May 8, 1986
18. fmc.com: July 10, 1986
19. ub.com: July 10, 1986
20. bell-atl.com: Aug. 5, 1986
21. ge.com: Aug. 5, 1986
22. grebyn.com: Aug. 5, 1986
23. isc.com: Aug. 5, 1986
24. nsc.com: Aug. 5, 1986
25. stargate.com: Aug. 5, 1986
26. boeing.com: Sept. 2, 1986
27. itcorp.com: Sept. 18, 1986
28. siemens.com: Sept. 29, 1986
29. pyramid.com: Oct. 18, 1986
30. alphacdc.com: Oct. 27, 1986
31. bdm.com: Oct. 27, 1986
32. fluke.com: Oct. 27, 1986
33. inmet.com: Oct. 27, 1986
34. kesmai.com: Oct. 27, 1986
35. mentor.com: Oct. 27, 1986
36. nec.com: Oct. 27, 1986
37. ray.com: Oct. 27, 1986
38. rosemount.com: Oct. 27, 1986
39. vortex.com: Oct. 27, 1986
40. alcoa.com: Nov. 5, 1986
41. gte.com: Nov. 5, 1986
42. adobe.com: Nov. 17, 1986
43. amd.com: Nov. 17, 1986
44. das.com: Nov. 17, 1986
45. data-io.com: Nov. 17, 1986
46. octopus.com: Nov. 17, 1986
47. portal.com: Nov. 17, 1986
48. teltone.com: Nov. 17, 1986
49. 3com.com: Dec. 11, 1986
50. amdahl.com: Dec. 11, 1986
51. ccur.com: Dec. 11, 1986
52. ci.com: Dec. 11, 1986
53. convergent.com: Dec. 11, 1986
54. dg.com: Dec. 11, 1986
55. peregrine.com: Dec. 11, 1986
56. quad.com: Dec. 11, 1986
57. sq.com: Dec. 11, 1986
58. tandy.com: Dec. 11, 1986
59. tti.com: Dec. 11, 1986
60. unisys.com: Dec. 11, 1986
61. cgi.com: Jan. 19, 1987
62. cts.com: Jan. 19, 1987
63. spdcc.com: Jan. 19, 1987
64. apple.com: Feb. 19, 1987
65. nma.com: March 4, 1987
66. prime.com: March 4, 1987
67. philips.com: April 4, 1987
68. datacube.com: April 23, 1987
69. kai.com: April 23, 1987
70. tic.com: April 23, 1987
71. vine.com: April 23, 1987
72. ncr.com: April 30, 1987
73. cisco.com: May 14, 1987
74. rdl.com: May 14, 1987
75. slb.com: May 20, 1987
76. parcplace.com: May 27, 1987
77. utc.com: May 27, 1987
78. ide.com: June 26, 1987
79. trw.com: July 9, 1987
80. unipress.com: July 13, 1987
81. dupont.com: July 27, 1987
82. lockheed.com: July 27, 1987
83. rosetta.com: July 28, 1987
84. toad.com: Aug. 18, 1987
85. quick.com: Aug. 31, 1987
86. allied.com: Sept. 3, 1987
87. dsc.com: Sept. 3, 1987
88. sco.com: Sept. 3, 1987
89. gene.com: Sept. 22, 1987
90. kccs.com: Sept. 22, 1987
91. spectra.com: Sept. 22, 1987
92. wlk.com: Sept. 22, 1987
93. mentat.com: Sept. 30, 1987
94. wyse.com: Oct. 14, 1987
95. cfg.com: Nov. 2, 1987
96. marble.com: Nov. 9, 1987
97. cayman.com: Nov. 16, 1987
98. entity.com: Nov. 16, 1987
99. ksr.com: Nov. 24, 1987
100. nynexst.com: Nov. 30, 1987

Source:

Moui

I'm not Geek, just a Thai internet addicted gal. Love to be surrounded by good heart people. Follow me on twitter : @moui or Facebook : PoomjitS

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookPinterest

ICANN : 10th Anniversary on September 30th

Logo of ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

ICANN or Internet Corporation for Assigned Names and Numbers was formed in 1998. It is a not-for-profit public-benefit corporation from all over the world dedicated to keeping the Internet secure, stable and interoperable. It promotes competition and develops policy on the Internet’s unique identifiers.

Every times we type any domain on our address
bar, please remind the group of researchers
who have had the Internet runs smoothly like
what we are having today.

Moui

I'm not Geek, just a Thai internet addicted gal. Love to be surrounded by good heart people. Follow me on twitter : @moui or Facebook : PoomjitS

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookPinterest

DotAsia & DotArai arrange a seminar on Wed 13th Aug

เรียนเชิญสมาชิกดอทอะไร เข้าร่วมงานเสวนาฟรี! “เทกระจาดโดเมนกระจาย : ประมูลโดเมนใครได้ใครเสีย” ในวันพุธ ที่ 13 สิงหาคม 2551 ณ AIS Future World ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ภายในงาน ท่านจะได้รับการข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ในแวดวง Domain Name รวมถึง
การได้ร่วมพูดคุยกับ Mr.Ching Chiao, Vice President, Community Relations of DotAsia Organisation Ltd. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการเปิดประมูลชื่อโดเมน.asia ที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องการซื้อขายประมูลชื่อโดเมน นอกจาก นั้นแล้ว ท่านยังจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างรายได้จากชื่อโดเมน ผ่านการสัมมนาในลักษณะของ BarCamp คือผู้เข้าร่วมสัมมนามีสิทธิ์เสนอ และเลือกหัวข้อที่จะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มคน ที่อยู่ในแวดวงเดียวกัน เพื่อเลือกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายระหว่างกันต่อไปอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัท ดอท อะไร จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว

ท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.DotArai.com/krajad/
พิเศษ! ท่านที่ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมงานจะได้รับของที่ระลึกจากดอทอะไร และ .asia

Moui

I'm not Geek, just a Thai internet addicted gal. Love to be surrounded by good heart people. Follow me on twitter : @moui or Facebook : PoomjitS

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookPinterest

Domain .info extension is ban on MSN Messenger

The domain that has an extension with .info is completely banned on the MSN Messenger since early of this month (August 2007). In fact, I discovered it a few days ago. Unfortunately, I thought it was banned by the Internet Censorship team in Thailand (sorry for my misunderstanding, sir). However, another friend shared me an idea that he noticed that all domain with .info extension cannot be sent thought the MSN. Hence, I ask for help from Google, there comes the real discussion of what has been happening.

MSN blocks .info

It must be realized that it is one of the very first big ban on via the IM (Instant Messenger). MSN announced on Aug 15th, 2007 that they have to do that because of intention of getting rid of spams. Is it the practical way to stop the spammers? No, of course not. Spammers can still send the message in the other ways, like add a space in the URL or just simply not type “http://” so that the MSN cannot detect that it is the URL, but human can read.

Besides the .info domain, one more file name is banned, too. That is “download.php” It also cannot get thru the MSN blocking system.

MSN blocks download.php

Blocking is not the solution, I bet that MSN will throw away this policy soon.

Moui

I'm not Geek, just a Thai internet addicted gal. Love to be surrounded by good heart people. Follow me on twitter : @moui or Facebook : PoomjitS

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookPinterest

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand
This work by Moui is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand.
%d bloggers like this: