Warning: เตือนผู้ใช้บริการ Web Hosting ระวังถูกหลอกให้จ่ายค่าต่ออายุปลอม

เตือนผู้ใช้บริการ Web Hosting ระวังถูกหลอกให้จ่ายค่าต่ออายุปลอม

ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจเว็บโฮสติ้งรับแจ้งจากสมาชิกชมรมฯ ว่ามี ผู้แอบอ้างเป็นผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง ส่งอีเมลติดต่อหาผู้ใช้บริการโดยแจ้งว่าบริการที่ใช้งานอยู่กำลังจะหมดอายุ และให้ต่ออายุโดยด่วน โดยให้โอนเงินไปยังบัญชีชื่อ “นาย นค***** สาย***” (ทั้งนี้ชื่อ อาจจะเปลี่ยนได้ตามบัญชีที่มิจฉาชีพหามาได้)

ซึ่งเบื้องต้นคาดเดากันว่ามิจฉาชีพใช้วิธีค้นข้อมูลจาก whois ประกอบกับ nameserver เพื่อดูว่าใช้บริการ hosting ที่ใดอยู่ แล้วจะปลอมแปลงอีเมลเป็นอีเมลเดียวกันกับผู้ให้บริการ ส่งไปหาผู้ใช้งานให้รีบชำระเงิน

จุดสังเกตคือ ไม่มีการแจ้งว่าเป็นค่าใช้จ่ายของบริการอะไร รอบบิลวันที่เท่าไหร่ หากได้รับเมลแจ้งเตือนให้ต่ออายุโดยไม่ลงรายละเอียดข้อมูลบริการที่ใช้งานอยู่ ขอให้ติดต่อผู้ให้บริการก่อนชำระเงิน

ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจโฮสติ้ง
18 มิถุนายน 2562

#THT #Fraud

ตัวอย่างอีเมลที่รับแจ้ง

ตัวอย่างอีเมลที่รับแจ้งหลอกให้โอนเงิน

Kuala Lumpur: Homelessness, Revisited

Homelessness is not a new societal dilemma in Kuala Lumpur. In fact, homelessness affect even beyond the urban and rural poor. Often communities struggle with high cost of living, poor mental health, societal stigmatization and unemployment.

Malaysia, with its 30-odd million people, is blessed with natural resources, surrounded by non-threatening neighbours, a wealth of knowledge left behind by her colonial masters. Malaysia, my country, has moved largely away from an agricultural nation, into the sophisticated, modern country that it is now, with Kuala Lumpur as its pulsing, growing heart of bourgeoisie appetite.

However with rapid urbanization, poor public administration, clueless NGOs and a money-hungry society which seems to enjoy feeding upon itself, the marginalization of communities has grown. Homeless folks, visibly more Malaysians than foreigners, some from the distant shores of Malaysia’s Borneo, of Sabah and Sarawak. They, and some with their families, flock the roads, back lanes, the commercial centres and the capitalistic monuments of modern development. Yet despite their visibility, they find that the middle-class urbanites and elites are more often uninterested in helping the poor, those in need. Class-based prejudice, sometimes infused with racism, and even xenophobia, is the dominating component that makes Kuala Lumpur what it is now.

A city, filled with loss.

Elder, homeless and begging in the heart of capitalistic Kuala Lumpur.
Elder, homeless and begging in the heart of capitalistic Kuala Lumpur.

A temporary home, in plain sight of corporate offices. Yet urban society ignores the homeless, maybe hoping they would simply disappear.
A temporary home, in plain sight of corporate offices. Yet urban society ignores the homeless, maybe hoping they would simply disappear.

Urbanites usually ignore the plights of Malaysians and foreigners who are homeless in the city.
Urbanites usually ignore the plights of Malaysians and foreigners who are homeless in the city.

Modernisation of Kuala Lumpur. Only the elites enjoy true luxury and comfort.
Modernisation of Kuala Lumpur. Only the elites enjoy true luxury and comfort.

This couple does not appear to be hungry or homeless, but they were begging near KL Sentral.
This couple does not appear to be hungry or homeless, but they were begging near KL Sentral.

Under the scorching sun, surrounded by Malaysian monuments of development, this man begs for coins.
Under the scorching sun, surrounded by Malaysian monuments of development, this man begs for coins.

 

 

ICT Future: Lets Start with Participation in Thailand

Often young people are the first to take advantage of information and communication technologies. I see this in developing countries within the region, a prevalent desire for continuous content consumption, be it via sharing on social media, engaging on the internet, advocacy with mass dissemination and, or simply for one’s private entertainment. Traditional sense of socializing, at least during the “old days” of my youth, have been aggressively challenged and even in this day and age of modernization, we still see the present socialization challenged by young people and by people of my generation.

New technology is not only bringing about the uniformed culture of information. There has been frequent outbreaks of anti-conformism to this culture, bordering on the right to internet freedom to socio-political self-awareness of ideas and propagandas. Such culture is visible in almost every corner of the youth community, where experimentation, tentative prodding and the curiosity swells.

Though often, such in Thailand, this behaviour of internet autonomy is discouraged by the cultural conservatives, right-wings and the authorities. Some groups, traditionalists fearing a backlash to their lives or to their sense of “order” and make it a point to exclude young people in decision-making process, such as in consultation for the country’s national internet-related policies.

I’ve noticed, such exclusion takes place when authorities demand for development (in this case, a so-called “reform”) of national strategies with the secret introduction of a new set of laws, governed by a rebranded government strong-arm, called “Ministry of Digital Economy“. Though in truth, its a far-removed agency with politically motivated individuals championing its conception. I worry about the digital divide, in itself caused by the junta-inspired groups of decision-makers, with unsolved social inequality, marginalization and that obvious institutional desire to ensure conformity.

So let’s start with basic questions, by facilitating the brain juices of young people:

Are there government programs and policies that specifically address the right of participation of not just young people but also the masses into consultation in drafting laws that affect ICT? If so, what areas of focus?

Are there government-related programs to empower young people to be part of the growth of ICT in Thailand? What about NGO programs? Is the private sector involved, and what about individuals?

Have young people or youth organizations been involved with the present planning of the proposed laws? And what about the evaluation of the future impact of such laws on them?

Without their active participation in decision-making and problem-solving, and without taking into account of their concerns on censorship, surveillance and other internet regulations, the government will surely place young Thais on the wrong side of the digital divide.

 

They Massacred My People. They Rape West Papua

West Papua. Genocide. In this modern age of development and sophistication, the international community barely maintains a sustainable thought for a land colonised by a regional power, Indonesia.

Papuans, also known as the indigenous Melanesians, are not “Indonesians” nor are they from the same racial stock of the Javanese population. The atrocities by both the Indonesian police and military seems to barely affect global politics, much less leave an impact upon the thoughts of the civilised world.

Joko Widodo, the president of Indonesia, seems to be more interested in increasing his public profile in West Papua than actually exerting his executive power to enable a greater voice for the Papuans in decision-making or even self-determination. Is Joko a smiling-pawn of the military, with no authority to advocate for basic rights and social justice? Or perhaps, the government’s dependency on the multi-billion dollar mining projects in a land that does not belong to the Indonesians?

West Papua. The ancient land belongs to Papuans, their home, and home to the largest goldmine with huge natural gas deposits. Yet its obvious, even to the millions of Indonesians, of their government’s systematic, institutional rape of land and sea. Of consorting with foreign and local corporations to petrify the soil and destroy the environment, just to fatten Indonesia and fill the national coffers with blood money.

And what of the member states of ASEAN? Are they twiddling their thumbs, to maintain respectful silence of non-interference despite knowing of the piling broken, bloodied bodies as a result of Indonesia’s brutality? What of advocates of human rights in this region, these high-so champions of articulate morality and righteousness, are they blind to the horrors?

Or perhaps, we as a whole, fancy the thought of a mighty empire grow on top of a mountain of Papuan skulls?

 

Grand Delusion: A Road-Map To Nowhere

Thailand apparently has road-maps for everything under the sun. Road-maps for national harmony, road-maps for unity, road-maps for peace in conflict-torn south Thailand, road-maps for digital economy, and road-maps for solidifying power.

This “road-map” is of course debatable, something that politicians and right-wing factions widely abuse when they speak to their audience, to the unconvinced rural crowds or the applauding teary-eyed urban middle class. Road-maps, aye, so often mentioned by uniformed powers that at times the general public forgets to ask what is this so-called strategy all about. I, for one, am clueless.

Clueless, simply because there is no elaboration, no detailed explanation to such a plan, during the weekly rants on telly, and in public forums organized by patriots. Often enough, officials mouth what has been repeated a thousand times, almost to the point that they themselves believe in the delusions.

Let’s take housing in Bangkok as an example, and more specifically, permanent and temporary homes for the urban poor.

Bangkok’s local government, sort of a city hall system with its own governor, has been pretty silent about housing for the poor. No word about access to low cost housing, and silent about the increasing homelessness in the mega city, this heart of the land of smiles. And what of the residents of slums, squatting on land that clearly does not belong to them. In some areas, local and foreign residents of such crowded communities, and those wandering from one street to another,  are without access to the road-map.

The obvious absence of rights-based social programs for those who are in desperate need for housing is the only sure thing in this equation. Oh aye, and also the missing Bangkok governor; who seems to be frequently away from the limelight after the coup of 2014.

With the increasing speculation of an economic meltdown in the country, starting with Bangkok, people are genuinely concerned about their wages, their livelihood, their bowl of rice. Families are worried about their children’s education, their debts and their homes.

Such concerns are not solely affecting the working class and the dirt poor, as you may already know. An economic slowdown will surely affect the middle class, particularly when people are uncertain about their future despite their government’s weekly assurances of a road-map for socio-economic recovery. What does this plan envision, and how are communities involved in shaping their future? No one knows, and not many dare to ask the ruling junta. So how now? Oh hell, I’m still clueless.

Compassion Is Not An Embracing Virtue

The tudung-clad Malay girls who were seen hugging and kissing members of a K-pop band at a concert in Kuala Lumpur last Saturday have been given a week by the Federal Territories Islamic Religious Department (Jawi) to come forward or face arrest, Utusan Malaysia reports. (The Malaysian Insider).

kpop_fans_malaysia

Meanwhile the institutions in Malaysia neglect social concerns on rampant poverty, poor education system, and marginalization of young people. However they, these mighty moralistic bodies have the resources and time to purge those they classify as deviants. Deviation from what? The morality of a bunch of officials who seem to harbour personality deficiency and insecurity?

In recent years, the puritanical approach of race supremacists, moralists, and politicians have spread the culture of fear. Its as if the individual thought and body no longer belongs to the individual. Welcome to Malaysia, such is the new Talibanisation over a 30-million odd population, in a realm rich with natural resources and an arrogance to boot. Welcome to the demise of compassion and common sense.

The High Cost Of Wishing For Better Days

Strong winds, dreadfully cold temperature. Night time, in Bangkok. Its the “winter” season in most parts of Thailand. How bizarre, and how odd. That word, “winter” in this region. The chills forces me to walk further, past the narrow alleys and the dim lights almost hovering. No fog, but expecting the early morning mist much later.

Where are the others? The homeless. In this wretchedness one calls a city. They’re not dead, they couldn’t be dead, at least I hope not. The intense cold offers no comfort to those without shelter, even for the outreach worker who struggles to find them. The streets where they normally sleep at nights, they are not seen.

Easy now, there’s usually an explanation. For some reason, there’s logic behind this… Or not.

City hall commands the streets of Bangkok. Responsible for the city, them with their office monuments covered by walls and warmth. Yet they, these pesky officials, appear not to be interested in the struggles, nor radiate that caring aura that some people boast about. Responsibility. Aye, there’s no logic to that, nowadays.

Hallucination. The grand illusion of middle class empathy for those living on the streets. More like phantoms, shifting shadows, from one corner to another. I’ve seen through them, the supposedly mystery buried in the filth, on the streets and in the many polluted canals.

A question mark that lies in the night, now, with those howling whipping winds. Bangkok, a shrine of more troubles, in the months ahead. Could we expect the high cost of wishing for better days?

Bangkok Poverty

Source: bedlamfury

 

Cracking My Head With ShopCrackBerry

I ordered, paid for a case via ShopCrackBerry. The site is supposedly the place for all BlackBerry mobiles and accessories. The cost of the “custom BlackBerry Passport skin case” didn’t bother me, though the USPS courier (US$47.95) did.

Priority Mail Express International, that’s what its called, and despite the hefty price-tag, I decided to burden the cost as I wanted the case to arrive in Thailand as swiftly as possible. I figured the only problem faced would be delays on the Thai Customs.

But then again, ShopCrackBerry tells me after days after the failure for timely delivery, that the stipulated time was merely an estimate. I’m expected to be patient, despite the delays and that horrid thought of not knowing what else I (they) could do. So what now? I’m left at the mercy of a foreign courier system that seems to take forever to reach Bangkok and curious why after paying so much that the package is still in the US. So how long will it be in the US?

And I’m not happy with ShopCrackBerry either, after all its my first time ordering online from them and the obvious delay is causing me to be edgy, and terrible anxious.

USPS Product Tracking Information - that doesn't seem to explain the delay
USPS Product Tracking Information – that doesn’t seem to explain the delay, and when the product would arrive.

Lesson learned:

 1. Keep on pushing ShopCrackBerry for answers, namely what’s happening with the delivery and when will it safely reach the destination.
 2. Avoid using USPS.
 3. Just maybe, this will be my first and last time that I shop via ShopCrackBerry. After all its, not worth the headache.

Societal Pursuit of Gratification, during Ramadan

We swing, most often with relish, from euphoric intensity, then to the other, to immortality of emotions; self-emptiness, shreds of self.

 

Ramadan, during the month, Muslims engage in the ritualistic obligation of fasting; the deprivation of cycles, the consumption of limitation, of modest portions and outwardly respectable behaviours. Not an easy task for many, if one is conscious of the glares and the mock looks of disgust from other Malaysian Muslims. Society’s obsession with trying to subdue others into similar paths of emotional repression, to share in the growling hunger, the throat-constricting thirsts, usually reaches epic proportions; the every bit of anxiety that exposes one from the norm, that almost sadistic delight that those who cannot, would not, shall not fast are still expected to submit to the might of superficiality.

 

Despite the ridicule, the boasts, the attempt at religious lecture and the peculiar looks some would surely give me during the particular holy month, I care not, to be blunt; as if their world evolves around my personal space, my faith and my responsibility, and as if I care to indulge in the whims and fancies of ‎attention-seekers. I have always found their intention, the great holier-than-thou behaviour, coupled with talks of racial supremacy over the lesser race, to be offensive, and would not hesitate to match foul words to lessen their interest in me.

 

There’s a high degree of immaturity, of expectations from both society and religious pressure groups. One is expected to blend into conformity, during Ramadan, to display a mockery of solidarity, when in reality there is none. Diversity of free-will, of common sense and identity works against the institutional wheel that moves, and at times crushes the resistance of those who are different. ‎One conforms, simply for appearance sake, or fearing the ostracization that comes your way when actions and thoughts differ from acceptable norms. Of which, these people fast for societal acceptance and in accordance to their character flaws.

 

For as long as I can remember, people begin their fast with prayers, then off to the work place and expecting the world to stop just because they are restricting themselves from food, drink and seductive thoughts. Then after hours of the absence, they indulge in the Malaysian art of buying food that can, for a couple of days, feed some poor or homeless family. Abandoned food, are kept in containers and left forgotten, or simply thrown into the ‎trash bin, where at times the beggars would search for scraps.

 

Ramadan, brings about memories of seeing waste, the loss of consumption and the gluttony of senses. I dislike the waste, having experienced hunger and poverty in my late teens; and homelessness thereafter. ‎I dislike the culture, this period when society feast; with large and sumptuous meals, sinking their teeth into tender meat, and the tongue tasting the savoury delights of fine desserts and gulping, almost greedily, the sweet, cold beverages.

 

During these times, I offer prayers, most importantly the private devotions. Not for world peace, nor for the good name of a country or to a dysfunctional race and supreme individual. My devotions are partly focused on the demise of society’s common sense; the absence of humanity when groups are at this rich embroidery of food, and their part-worship to fill their bellies with waste, and allow their hive-mind to shroud in loss. In fact, I look forward to the start of Ramadan, away from the egocentric masses, I find with the presence of loved ones, the rare tranquillity of self.

 

 

Rejuvenation in Rural Pathum Thani Province

A rural road, in the depths of a province that I am unfamiliar with. Pathum Thani. Imposing highways, leading to narrow roads, and how I remember the small dusty town, somewhat a taint of resemblance of Phnom Penh, though not quite. The escape, away from Bangkok, was thankfully rejuvenating. The nap, a couple of hours in the moving vehicle, prepared me for the “rural” province. Relaxing, despite the signs of the dry season in these parts. I’ve always enjoyed the trips, and outreach, in rural Thailand, whether in the plantations of middle south, to the most southern fishing villages and the northern rice farms. I shall return.

Pillars made from petrified tree trunks held an old roof. Scattered chairs, a comfort, away from the sunshine.
Pillars made from petrified tree trunks held an old roof. Scattered chairs, a comfort, away from the sunshine.

Algae-filled pond, though the farmers find it helpful, during the drought.
Algae-filled pond, though the farmers find it helpful, during the drought.

Blistering heat, with a touch of humidity, however the obvious absence of towering buildings. I like.
Blistering heat, with a touch of humidity, however the obvious absence of towering buildings. I like.

 

Betake oneself, into Maha Sarakham, Thailand

My guide and friend, Nat (pronounced as “Nut”) took me to an almost sleepy town somewhere in Maha Sarakham province. The town, with a small population, was devoid of the usual tourists. A quick meal, two bowls in fact, banished the lethargic feeling when one has so little sleep. I must, truly, return to see the people and rural terrain, and experience the sensations once again.

Table against the wall that's made from cheap wood.
Table against the wall that’s made from cheap wood.

 

Days of old, simple "rural" needs of folks.
Days of old, simple “rural” needs of folks.

 

Woman prepares noodles with small local beef strips and soothing hot broth.
Woman prepares noodles with small local beef strips and hot broth.

 

At the back of the old restaurant, greenery greeted the sights, in a province surrounded by dry terrain.
At the back of the old restaurant, greenery greeted the sights, in a province surrounded by dry terrain.

See:

 

How to config the Twitter Digest for Twitter API (v1.1)

from : Twitter Digest Lives!

Sunday, June 23, 2013

Despite Twitter’s best efforts, I’ve managed to bring back Twitter Digest from the bring of destruction to work with the new Twitter API (v1.1). Version 2.8 of the plugin has just been released and should be considered unstable until I’ve had a chance to test it over the a few days. However, considering 2.7 was not working for anyone, we’d be no further behind if a bug in 2.8 prevented tweet digests from being created. Feel free to try it out yourself and let me know if you run into problems.

Unfortunately, Twitter now requires authentication for all API requests. I won’t get into why this is stupid here, but suffice to say the Four Tokens of the Apocalypse are upon us and we’re all worse off for it. You can check out this post to see how you can get your own tokens and, if interested, how I ended up fixing the plugin. Basic instructions are:

 1. Login in to http://dev.twitter.com/apps
 2. Create a new Twitter app and generate tokens.
 3. Enter the token values in the corresponding fields on the Twitter Digest option page

Finally, I’m no expert on Twitter authentication or oAuth, but it seems you only need one set of tokens if you are running multiple website with digesting multiple Twitter feeds, as long as the tokens you use on the plugin are associated with a Twitter account that has access to the Twitter account you want to digest. For example, if you create the authentication tokens for @a and @a follows @b, then based on my cursory testing, it appears you don’t need a Twitter App or authentication tokens associated with @b to digest @b. Just put ‘b’ in ‘Username’ option field on the Twitter Digest option page and it should work. Like I said though, @a has to be following @b.

Let me know if anything fails and thanks for the feedback.

Chinese Joss Paper Furby (วิธีพับ เฟอร์บี้กงเต็ก)

ขอบคุณข้อมูลจาก Get Artsy ประตูแรกสู่โลกนักออกแบบ

มาหัดพับเฟอร์บี้กงเต็ก ส่งไปให้บรรพบุรุษ พร้อม iPad, iPhone, Android phone กันดีกว่าค่ะ

อุปกรณ์สื่อสาร พร้อมแล้วสำหรับเทศกาลเชงเม้ง

รอหัดพับ เฟอร์บี้กงเต็ก พร้อมเผาวันเชงเม้ง

We Need Computer Crime Law (new draft) Public Hearing!

คู่มือการรับมือแผ่นดินไหว (ฉบับย่อ)

คู่มือการรับมือแผ่นดินไหว (ฉบับย่อ)
แผนป้องกันภัยพิบัต สำนักงานควบคุมภยันตราย เขตเมกุโระ แปลโดย ศูนย์นักศึกษาต่างชาติสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว โดยได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเขตเมกุโระ (MIFA)

Continue reading “คู่มือการรับมือแผ่นดินไหว (ฉบับย่อ)”

คู่มือการเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหวภัยพิบัติ (ฉ.มหาวิทยาลัยโตเกียว)

This is a ‘how-to’ deal with earthquakes and other natural disasters. Continue reading “คู่มือการเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหวภัยพิบัติ (ฉ.มหาวิทยาลัยโตเกียว)”

Tweet for 2021-04-22

 • RT @markmackinnon: Alexey Navalny's wife Yulia is cheered as she joins the protesters in Moscow ->
 • RT @RsmlP: ขนาดคลิปริมสระ เริ่มจากยุคอินเตอร์เน็ตเข้าถึงยากมากมันยังอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ ถ้าคลิปคอ นก รีต มีรืง มันไม่มีทางที่อีสมลิ่จะหาม… ->
 • RT @TonsTweetings: The Economist จัดเอง วัคซีนอะไร efficacy สูงไม่สูง https://t.co/ggCOjYH71H ->
 • RT @cumkom: ชุมชนคลองเตย เหลือ 2 คนที่ยังหาเตียงไม่ได้ คนนึงต้องอยู่ในรถ อีกคนอยู่ในบ้าน กูว่าถ้าชุมชนคลองเตยแตกนะมึง สนุกอ่ะ ->
 • RT @prachatai: เมื่อเดือน พ.ย.ปีที่แล้ว ไทยเคยปฏิเสธวัคซีน 'ไฟเซอร์' และบอกว่า 'ซิโนแวค' แพง อ้าง 'แอสตร้าเซนเนก้า' จะขายในราคาต้นทุน ขณะ… ->
 • RT @doctarm: Sinovac มันต้องมีอะไรจริงๆ ปีที่แล้วตอนทดลอง Clinical phase 3 ในบราซิล ต้องหยุดการทดลองชั่วคราว บอกว่ามีผลข้างเคียงร้ายแรง แต่… ->
 • RT @doctarm: ตอนเดือนมีนาคม เริ่มฉีดในฮ่องกง มีรายงานหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกรายแรก จากนั้นก็มีรายงานคนรับวัคซีนเสียชีวิตจาก stroke แต่ตอนนั้นระ… ->
 • RT @jin_somroutai: นั่งฟังไลฟ์ของเพจไทยคู่ฟ้าไลฟ์ตอนนายกฯไป รพ.สนาม เอราวัณ 2 (บางกอกอารีณา หนองแขม) อีกรอบ
  .
  พอดีดูค้างไว้ เลยยังดูอีกได้… ->
 • RT @jin_somroutai: (1) #สายด่วน???
  นายกฯ ตั้งคำถามถึงสายด่วนโควิด โทรไป ไม่มีคนรับ เกิดอะไรขึ้น? เดี๋ยวให้กลาโหมมาช่วยด้วย
  .
  #เก็บตกจากไลฟ์… ->
 • RT @jin_somroutai: (2) #ปัญหารถรับคนป่วยไม่พอ
  .
  นายกฯ บอก รพ.เอกชนไม่อยากรับ เพราะเตียงเต็ม สั่งให้รวบรวมรถพยาบาลทหารมาช่วย
  .
  #เก็บตกจากไล… ->
 • RT @jin_somroutai: (3) #ถ้ามีผู้ติดเชื้อเยอะทำไง
  .
  นายกฯเสนอไอเดีย ใช้สนามกีฬาแห่งชาติ สนามกีฬาจังหวัด ถ้าในอนาคตมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากๆ
  .
  ง… ->
 • RT @jin_somroutai: (4) #ไม่มีปัญหากับอนุทิน
  .
  นายกฯทักทายอนุทิน หลังจากไม่ได้เจอกันหลายวัน เพราะอนุทินกักตัว เพิ่งกลับมา
  .
  และพูดย้ำ ไม่ได้… ->
 • RT @jin_somroutai: (5) #รถสิบล้อ??
  .
  ไม่แน่ใจอารมณ์ไหน? อีกช่วงที่พูดถึงปัญหารถพยาบาลไม่พอ นายกฯบอกถ้ารถพยาบาลไม่พอ คราวหน้าจะสั่งรถสิบล้อ… ->
 • ทูลกระหม่อมแนะนำให้ฉีควัคซีนให้ได้ 70% ของประชากรเพื่อจะทำควบคุมการระบาดได้ และดีใจที่ภาคเอกชนจะเข้ามาช่วยจัดหาวัค… https://t.co/O1HXustTlb ->
 • RT @KomsakAddams: วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลแล้วเจอความเห็นแบบ อย่าโยนความผิดให้ใครเลย เราต้องร่วมมือกัน ทุกคนต้องทำหน้าที่ของตัวเอง ฯลฯ คุณ… ->
 • RT @japantimes: A group of hackers have executed a ransomware attack on Hoya Corp., marking the second successful attack on the Japanese fi… ->
 • 22เมษา หนึ่งวันหลังกำหนดเส้นตาย (21เมษา) ที่ ตม.มาเลย์ ให้คนต่างชาติที่อยู่เกินกำหนด หรือวีซ่าผิดประเภทต้องออกจากมา… https://t.co/md52kBpPcz ->
 • RT @Shichika8: @noname_8 @14ttir @Thai_Talk @moui @njdahlia @victorworldfilm @kalanistan @EarthB4RealGod ล่าสุดฉีด 400 เกิดผลข้างเคียง 40 ห… ->
 • RT @ARMOR_CCRNs: แพทย์อายุรกรรมกระสาทที่จุฬาฯ ลงความเห็นว่าเคสที่เกิด AEFI หลังให้วัคซีนเกิด Stroke จริง “ไม่ใช่อุปทานหมู่” เหมือนลาก สธ ออ… ->
 • RT @halldrunkface: วันนี้เพื่อนสนิทเราจากไปอย่างกระทันหันด้วยโรค Covid-19 และต้องทำการฌาปณกิจศพทันทีในช่วงค่ำโดยที่ไม่ได้เห็นหน้าเพื่อนเป็น… ->
 • RT @halldrunkface: ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมกรณีที่เพื่อนผมเสียชีวิตด้วยโรค Covid-19 เนื่องจากหลายคนกังวลโรคอ้วนและinboxมาเยอะมาก , เพื่อนผ… ->
 • RT @mthai: เกิดเหตุออกซิเจนรั่วไหลในรพ.แห่งหนึ่ง ในรัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย

  ทำให้ระบบจ่ายออกซิเจนของรพ.ต้องหยุดเกือบ 30 นาที โดยล่าสุดมี… ->

 • เปิดไทม์ไลน์-รายละเอียด ผู้เสียชีวิตจากโควิด 7 ราย https://t.co/elmZiUGyJ3 ->
 • RT @14ttir: @noname_8 @Shichika8 @Thai_Talk @moui @njdahlia @victorworldfilm @kalanistan @EarthB4RealGod รายแรกๆ ของ 40 เคสนี้ คือ ออกอาการ… ->
 • RT @rwthofficial: 🇳🇵
  #Nepal’s King Gyanendra and Queen Komal have been confirmed infected with #COVID19, after participating the Maha Kumbh… ->
 • RT @rwthofficial: 🇳🇵
  กษัตริย์ชญาเนนทระ และควีนโกมลแห่งเนปาล ทรงติดเชื้อ #โควิด19 หลังจากทรงร่วมงานแสวงบุญใหญ่ริมแม่น้ำที่เมืองหฤทวาร รัฐอุต… ->
 • RT @vkindaeyo: ไอแพดโปรไรก็เอาเหอะไม่สนนะ เราชอบแมคที่สุดแล้ว เพราะทอดเฟรนฟรายอร่อย ->
 • @kln_nurv @Jackapedia_ @Thai_Talk @RehabbedO @thaipirate Need magic inside. in reply to kln_nurv ->
 • RT @YimVisaradee: ขอประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ ช่วยชาติ เราจะเอาอะไรกิน ไม่ใช่ทุกคนจะกินเงินหลวงแบบนายกนะ เราชนะ ไทยชนะ หมอชนะ เราสู้ไปด้วย… ->
 • RT @14ttir: หึ.. และแล้ว!… 😏
  >>>>
  ตึก #ไทยคู่ฟ้า เจอคนป่วยโควิดย่านที่พัก ตร.ทำเนียบฯ โร่ตรวจจ้าละหวั่น กักตัวรอเตียง
  https://t.co/pXmn9… ->
 • RT @14ttir: ปาร์ตี้รดน้ำรัฐมนตรี 😒
  >>>>
  ส.ส.สุโขทัย "ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง" ติดโควิดคลัสเตอร์ปาร์ตี้ https://t.co/q2ps0akqGK #ThaiPBS via @T->
 • RT @TichilaThaipbs: ช่วงเที่ยงที่ผ่านมา เกิดเหตุขว้างระเบิดใส่ฐาน 2 จุดใน 2 อำเภอของ จ.นราธิวาส จุดเเรกเป็นฐานของหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 13… ->
 • RT @14ttir: @moui @noname_8 ข่าว รายงาน เมื่อ 2 วันก่อน
  https://t.co/maR62WuGPH ->
 • @kafaak หง่า …….. ข่าวไหนคะ https://t.co/5xrF9v7G3O in reply to kafaak ->
 • RT @PalmGuin: นี่คือสถานที่รับสาย call center 1668 หรอเนี่ย พระเจ้าช่วย
  นั่งเปิดกระดาษกัน ชาตินี้จะหาเตียงได้ไหม ไม่มีระบบคอมพิวเตอร์เข้ามา… ->
 • โฆษกอัยการเผย “สั่งไม่ฟ้อง” ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ คดีถือหุ้นสื่อ https://t.co/Ybi3EbfOLA

  BBC เลือกรูปมาประกอบข่าวแ… https://t.co/may4F1kFx8 ->

 • RT @EakThestandard: รัสเซีย ตอบรับไทย เจรจาซื้อวัคซีน Sputnik V โฆษกรัฐบาลเผยปูติยินดีให้การสนับสนุน ตัวแทนเตรียมหารือเร่งด่วน ->
 • RT @cnni: This Hong Kong journalist won awards for her investigation. Now she's been convicted for her work. https://t.co/aZQuSKzOlP https:… ->
 • RT @iLawFX: 17.10 น. ทนายของ @TLHR2014 ให้ข้อมูลว่าศาลแขวงพระนครเหนือให้ประกันสมณะดาวดิน โดยตั้งวงเงินประกััน 9000 บาท พร้อมตั้งเงื่อนไขห้า… ->
 • ทำไมรัฐบาลนี้ไม่ชวน NGO อาสาสมัคร หรือเอกชน เข้ามาช่วยสนับสนุน คุณไม่เอาเขา หรือเขาไม่เอาคุณ? ทำไมให้คนทำงานต้องทำง… https://t.co/xu46eQ3VC3 ->
 • Sinovac อีก 5 แสนโดส ส่งสนามบิน NAIA ของฟิลิปปินส์ https://t.co/TXaAFTREd4 ->
 • RT @TNAMCOTEnglish: Thai PM made a post on his Facebook page, saying that Russia accepted a request to provide the Sputnik V COVID-19 vacc… ->
 • RT @kalanistan: @moui เหมือนอีโมตัวเน้ => 🤭🤭🤭 ->
 • @LYoonje สงสัยยังมีคดีอื่นๆ รอรับน้องอีกเพียบค่ะ in reply to LYoonje ->
 • @kafaak อ่า ขอบคุณค่ะ in reply to kafaak ->
 • RT @sadonalshmre: @moui ย้อนยุคสู่ปากกาและกระดาษ #เหมือนยุทธศาสตร์ชาติ20ปี 555555 ดีเท่าไหร่แล้ว ไม่ใช้ สมุดข่อยกับกระดานฉนวนแบบ ยุคนางวันท… ->
 • RT @Devil_bann1: @YimVisaradee @moui เอาเรือดำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้แล้วนะ เอาทำสถานที่กักตัว 14 วันก็ยังจะมีคุณค่าคุ้มกับภาษีของประชาขนบ้าง ->
 • 'ทบ.' เตรียมจัดซื้อจัดจ้าง 'ยานเกราะล้อยาง' พร้อมระบบอาวุธ 50 คัน https://t.co/gan7cspzJc

  สะท้อนสะท้านใจ เมื่อคิดเ… https://t.co/YPah1X8wDH ->

 • RT @OldMan_b1: "บริหาร ปท.ไม่เห็นยาก"
  – ทหารแก่ท่านหนึ่ง ->
 • RT @KhaosodOnline: กิตติ พันธภาค อดีตนักข่าวประชาไท ที่ถูกตร.จับขณะทำข่าวชุมนุมที่แยกปทุมวัน เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 63 โพสต์ถึงคำชี้แจงของพ.ต.… ->
 • RT @sleeplessbkk: วันก่อนประยุทธ์ด่าว่าสถานที่อโคจรทำให้เกิดคลัสเตอร์ เลยต้องปิดแหล่งบันเทิง
  วันนี้โควิดมันเลยบุกสถานปฏิบัติธรรมตบหน้าประยุ… ->
 • @toh_twt ถึงกะต้อง capture จอมาไว้ดูประกอบนี่ล่ะค่ะ in reply to toh_twt ->
 • RT @RsmlP: บางคนเค้าก็รู้สึกว่ามีเพื่อนแต่ในทวิทนะ รู้สึกว่าขอความช่วยเหลือได้ ->
 • RT @DuangritBunnag: อยู่ดีๆประเทศไทยก็เกิดปาฏิหาริย์ สั่งวัคซีนได้ทุกยี่ห้อละ ทั้ง Pfizer Sputnik ไม่ต้องขอ อย. ไม่ติดอะไรละ ดีจัง

  #อานุภ… ->

 • RT @globaltimesnews: Surging #COVID19 cases in India another blow to economy, could also lead to larger retreat of foreign investment that… ->
 • RT @TichilaThaipbs: อุทยานแห่งชาติในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี มีคำสั่งปิดชั่วคราวหลังการระบาดไวรัสโควิด 19 คือ น้ำต… ->
 • RT @ldionmarcil: idk why I havent thought of this before, but its very easy to hide those "external sender" warnings that get appended to y… ->
 • RT @ldionmarcil: The showcased HTML should handle most generic warnings out there, might have to tweak it a little if your template interfe… ->
 • RT @ldionmarcil: A good mitigation is to use solutions like these, if you can https://t.co/VMqNBPdUXG

  Not sure if other email providers us… ->

 • โควิด-19: หญิงวัย 24 ปีคือผู้เสียชีวิตที่อายุน้อยสุดของไทย ด้าน ศบค. เผยค่ามัธยฐานเสียชีวิตใน 6 วันหลังพบเชื้อ… https://t.co/y48J2hL1fR ->
 • กระบวนการยุติธรรมสหรัฐฯ จองจำเด็กชายผิวดำนาน 68 ปี แม้เขาบอกว่า "ไม่ได้ฆ่าใคร" https://t.co/rWA12Wd5vT ->
 • @Saiyai OMG in reply to Saiyai ->
 • RT @kwEPJM0LmkcL9Fo: @moui สับสนสิ้นดี กับ ข่าว #วัคซีนโควิด19 ที่รัฐบาลนี้นำมาฉีดให้แก่คนไทย
  ข่าวจากบางสื่อว่ามีผลข้างเคียง แต่ ข่าวบางสื่… ->
 • ไททานิค : โศกนาฏกรรมเรือล่มสะท้อนภาพการเหยียดเชื้อชาติและการต่อต้านคนเอเชีย https://t.co/SsM077Cbmv

  ใครที่ชอบความโ… https://t.co/oEfxxQyZaj ->

 • RT @noname_8: @moui พีคคือ เป็นคนจีนในอังกฤษ น่าจะเตรียมอพยพไปเมกา แต่เรือล่ม พอกู้ภัยได้ รอดตาย ก้อถูกส่งกลับอังกฤษตาม กม.เมกันยุคนั้น แต่… ->

Tweet for 2021-04-21

 • @tearsfree4 แบ่งชนชั้นด้วย หูย in reply to tearsfree4 ->
 • RT @guardiannews: UK Covid live: Boris Johnson says 60% of those aged 45 to 49 have now had a coronavirus vaccine https://t.co/q0p8KW4hEx ->
 • RT @prachachat: อียู คว่ำบาตร เมียนมา อายัดทรัพย์สิน-ระงับวีซ่า 10 นายพล "รัฐประหาร" https://t.co/UuUZnAqAFA ->
 • ร้านขายยาในห้าง Walgreens ใน NC, USA พลาด ฉีดน้ำเกลือแทนวัคซีนให้ประชาชนที่มารับวัคซีนโควิด

  A Walgreens pharmacy m… https://t.co/kappn26UpK ->

 • ในระหว่างการสนทนาทางคลับเฮาส์ในนาม Tony Woodsome นายทักษิณ ชินวัตร ผู้ลงทุนในบริษัท DnaNudge ซึ่งผลิตเครื่องตรวจดีเ… https://t.co/mifEklwZIz in reply to moui ->
 • สมาชิกรัฐสภาในภูมิภาคเรียกร้องเชิญรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมาร่วมประชุมอาเซียน https://t.co/Jv9d6rWHX9 ->
 • “บิ๊กป้อม” เผย มาเลเซียยังไม่ประสานผลักดันคนไทยกลับ ชี้ ไม่รีบประชุมพรรค https://t.co/GsjCtADcdp

  รอบนี้ ตม.มาเลย์… https://t.co/yTnyuT1QuL ->

 • นายกฯ ห่วงสุขภาพ “เพนกวิน” มอง อดข้าวไม่มีผลต่อกระบวนการยุติธรรม https://t.co/if8XDMzXAA

  OMG ->

 • ย่านการค้าดังกลางกรุงสยาม-ปทุมวันเงียบเหงาไร้นักท่องเที่ยวเหมือนในอดีต โดยเฉพาะผู้ค้ารายย่อยหาเช้ากินค่ำปิดกิจการกั… https://t.co/LMPya3iIT1 ->
 • On History : มัมมี่นกแก้วจากป่าแอมะซอน ในทะเลทรายอาตากามา https://t.co/QoA4f2XoX6 ->
 • ซูเปอร์โพล ชี้โควิดรอบนี้ ทำคนทุกข์หนัก ไม่พอกินพอใช้ เสียหายมากที่สุด! https://t.co/pRt5eNNPZR ->
 • พุทธิพงษ์ อดีต รมต.ดีอีเอส โต้ ‘ปวิน’ ยัน ไทยไม่ถอนฟ้องเฟซบุ๊ก ยังใช้มาตรการ-แนวทางเดิม https://t.co/oat6MtFyR4 ->
 • สรรพสามิต พับแผนรีดภาษี! เห็นใจ ปชช. เลื่อนขึ้นภาษีความหวาน-ความเค็ม ศึกษาปรับโครงสร้างจัดเก็บรายได้ https://t.co/DiJ3iJvQU7 ->
 • นาซาประสบความสำเร็จ ส่งเฮลิคอปเตอร์ ถ่ายภาพบนพื้นผิวดาวอังคาร ก่อนลงจอด https://t.co/mEfRKJKKUi https://t.co/Ei34sAe64d ->
 • RT @netblocks: Confirmed: Internet has been cut in #Myanmar at 1 am Wednesday local time, the 66th night in a row of military-imposed shutd… ->
 • เสียวไส้เลย เราก็มีภูมิแพ้อากาศ

  RIP ผู้เสียชีวิตที่ สธ. รายงานในวันนี้ด้วยค่ะ https://t.co/naAMZT6CoX ->

 • @Sparrow85198406 มากๆ เลยค่ะ แถมยังหนุ่มแน่น in reply to Sparrow85198406 ->
 • หมอเบิร์ด เริ่มอธิบายเรื่องการจัดสรรเตียง สงวนเตียงสำหรับคนไข้อาการหนักใน รพ แพทย์ #แถลงข่าวโควิด ->
 • RT @ErikSolheim: A true hero! Wonderful!
  This is the dramatic moment an Indian 🇮🇳 rail worker risked his life to save a child who fell on t… ->
 • @evilbenx ไม่ใช่ cluster ทองหล่อด้วยค่ะ in reply to evilbenx ->
 • RT @rohshah07: Your country is fighting covid with the help of the govt, my country is fighting covid and the govt. We're not the same bro. ->
 • RT @armupdate: สรุปคือ เคสอัมพฤกษ์ หลังฉีดซีโนแวค เรารู้ข้อมูลจากเพจ หมอธีระวัฒน์ รพ.จุฬาฯ จับประเด็นมาเล่า ภายหลังบิ๊กสธ.ถึงออกมายอมรับ แล… ->
 • RT @kandainthai: เรื่องจุกจิกว่าวัคซีนยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ต้องใช้ตู้เย็นตู้แช่แข็งนั่นเป็นเรื่องเล็ก ไทยส่งออกอาหารแช่แข็งมาเป็นทศวรรษ อย่… ->
 • RT @kovitw1: ตกลงไหม ? …..ท่านนายก https://t.co/zAf6gVwWaW ->
 • RT @KhaosodOnline: เตรียมพร้อม5ขั้น !! พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ รองโฆษกศบค. ระบุป่วย #โควิด19 หาเตียงไม่ได้ โทร.แจ้งรพ.ที่ตรวจก่อน รอ 1-2 วัน… ->
 • RT @joe_black317: ประยุทธ์ฮึ่มลงโทษ เพราะตอนนี้ฉีดวัคซีนได้น้อย… คำถามคือประยุทธ์จะลงโทษใคร?
  https://t.co/7QbDRFj10p ->
 • RT @Ch3ThailandNews: ข่าวปลอม อย่าแชร์!🚨 แจ้งเตือน มีผู้ไม่หวังดีตัดต่อภาพข่าวของช่อง3 นำภาพข่าวเก่าที่รัฐบาลการประกาศเคอร์ฟิว เมื่อวันที่… ->
 • RT @chiangmainews: น่าชื่นชม อ.กัลยาณิวัฒนา อำเภอเดียวของเชียงใหม่
  ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งสามระลอก
  https://t.co/EcgQhpPIvS ->
 • @noname_8 @14ttir @njdahlia @kalanistan @EarthB4RealGod @Thai_Talk @CKA_AY เบื่อพวกแง่ง in reply to noname_8 ->
 • โอ้ว https://t.co/eX2iggcYz8 ->
 • @noname_8 @14ttir @njdahlia @KillerPress @victorworldfilm @Thai_Talk @kalanistan @EarthB4RealGod @CKA_AY @k0b_k0bhttps://t.co/hln7PlAdbG in reply to noname_8 ->
 • @noname_8 @14ttir @kalanistan @Thai_Talk เคส 110 ก็แค่ภูมิแพ้ https://t.co/1zyOX57M9R in reply to noname_8 ->
 • @noname_8 @14ttir @njdahlia @KillerPress @victorworldfilm @Thai_Talk @kalanistan @EarthB4RealGod @CKA_AY @k0b_k0b @supamas คงมีเขินปาก in reply to noname_8 ->
 • @iamasiam14 @noname_8 @14ttir @njdahlia @KillerPress @victorworldfilm @Thai_Talk @kalanistan @EarthB4RealGodhttps://t.co/GLVk05JPIK in reply to iamasiam14 ->
 • RT @forum_asia: Join us at the 'Southeast Asia Peoples’ Summit on #Myanmar', to address ongoing #humanrights, #democracy and #civicspace is… ->
 • RT @nslwin: MANDALAY: Terrorists (#Myanmar security forces) are now raiding City Hospital, one of the largest private hospital.

  They are… ->

 • RT @PPTVHD36: อีกแล้ว! คลัสเตอร์ปาร์ตี้รัฐมนตรี 12เม.ย.สังสรรค์ก๊วนเพื่อน ไม่ใส่หน้ากาก ติดโควิดแล้ว 4 ร้านปิด รมว.กักตัว https://t.co/9Ot5… ->
 • @noname_8 @14ttir @njdahlia @KillerPress @victorworldfilm @Thai_Talk @kalanistan @CKA_AY @EarthB4RealGod @k0b_k0b เบื่อแง่งจริงๆ in reply to noname_8 ->
 • @VanLungvan 5555555 in reply to VanLungvan ->
 • RT @Notandnam: Sinovac น่ากลัวม้ากกกกก stroke attack ตั้งแต่ 5 นาทีแรก อีกครึ่งชั่วโมงเข้า fast track เลย กรี๊ดดดดดดด

  Report จากสาธา ค่า h… ->

 • RT @Notandnam: แปะให้ https://t.co/9tCy6xTGUC ->
 • RT @Notandnam: แปะให้ 2 https://t.co/VTiX3OuoXT ->
 • RT @Notandnam: อธิบายเพิ่มเติม stroke attack คือเส้นเลือดในสมองอุดตันค่า วัคซีน “อาจจะ” ไปทำให้เลือดมีค่าการแข็งตัวผิดปกติ จับตัวเป็นลิ่มเ… ->
 • คงแวะซื้อ zinc มากินเพิ่ม มัใครแนะนำสักยี่ห้อไหมคะ ->
 • @RsmlP มีรูปให้ดูไหมคะ in reply to RsmlP ->
 • @RsmlP ขอบคุณค่ะ in reply to RsmlP ->
 • RT @WPabuprapap: #Breaking จนท.ตำรวจสน.สำราญราษฎร์ นำหมายเรียกมาแจ้งแก่ 'พระดาวดิน' ซึ่งนั่งอดอาหารอยู่หน้าศาลอาญา หลังเมื่อวานเทศกิจเข้าเ… ->
 • RT @Thansettakij: โควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษเสี่ยงเสียชีวิตมากขึ้น 67% หมอธีระแนะใส่หน้ากากสองชั้น
  #โควิดวันนี้ #ผู้ติดเชื้อโควิด #COVID19 #โ… ->
 • RT @BenchaMFP: กอ.รมน.ชี้แจงว่าไม่เกี่ยวข้อง กรณี’นักรบองค์ดำ’ แอบอ้างใช้ตราสัญลักษณ์ไปติดชุดการ์ด
  เช่นนั้นควรตรวจสอบและดำเนินการด้วย อย่า… ->
 • RT @thomaswanhoff: Curfew in Siem Reap was just extended until May 7th. Let's hope the lockdown in 3 districts will end next week as intend… ->
 • RT @cnew888: โคตรล้ำ เทปูนตอนน้ำท่วม 555555555555555555555555 จีเนียสอะ

  Cr. ไอ้ป๊อด มันจะลั่นหน่อย https://t.co/7WHQKvgDBH ->

 • RT @matichonweekly: ก้าวไกล คลี่แผน "งบปี 65" พบรัฐหั่นเงิน "บัตรทอง" ปรับลดงบสวัสดิการ https://t.co/UDdJrwFdoK ->
 • @pompoko35 @IamSasdha นี่ค่ะ

  https://t.co/ht20V6ulUJ in reply to pompoko35 ->

 • RT @Thansettakij: โฆษก ตร.ชี้แจง "ตำรวจรถไฟ" ติดโควิด ฆ่าตัวตาย #ตำรวจรถไฟ #โควิด19 #ผู้ติดเชื้อโควิด #ฐานเศรษฐกิจ
  https://t.co/40be5OzpZy… ->
 • RT @PPTVHD36: ร.ต.อ.ติดโควิด-19 เครียดหนัก ฆ่าตัวในโรงพยาบาลตำรวจ เปิดไทม์ไลน์ก่อนนาทีเศร้า https://t.co/xFjud1JRtE

  #โควิด #โควิด19 #ไวรั… ->

 • RT @amarintvhd: เศร้า! ตำรวจรถไฟ ติดโควิด19 อาการทรุด ตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง

  #AmarinTV34 #อมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34 #AmarinNews #ตำรวจรถไฟ #… ->

 • RT @Incognito_me: โทรศัพท์เครื่องละสองพันสามารถลงทุกแอปที่จำเป็นของล้าบานนี้ได้หมดมั้ยนะ 🤔 ->
 • RT @Thavisin: ข่าวคนมีเส้นสายไปรับวัคซีนก่อนบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สมควรได้รับ ฟังแล้วหดหู่ บางคนได้ข่าวว่าโพสต์โชว์อีกต่างหาก สงสารเ… ->
 • @ptantiku ขอบคุณค่ะ in reply to ptantiku ->
 • RT @MatichonOnline: 2สามีภรรยา อัดคลิปยกมือไหว้ขอความช่วยเหลือ ติดโควิดอาการเริ่มออก ไม่มีเตียงว่าง https://t.co/fiKgbTdmzf via @MatichonOn->
 • RT @Reachestman: โหว https://t.co/Kv9fir0qd2 ->
 • RT @Aura_Forestsee: @moui อยากกินเหมือนกันค่ะ

  https://t.co/xhNN1PhBDp https://t.co/yM4xyg1vk6 ->

 • อันนี้ ต้องชม นายกควรลงมาบี้ปัญหาด้วยตนเองด้วย https://t.co/2mZCVRznOA ->
 • RT @MatichonOnline: ฟันธง! 6บุคลากร รพ.ระยอง เป็นอัมพฤกษ์เพราะวัคซีนโควิดซิโนแวคล็อตเดียวกัน  https://t.co/zNheB94153 via @MatichonOnline ->
 • RT @tpagon: นี่คือโพสต์ที่ใช้สมองไตร่ตรองและคิดออกมาแล้วสำหรับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา #ทำไมหน่วยงานรัฐถึงบ้งกันไปหมด https://t.co/f56rxy4… ->
 • RT @p_dissakul: เอาจริง ได้วัคซีนแล้วเกิด stroke นี่ซีเรียสมากนะ มันไม่ใช่ทุกรพ.ในไทยจะมีหมอเฉพาะทาง และมียาสลายลิ่มเลือด ถ้าเกิดหลังฉีดวัค… ->
 • @bambam9294 @Reachestman ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยค่ะ in reply to bambam9294 ->
 • @TomSmita งงค้า ลบทำไมอ่า https://t.co/mz6F1vfdZd in reply to TomSmita ->
 • เผื่อใครไม่ทันดู ไม่รู้ทำไมลบออกไปนะ https://t.co/xi1taTWtct in reply to moui ->
 • RT @ZhentingLiu: ประธานาธิบดีอินโดนีเซียขอให้ผู้นำอาเซียนที่เข้าร่วมประชุมสุดยอด ตรวจโควิดก่อนเดินทาง ->
 • RT @isranews_agency: นราฯป่วน คนร้ายระเบิดใส่ 2 ฐาน ทหารพรานเจ็บ 1 https://t.co/o7eG9jpQLN #isranews #สำนักข่าวอิศรา #ภาคใต้ ->
 • RT @chayaworn: @moui @Incognito_me เห็นคลิปบอกไปจัดการมาด้วย ละชี้หน้าตามสไตล์

  ทั้งๆ ที่หัวหน้าที่ดีควรถามว่าขาดอะไรทำไมติดต่อไม่ได้? ->

 • @chayaworn @Incognito_me ขนมพอสมกับน้ำยา in reply to chayaworn ->
 • RT @EakThestandard: แผนจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของไทย สู่เป้าหมาย 100 ล้านโดส
  .
  แผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไทย “เมื่อไรประชาชนทั่วไปจะได้ฉีด

  น… ->

 • RT @onlyikonandbap: ข่าวป้าไล่เด็กออกจากหออะ มันไม่ใช่เคสน่าเอ็นดูเลย เพราะจากข่าวป้าแกไปรับเงินค่าห้องจากคนอื่นมาแล้ว ตั้งใจจะไล่แต่แรก แถ… ->
 • RT @CoconutsBangkok: There was just no way this Bangkok road crew WASN'T pouring cement today. (Video courtesy Ipod Manjasannoi) Story: htt… ->
 • RT @Thavisin: คืนนี้ 1 ทุ่ม พบกันใน CLUBHOUSE พร้อมคุยทุกประเด็นครับ https://t.co/KxqEYkQUe7 ->
 • RT @Incognito_me: @chayaworn @moui เห็นบอกอยากนอนรพ.สนาม

  ก่อนนอนโรงพยาบาลสนามออกจากบ้านในค่าย ซื้อบ้าน จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ เองก่อนดีกว่า ->

 • @kalanistan @Kanita56112516 @noname_8 @14ttir @njdahlia @KillerPress @victorworldfilm @Thai_Talk @CKA_AYhttps://t.co/UQJrsCjFj4 in reply to kalanistan ->
 • RT @Puppylove999: เปิดสถิติฉีดวัคซีนโควิดทั่วโลก ไทยเจอฟิลิปปินส์แซง อันดับร่วง เกือบรั้งท้ายกลุ่มอาเซียน (medicine) อ่านเรื่องนี้ต่อที่: h… ->
 • RT @MilkTeaMM_MTAM: Spokesperson Zaw Min Htun & Japan Media Nikkei Asia review confirmed that Criminal Min Aung Hlaing who commit Genocides… ->
 • @Kanita56112516 @kalanistan @noname_8 @14ttir @njdahlia @KillerPress @victorworldfilm @Thai_Talk @CKA_AY @EarthB4RealGod @k0b_k0b 555555555 in reply to Kanita56112516 ->
 • @Kanita56112516 @noname_8 @kalanistan @14ttir @njdahlia @KillerPress @victorworldfilm @Thai_Talk @CKA_AYhttps://t.co/GYp5Nmw0Fm in reply to Kanita56112516 ->
 • 5555 พอพาดหัวงี้ ฮาเลย https://t.co/3SPOx58jNS ->
 • RT @Ch3ThailandNews: เพลิงไหม้คลังน้ำมัน "ประภากรออยล์" ไฟโหมลุกลาม จนท.ระดมฉีดน้ำสกัด

  #Ch3thailandNews
  #Ch3Plus
  #ข่าวช่อง3

  https://t.co… ->

 • RT @kovitw1: ไปจนได้ https://t.co/9jLXxPqZNz ->
 • When “Tony” Goes Clubbing: The Power of Clubhouse in Thailand | FULCRUM https://t.co/zkl6rxkjJR ->
 • ถ้าใครชอบสารคดีแนวสืบสวนสอบสวน น่าจะรู้จัก series ที่ชื่อ "Seconds from Disaster" สารคดีนับถอยหลังสู่หายนะชุดนี้ เ… https://t.co/IK2Z7xLAdI ->
 • สารคดีนับถอยหลังสู่หายนะ บางตอนก็เช่น ตอนสึนามิในเอเซียปี 2004
  Seconds From Disaster S03E13 Asian Tsunami… https://t.co/7ZUdCsO5Ei in reply to moui ->
 • RT @Sparrow85198406: @moui นักข่าวถามทำไมรัฐบาลไม่ซื้อไฟเซอร์ราคาพิเศษ ที่เสนอขายให้รัฐบาลปีที่แล้ว https://t.co/0scL2AVeuV ->
 • @14ttir @kalanistan @Kanita56112516 @noname_8 @njdahlia @KillerPress @victorworldfilm @Thai_Talk @CKA_AY @EarthB4RealGod @k0b_k0b ซวยแท้ in reply to 14ttir ->
 • RT @pr_dms: กรมการแพทย์ โดยสถาบันพยาธิวิทยา เปิดเผยแนวทางการจัดการศพผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 https://t.co/IklsfRPLgB https://t.co/grCyJA0Y… ->
 • รู้ไหม!เมื่อ 100 ปีก่อน ไข้หวัดใหญ่ระบาดในสยาม! แค่ 6 เดือน ตาย 8 หมื่น ป่วย 2.3 ล้านคน https://t.co/xk9o9vU6o8 #1 https://t.co/J7DDJPOLMa ->
 • การแพร่ระบาดของไข้หวัด(ใหญ่?) ระหว่างตุลาคม 2461- มีนาคม 2462 มีผู้ป่วยกว่า 2.3 ล้านคน (2,317,662 คน) เสียชีวิตกว่า… https://t.co/B0ncI8Wm28 in reply to moui ->
 • การแพร่ระบาดของไข้หวัด(ใหญ่?) ระหว่างตุลาคม 2461- มีนาคม 2462 มีผู้ป่วยกว่า 2.3 ล้านคน (2,317,662 คน) เสียชีวิตกว่า… https://t.co/8oAuR4dz1O in reply to moui ->
 • @noname_8 @14ttir @njdahlia @KillerPress @supamas @Thai_Talk @kalanistan @CKA_AY @EarthB4RealGod @anek11 @k0b_k0bhttps://t.co/b5kmF6jAq2 in reply to noname_8 ->

Tweet for 2021-04-20

 • ในขณะที่ speaker ใน space ที่คุณ @jakrapong แลกเปลี่ยนหนังสือที่มีสาระเพื่อธุรกิจ เราก็แหกคอกซะ

  Warrior's Woman -… https://t.co/3Ao6OazyvG ->

 • RT @jakrapong: I will talk this book tonight! cc @dmscott https://t.co/JtZ1MFa8eo ->
 • RT @newsycombinator: Facebook gives money to America’s biggest news organizations https://t.co/JcWQQS04mW ->
 • RT @meVnus: "ผมลาออกมา เพราะผมมองว่า อุดมการณ์หรือชุดความคิดของผม กับอุดมการณ์ชุดความคิดของพรรค(ประชาธิปัตย์)นั้น แตกต่างกัน และมาถึงวันนี้… ->
 • RT @DGHisham: The Pfizer vaccine gives optimum immune response after 2 weeks of taking the 2nd dose.

  To date 272,019 medical frontliners… ->

 • RT @DGHisham: If infection occurred after 2 weeks post vaccination, the severity of symptoms & fatality is much less with reduced hospitali… ->
 • RT @pokrath: ตอนนี้ฮ่องกง quarantine ผู้โดยสารที่มาจากอินเดีย 21 วัน ประเทศเราเปลี่ยนหรือยังครับรวมทั้งผู้โดยที่มาจากประเทศซึ่งมีไวรัสกลาย… ->
 • โควิด-19: ศบค. เผยหมอ-พยาบาลติดโควิดระลอกนี้ 146 ราย https://t.co/6TZKzFpnit ->
 • นับแต่ทหารเมียนมาได้ก่อรัฐประหารเมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา ก็ได้จับกุมผู้สื่อข่าวไปแล้วประมาณ 70 คน ในจำนวนนี้อย่า… https://t.co/XNDu1224Pk ->
 • RT @thehill: JUST IN: All adults in US now eligible for COVID-19 vaccine https://t.co/YBPAxG2Q8g https://t.co/TI5uJTdCnx ->
 • RT @nytimes: All adults in every U.S. state, Washington, D.C., and Puerto Rico are now eligible for a Covid-19 vaccine, meeting President B… ->
 • RT @sharonyamsy: I will be live-tweeting this opening panel here. ->
 • "ไอติม" เผย ไม่เคยคุย "มาร์ค" สัญญาณชัด รอร่วมงาน "ก้าวไกล" ยังไงก็ไม่กลับ ปชป. (คลิป) https://t.co/aESZGek877 ->
 • "ชวน" โชว์สปิริต ยังไม่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้บุคลากรการแพทย์ฉีดจนครบก่อน https://t.co/MyWGyKxOL1 ->
 • ด้วยจำนวนผู้ป่วยขนาดนี้ บุคลากรทางการแพทย์ควรได้รับวัคซีนกันหมดแล้วนะ เขาต้องเผชิญหน้ากับเชื้อโรคตลอดเวลา โอกาสเขาพ… https://t.co/h0COXqE1kR ->
 • RT @IamSasdha: ฉีดเถอะครับ ไม่ใช่เวลาและไม่ใช่เรื่องโชว์สปิริตอะไร อายุอานามขนาดนี้แล้ว ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ ถ้าไปติดขึ้นมาแ… ->
 • RT @noname_8: ขนาด hospitel รพ.สนาม กัมพูชา ยังมีฉากกั้นเป็นซองๆ นะ นะ .. แล้วดูแถวเน้สิ 😷🥺🙄😩 @14ttir @moui @njdahlia @Thai_Talk @kalanista->
 • RT @SaiSeeMaP: @moui เข้าใจว่าที่เขาเอาไปฉีดให้วันก่อนมันเป็น ชิโนแว็ค ซึ่งเขาฉีดให้เฉพาะคนอายุต่ำกว่า 60 ชวนอายุเยอะแล้วต้องฉีด Astrazenec… ->
 • RT @3k0tumo: @moui รีบฉีดวัคซีนรีบเปิดสภาแก้รัฐธรรมนูญ. นั่นคือหน้าที่ ->
 • RT @xoTu0HoDkl5hneE: @moui มีสปีริตจริงต้องฉีด จะมาอ้างทำไม คนจัดเค้าจัดมาถ้าจะไห้เกิดภูมิหมู่ต้องฉีด อย่ามาลีลา ->
 • RT @Joopby11: @moui 555555555 แล้วเองจัดหาและฉีดวัคซีนช้าไม่พูดมั่งลุง ->
 • RT @KamsornBoonjar1: @moui งั้นคนไทยอีก99%ก็โชว์สปิริตเหมือนกัน ->
 • RT @looktarntontea2: @moui ถ้าวัคซีนดีๆ ไม่พูดงี้หรอก ->
 • RT @PaulDeep1: @moui หลีกภัยไม่ไว้ใจวัคซีนมากกว่า ->
 • เรื่องโจษจันในมาเลเซียหลายวันมานี่ https://t.co/PClCXILll1 in reply to moui ->
 • RT @KenRoth: If 100 years of Chinese Communist Party rule is so wonderful, why is Xi Jinping so "worried about a collapse at any time, that… ->
 • RT @teenermoobb: ไม่มีพักหนี้ผ่อนรถมั่งหรอ แงงงงงงง ->
 • RT @neighbour_s: Tonight on #4Corners an excellent doco from the BBC on China’s efforts to suppress the truth about COVID-19 https://t.co/t… ->
 • RT @Incognito_me: #ผลงานลุงตู่ #ยืดอก 🥰 ->
 • โควิด-19: ซีอีโอ 40 บริษัทใหญ่ห่วงไทยฉีดวัคซีนล่าช้า เผยเอกชนพร้อมจ่ายค่าวัคซีนให้พนักงานเองกว่า 1 ล้านคน… https://t.co/AWnIUcPxiT ->
 • วัคซีนโควิด: สปุตนิก วี ของรัสเซียที่เตรียมผลิตในจีน อินเดีย และยุโรป กำลังเขย่าความสามัคคีของชาติยุโรปอย่างไร https://t.co/g5rMuw1C2s ->
 • แถลงศาล "เพนกวิน" โรย ถอนทนาย ปัดกระบวนการ ปมไม่ให้ประกัน https://t.co/2eEnnW9WJh ->
 • อย่างง? ‘สุชาติ’ ถามรัฐบาล ทำไมทำตัวเป็นโฆษกให้คณะรัฐประหารพม่า หลังให้ข่าว ‘มิน อ่อง หล่าย’ ร่วมประชุมอาเซียน https://t.co/SHtnks4sss ->
 • RT @ladymissazira: In case anyone gets arrested for criticising the govt or monarchy on social media:

  1. Know your rights, here's the Re… ->

 • RT @ladymissazira: For those who ask where is Sabah & Sarawak's contact can refer here : https://t.co/ocWwRGD3Bv

  #funfact As a Peninsular… ->

 • RT @noname_8: สุดงง ถูกไล่จากหอ เหตุไม่ไปเรียน สาวแจง "พิษโควิด-เรียนออนไลน์" https://t.co/necEUhBhke < เอิ่มมมม … นี่เจ้าของหอไม่ได้ตาม… ->
 • RT @yorchloso: อรุณสวัสดิ์ by พี่ตำรวจ ปังมากค่ะพรี่ https://t.co/Bp2xQhFF5I ->
 • RT @sirotek: รัฐมนตรีประกาศเตรียมดำเนินคดีกับฝ่ายต่างๆ ที่วิจารณ์รัฐบาลเรื่องโควิด ห่ากผิด พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ หรือ พ.ร.ก.ฉุ กเฉิน ก็ส่งศาลอ… ->
 • ประชาชนไม่ใช่ไพร่พล
  ประเทศไม่ใช่กองทัพ
  #รีล่า ->
 • RT @Thavisin: ท่านนายกรัฐมนตรีได้ขอร้องพวกเราเรืองอย่าการ์ดตก ทํางานที่บ้าน ใส่แมส ล้างมือ ผมว่าคนไทยเมื่อเปรียบเทียบกับชาติอื่นมีวินัยและ… ->
 • RT @Thavisin: ผมได้พูดไปเวทีสัมมนาของประชาชาติธุรกิจเมื่อ 17 มีค ว่าหนึ่งใน 3 วิธีทีจะกู้เศรษฐกิจได้คือต้องให้เอกชนนําเช้าแล้วเร่งฉีดวัคซีน… ->
 • RT @iiDudes: ถ้าแม่งระบาดอยู่ที่ประเทศเราประเทศเดียว กูว่าแม่งคงโทษคนแดนไกลปล่อยเชื้อ เพื่อทำลายรัฐบาลมันอะ ->
 • RT @iLawFX: พระสมพร “เช้าวันนี้มีเจ้าหน้าที่มาขอดูบัตรพระ เสร็จแล้วก็กลับไป สักพักเลขาที่วัดที่สังกัดอยู่ก็โทรมาบอกว่า ทางเจ้าคณะจังหวัดสั่… ->
 • RT @scomma: เมื่อต้นเดือนผมเคยเมลไปถาม Pfizer ว่า ลองขึ้นทะเบียนกับ อ.ย. หรือยัง

  ทางบริษัทตอบกลับแบบกลางๆ ว่า “มีการติดต่อกับหน่วยงานที่เ… ->

 • RT @scomma: ตัวคำถามมีแค่นี้นะครับ แค่สงสัยว่าบริษัทยาเขาไม่ได้ยื่นขึ้นทะเบียนเหรอ https://t.co/lqBJLGcddt ->
 • RT @i_huang: @noname_8 @moui @14ttir @njdahlia @KillerPress @Sonamsangbo @Thai_Talk @kalanistan @EarthB4RealGod @CKA_AY @anek11 @k0b_k0b เ… ->
 • RT @nslwin: Hi @ShopeeMY @ShopeeID @ShopeeTH @ShopeePH Please do NOT use our Fallen Hero Kyal Sin's photo for your business.

  Please remov… ->

 • RT @OldMan_b1: มีทหารอาชีพเดียวหรือ ที่ทำคุณให้ ปท.??? https://t.co/qDIll3i1IP ->
 • RT @Thai_Talk: เผด็จการทหารพม่าออกหมายจับเด็กอายุ 14 — เผด็จการพม่า-ไทยพี่น้องกัน #ส่องทวิตยามเช้า ->
 • @Thai_Talk @danaspp ให้คะแนนไม่ถูกเลย แข่งกันมากสองประเทศนี้ in reply to Thai_Talk ->
 • RT @TTOOPPTTTOOOPPP: เจอโควิดเป็นประเทศแรกๆ

  หายเป็นประเทศสุดท้าย ->

 • RT @kalanistan: @i_huang @noname_8 @moui @14ttir @njdahlia @KillerPress @Sonamsangbo @Thai_Talk @EarthB4RealGod @CKA_AY @anek11 @k0b_k0b จะ… ->
 • RT @pran2844: เห็นบอกว่าเป็นทหารมีวินัยสูงกว่าชาวบ้าน แต่คลัสเตอร์โควิดแต่ละรอบมาจากสนามมวยทหาร มาจากค่ายทหารอย่างนี้ มีวินัยกว่าชาวบ้านจ… ->
 • RT @mashable: This house can literally be built and ready for use in just hours https://t.co/TkBQDLivOd ->
 • RT @golferic1: ตำรวจพาเมียขึ้น ฮ.
  เมียอัพลง Tik Tok แล้วใช้เพลง How do I live without you
  ถ้าใครเคยดู MV เพลงนี้ ตอนจบเครื่องบินตก

  สุดท้า… ->

 • RT @MatichonOnline: น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก 20 เมษายน
  อ่านข่าวต่อได้ที่นี่ : https://t.co/wiQhalIMI… ->
 • อิหยัง https://t.co/emTlKegwgm ->
 • RT @chammaleangg: จากติดโควิดคนเดียว รอรถโรงพยาบาลมารับ ผ่านไป 10 วัน กลายเป็นติดโควิดกันทั้งบ้าน #โหนกระแส https://t.co/5oay3GPiOw ->
 • @tatzdk twitter crash รอบ 2 พอดี ขอบคุณที่ทำให้เข้าใจประเด็นที่มาของ tag ที่ว่าค่ะ และต้องขอตัวไปธุระข้างนอกก่อนค่ะ… https://t.co/B2gmJiTs3Q ->
 • BBC อธิบายให้เข้าใจว่าทำไมตัวเลขอาร์ที่สูงกว่า 1 จึงอันตราย และ "แชมป์โลก" อย่างไทย มีค่าอาร์ (ของวันที่ 13 เม.ย. 2… https://t.co/Mj57zDnYy6 ->
 • @tatzdk โดนรวบคา space – -" in reply to tatzdk ->
 • RT @JiTKnight: อันนี้เป็นข้อมูลสำหรับ IO ของฝ่ายร้าบานเรื่องฉีดวัคซีนช้า

  ถ้าชี้แจงลักษณะนี้ ก็แสดงว่ามีแผนเดียว ไม่ได้วาด scenario อื่นๆ… ->

 • RT @soyoso: 555555555555555555555 https://t.co/hIGOVDIBcv ->
 • ศ.วรศักดิ์ ยังได้ตั้งข้อสังเกตหลายประการรวมถึง ระบุว่า "ด้วย R = 2.27 หมายความว่า คนไทยติดเชื้อหนึ่งคนจะสามารถแพร่… https://t.co/MUKH5MbwDh in reply to moui ->
 • RT @MeiAhn2: @moui @Tawan_V จากผู้ที่เรียนและทำงานในโรงพยาบาลด้วยขอบคุณสำหรับการแบ่งปันสิ่งนี้ เรายังคงเป็นมนุษย์เรายังมีครอบครัวที่ต้องการ… ->
 • เฟซบุ๊กเตรียมเปิดฟีเจอร์ถ่ายทอดสดเสียงตามแบบคลับเฮาส์ https://t.co/zuQCN3hhuT https://t.co/VoQVa81ZXr ->
 • RT @HoAomma: @mickywhity เราอยู่ Lab รพ.จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่สีแดง https://t.co/dakUauWf77 ->
 • @HoAomma @mickywhity เฮ้อ #อย่าการ์ดตก ค่ะ ผู้นำสั่งไว้ in reply to HoAomma ->
 • RT @199s_: ปทุมธานีตรวจโควิดฟรีเด้อ ไปตรวจได้เลย นายกจังหวัดบอกมา ->
 • RT @199s_: ตรวจแบบ rapid test นะคะ ถ้าผลเป็นบวกจะส่งไปตรวจ swap อีกที ตามรายละเอียดในลิ้งค์ https://t.co/uBajvHMP17 ->
 • @noname_8 @Thai_Talk แข่งกันนัว in reply to noname_8 ->
 • มีใครแปลกใจไหม? ถามมมมมม

  ควรยกเลิกติดตั้ง cctv ไปเหอะ รำคาญ https://t.co/nlEpOzma2q ->

 • RT @RonallChersan: 🛏 กัมพูชาเปิดโรงพยาบาลสนามที่จัดตั้งภายในเวลา 80 ชั่วโมง (3 วัน) โดยใช้พื้นที่ภายในอาคารศูนย์การประชุมย่านเกาะพิช(Koh Pi… ->
 • RT @prachatai: กดติดตามเพื่อฟังตอนใหม่ๆ ได้ที่:
  Spotify: https://t.co/yMWmoMtSpa
  Youtube: https://t.co/zROHrs270H
  Apple podcast: https://t.… ->
 • โทนี่ (aka ทักษิณ) ประกาศกลางห้อง #ClubhouseTH ของกลุ่ม @careorth ว่าตนเองเลือกฉีดวัคซีนโควิคของ SINOPHARM เหตุที่เ… https://t.co/Frsl0aary7 ->
 • ทำไมการวรรคมันกระโดดๆ เลยทวีตใหม่ให้เรียบร้อยหน่อย ->
 • นพ.เรวัต วิศรุตเวช เป็นห่วงว่าสาธารณสุขไทยจะรับมือผู้ป่วยโควิดที่กำลังเพิ่มมากขึ้นในขณะนี้ แล้วรัฐบาลก็ยังไม่สามารถ… https://t.co/vSPxHvAGZR in reply to moui ->
 • หมอเรวัตยังชักชวนให้คุณโทนี่ช่วยบริจาควัคซีนให้ไทย และหรือจะช่วยด้าน connection เพื่อให้ไทยซื้อวัคซีนได้มากขึ้น

  โท… https://t.co/9BTpYoDSxU in reply to moui ->

 • โทนี่แนะนำกิน vit C + ออกกำลัง หรือ zinc + ออกกำลัง เพื่อทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรค

  การดื่มแอลกฮอล์จะทำให้ภูมิ… https://t.co/lmxElvgs9j in reply to moui ->

 • @Drakornball @careorth อ่านจากเว็บนี้ https://t.co/XNiL4m1gQ7 เขาว่า เป็นแบบ WHOLE VIRUS VACCINE : Sinopharm, Sinovac in reply to Drakornball ->
 • The four types of COVID-19 vaccine https://t.co/PotKfjee3P cc @Drakornball https://t.co/y0TqGCo84h ->
 • RT @toyubomm: ลองเข้ามาดูร้านค้าออนไลน์ของฉันใน Shopee! toyubom: https://t.co/7r51QdUull #ShopeeTH https://t.co/IAZy5p5NEd ->
 • @toyubomm อยากเปิดบ้างค่ะ ค่าธรรมเนียมเยอะไหมคะ in reply to toyubomm ->
 • @toyubomm ค่าส่งสินค้านี่ผู้ขายถูกหักเงินด้วยไหมคะ in reply to toyubomm ->
 • RT @ThaiNewsReports: People who have tested positive for COVID-19 can now find a hospital beds through the LINE application by adding LINE… ->
 • @toyubomm โอ้ว in reply to toyubomm ->
 • RT @ipats: ยังรอเตียงอยู่ครับ รอมาหลายวันแล้ว ที่ติดต่อไม่ได้ เหมือนจะเป็นฝั่งราชการมากกว่านะครับที่โทรติดยากติดเย็น

  @ddc_riskcom @pr_moph ->

 • @RsmlP @ipats ขอให้ได้เตียงไวๆ ค่ะ in reply to RsmlP ->
 • RT @kandainthai: เขียนไว้เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว ด้วยความประหลาดใจกะความทองไม่รู้ร้อนในวงการพยาบาลกะหมอไทย นิ่งดูดายไม่ลุกขึ้นประท้วงกรณีวัค… ->
 • RT @FordAntiTrust: ผลงานตู่: เสื้อเหลืองเก่าหลายคน เปลี่ยนใจกลับมารักทักษิณ ->
 • RT @AFP: #BREAKING Johnson & Johnson Covid vaccine benefits outweigh risks: Europe's #EMA drug regulator https://t.co/AmCmCkOUfK ->

Tweet for 2021-04-19

 • RT @Altai_son: @noname_8 @14ttir @moui @njdahlia @Thai_Talk @kalanistan @EarthB4RealGod @victorworldfilm ก่อนหน้านี้แกเป็นคนพูดตลอดว่าต้องต… ->
 • RT @RsmlP: มันเกิดแก๊งค์เหี้ยเนชั่นเอามาพูดล้อกัน เรื่อวสปีสวคุณปู แล้วสลิ่มโง่ๆก็เชื่อว่า คุณปูพูดจริงๆ https://t.co/TG3OhJXsg8 ->
 • ผอ.รพ.วชิระแถลงด่วนให้ผู้ฉีดวัคซีนช่วงบ่ายวันที่ 2 เม.ย.ที่ยิมเนเซี่ยม 4 พันที่นั่งสะพานหิน กักตัวสังเกตอาการ 7 วัน… https://t.co/uj92C24Aj3 ->
 • RT @Nut0077: @Noona_nuengtida @moui วัดหยุดห้ามกวน รักประชาชน ยกเว้นวันหยุด https://t.co/P9C9krgtUJ ->
 • "ม็อบ" ปรับแผนชุมนุมใหม่ รับโควิด-19 จำกัดผู้เข้าร่วม จ่อ ปราศรัยออนไลน์ https://t.co/j2fs0q6cxK ->
 • อดีตรองโฆษก ปชป. ซัด ‘อานนท์’ ไม่ควรค่าเป็นครู ถามถูกใครหลอกใช้เป็นเครื่องมือหวังกลับมายึดพรรค ? https://t.co/8KqgcyNISr ->
 • ปลอดประสพ อัด ประยุทธ์ บ่นเลอะเทอะไปเรื่อย เผยเจอกับตัว ญาติติดโควิด รพ.ไม่รับ https://t.co/cv2dyh5X3i ->
 • RT @peerasrinon: @noname_8 @14ttir @moui @njdahlia @Thai_Talk @kalanistan @EarthB4RealGod @victorworldfilm ปัญหาตอนนี้ที่สังคมไทยกำลังเผชิญ… ->
 • RT @KhaosodOnline: ผวาโควิด !! ชาวระยองแห่ตรวจหาเชื้อ #โควิด19 หลังนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกอบจ.ระยอง ติด #โควิด โดยคิวเต็ม 250 คนตั้งแต่เช้า ข… ->
 • Coursera ฉลองวันเกิด โดยการให้เลือกเรียน 1 ใน 9 หลักสูตรฟรีภายในสิ้นเดือนนี้

  Coursera | Online Courses & Credentia… https://t.co/8uIbG5fNCW ->

 • RT @k0b_k0b: เจ้าสัวมาพูดถึงประยุดตรงๆ เพราะ711โดนปิด5ทุ่มหรือป่าว หรือจะเจ๊งกันหมดแล้ว ->
 • RT @MorningNewsTV3: จนท.สาธารณสุขอยุธยา ตั้งเต็นท์ตรวจเชิงรุกตลาดกลางกุ้ง วันที่ 2 ยังพบ มีผู้ใช้บริการตลาดกุ้ง และต.หันตรา เข้ามาตรวจเชิง… ->
 • RT @PostToday: หนุ่มบุรีรัมย์วอนหยุดดราม่าประกาศขายไตเลี้ยงชีพสู้พิษโควิด #บุรีรัมย์ #ข่าวภูมิภาค #ขายไต #โควิด #ข่าวโควิด #โควิดวันนี้ via… ->
 • รัฐบาลไทยถอนฟ้องเฟซบุ๊ก กรณีให้เปิดกลุ่มรอยัลลิสต์ฯ ปวินอ้าง https://t.co/CW7khjspTO

  ยังไงๆๆๆๆ ->

 • RT @TLHR2014: ”ทุกคนนอนเรียงเบียดกัน เท้าคนหนึ่งต้องชิดกับหัวอีกคนหนึ่ง” เธอจึง“รู้สึกว่าเวลาในห้องขัง มันผ่านไปช้ากว่าเวลาภายนอกหลายสิบเท่… ->
 • เบิกตัว "เพนกวิน" ขึ้นศาลคดี ม.112 "ทนาย-แม่" เผยอดอาหารจนอาการทรุด https://t.co/HjgMU7ZaiD ->
 • ราชทัณฑ์ เผย "เพนกวิน" ยังรู้สึกตัวดี แต่ยังต้องมีคนพยุง https://t.co/lPp20d9E2C ->
 • สรยุทธ คัมแบ็ค เตรียมกลับมาจัดรายการ 'เรื่องเล่าเช้านี้' เริ่ม พ.ค.นี้ https://t.co/KRzkijeEjQ ->
 • RT @victorworldfilm: ครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูกปู่ย่าจะStay alone at home ของกรมประชาสัมพันธ์ยังไงครับ รบกวนตอบด้วยครับ ! @prd_official ->
 • @PHETSIAM สวยด้วย โอ้ย อยากดูกะตา in reply to PHETSIAM ->
 • ดูคลิปโฆษณาบริษัทเกมชื่อ Bilibili โฆษณา vdo game ของบริษัทด้วยการใช้โดรน 1500 ตัว บินแปรอักษรในอากาศ มีทั้งตัวละครใ… https://t.co/rESRcl4aO3 in reply to moui ->
 • RT @niranam_salt: เอาจริงๆ ถ้าคนในกระทรวง DE สวมบทบาทโคนัน ไป mining data ที่อยู่ใน หมอชนะ/ไทยชนะ เราว่าน่าจะมี outcome ให้คนไทยอีกเยอะอะ ไ… ->
 • RT @opol999: 17.30 กิจกรรม ยืนหยุดขัง แบบดาวกระจาย ที่หน้า UN ถ.ราชดำเนินนอก https://t.co/cv0Bv5nvSm ->
 • RT @pokrath: #วัคซีนโควิด19 ที่ใช้เทคโนโลยี mRNA อีกยี่ห้อหนึ่งที่น่าสนใจ กำลังทำการทดสอบในมนุษย์อยู่ได้แก่ CureVac ที่ออกมาช้าทั้งๆที่ตั้ง… ->
 • RT @zurairi: Malaysia's queen has deactivated Instagram account following intense questioning by citizens over allegation the royal family… ->
 • หน้าตาหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด Immunization certificate for international travel: Coronavirus disease 2019 (C… https://t.co/IEFK6cdawD ->
 • RT @opol999: 17.10 ตร.นอกเครื่องแบบ จะมาเชิญผู้ชุมนุม #ยืนหยุดขัง หน้าศาล จ.สมุทรปราการ ไปโรงพัก แถมขู่จะตามไปถึงบ้าน เพราะผิด พรบ.ชุมนุม… ->
 • RT @chaturon: จัดคุยในคลับเฮาส์เมื่อตอนหัวค่ำเรื่องโควิด มีผู้ฟังใช้รูปคุณอนุทินเต็มไปหมด จนไม่รู้ว่าใครเป็นใคร เสียดายอย่างเดียว คุณอนุทิน… ->
 • ความคืบหน้าจากปากคำทนาย หลังเพนกวินน้ำหนักลด 20 กิโลกรัม https://t.co/kyQxBxvQCl ->
 • รมว.ดีอีเอส เร่งประสาน ติดตั้ง "เน็ต-ซีซีทีวี" รพ.สนาม รับผู้ป่วยโควิด-19 https://t.co/tkMofbJcfa ->
 • ครอบครัวหญิงอิตาลีที่ตายหลังฉีดวัคซีนจ่อฟ้องแอสตราเซเนกา-เอาผิดพร้อมบังคับเผยข้อมูลวัคซีน | ประชาไท… https://t.co/3ZOs3Gfdvd ->

Tweet for 2021-04-18

 • @BukhoreeYeema 55555 in reply to BukhoreeYeema ->
 • สิระ เชื่อ ปชช. รู้ดี นายกฯทำงานหนักแค่ไหน วันหยุดก็ไม่ได้พัก แขวะ รมต.หายหมด https://t.co/QJmbecMjFk ->
 • คณะกรรมการกำกับดูแลเฟซบุ๊ก ชะลอการตัดสินใจ ประเด็นเลิกแบน “ทรัมป์” https://t.co/7kKKJ1lIsJ ->
 • รัฐประหารพม่า : จับนักข่าวท้องถิ่นอีก 3 บังคับใช้เป็นตัวล่อเพื่อน – แฉจนท.ซ้อมแกนนำม็อบฉายา “แพนด้าแห่งโมงหยั่ว” https://t.co/gbejifoPlS ->
 • อนามัยโลกเตือน โควิดอินเดีย กลายพันธุ์ 2 ตำแหน่ง อาจระบาดเร็ว https://t.co/Y4UjCCrmPc ->
 • คณะราษมัม ยืน หยุด ขัง ร้องปล่อยลูก เผยพริษฐ์ร่างกายไม่ไหว แต่ใจสู้เต็มร้อย https://t.co/u84KltREk8 ->
 • เช็กอาการรัฐบาล ”บิ๊กตู่” รับศึกหนักโควิด ยิ่งกว่าติดเชื้อลงปอด เสี่ยงไปไม่รอด https://t.co/fX2kCW7mki ->
 • สุราษฎร์ธานี- ผู้ว่าฯสั่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอันตรายหลังมีวัวกระทิงป่าหนีออกมาจากอุทยานแห่งชาติเขาสกมาเฝ้าวัวบ้านเพ… https://t.co/pXxica5HHJ ->
 • เปิดชื่อ 5 วัคซีนทางเลือก จาก 4 ประเทศ เตรียมฉีดใน รพ.เอกชน https://t.co/TBEuJRkNBZ ->
 • ภูเก็ตแนวโน้มติดโควิดพุ่งกว่า 500 ราย ปรับแผนรับนักท่องเที่ยวไม่เปิดทั้งเกาะ https://t.co/G3ldlSatiC ->
 • RT @netblocks: Confirmed: Internet has been cut in #Myanmar from 1 am Sunday local time, the 63rd consecutive night of military-imposed shu… ->
 • เจอเพื่อนใน fb แชร์ภาพ รพ สนามของไทยกับ รพ สนามของเมียนมา (เดาว่าเป็นช่วงก่อนเขาประท้วงรัฐประหารกัน)

  แบบอึ้งสุด https://t.co/mvFxwOJmG5 ->

 • RT @Unrulycat2511: ยง..พลิก..ไม่มีวัคซีนตัวไหนดีที่สุด..ตามอุดมคติของ..ยง..ชวนประชาชนคิดตัวไหนดีสำหรับคนไทย..?? https://t.co/8Dv58N9JzQ ->
 • @peebee210 55555 in reply to peebee210 ->
 • RT @CAMELKUKU: @sleeplessbkk @moui พม่าค่ะ https://t.co/3nCSlaJotZ ->
 • @an_auroria @noname_8 @14ttir @Thai_Talk @kalanistan @EarthB4RealGod จดๆๆๆๆ

  ดกท่ง in reply to an_auroria ->

 • RT @kalanistan: @noname_8 @bambam9294 @14ttir @moui @Thai_Talk @njdahlia @EarthB4RealGod @supamas @CKA_AY @k0b_k0b ตะกี้เห็นแว๊บๆว่าเป็นยา… ->
 • RT @kalanistan: @noname_8 @bambam9294 @14ttir @moui @Thai_Talk @njdahlia @EarthB4RealGod @supamas @CKA_AY @k0b_k0b ถ้าใช่ นี่คือความเละเทะ… ->
 • RT @kovitw1: รัฐบาลประกาศจะคุมราคาหน้ากากอนามัยให้ได้ราคาไม่เกิน 2.50 บาทต่อชิ้น

  น่าสมเพช ไม่เคยซื้อได้ราคานี้เลยตั้งปีกว่าแล้ว https://t.… ->

 • RT @llOU_ZA: @moui @ynwa_together เห็นของไทยแล้วนึกถงหนังสงครามยุคก่อนๆเตียงสนามที่ไม่มีอะไรกั้น เวลามีคนบาดเจ็บ มีคนตาย อีเตียงข้างๆนอนดูต… ->
 • RT @Tacomahilux: @moui ของไทย คือ โนสน โนแคร์เรื่องความเป็นส่วนตัว อันเป็นสิทธิ์พื้นฐานที่ผู้ป่วยทุกคนควรได้รับ ->
 • RT @webdevxp: นักข่าว voice ได้สัมภาษณ์ชาวต่างชาติท่านหนึ่งที่มาเข้าร่วมกิจกรรมกับคณะราษมัม ฟังแล้วพูดเลยว่าประทับใจมาก แต่อีกใจหนึ่งก็อับอ… ->
 • RT @ThaiPBS: บช.น.ชี้แจงการดำเนินคดีกลุ่มสามัคคีประชาชนฯ ออกหมายเรียกนายจตุพร พรหมพันธุ์ พร้อมพวก 3 คดี ฐานฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

  📌อ่านต่อ… ->

 • Timeline เรามีคนแชร์ต้มมาม่าหลายทวีตเลย มาทำ mama challenge ดีกว่า ->
 • RT @9tana: ออกไปไหนไม่ได้ ก็ต้มมาม่านี่แหล่ะ 😂 https://t.co/fZ87IqnLFo ->
 • RT @NuJiji: @cumkom @NooLekMeePooH @RsmlP ไม่น่ากินกงไหน https://t.co/GVhXsFj4Sr ->
 • @NuJiji @cumkom @NooLekMeePooH @RsmlP ดูทะแม่งๆ in reply to NuJiji ->
 • นิวซีแลนด์บริจาควัคซีนโควิด 8 แสนโดส เข้า COVAX

  นอกจากเขาจะเตรียมการล่วงหน้าได้ดีพอ เขายังมีจิตกุศล บริจาคให้กลุ่… https://t.co/PkWkqPQ9MJ ->

 • RT @Noona_nuengtida: สุดท้าย จบที่ประชาชนการ์ดตกกันเอง รัฐเหนื่อยมาก …….. https://t.co/UWsjs5mo5M ->
 • RT @technology: LATEST: Bitcoin plunged 15%, the most in more than seven weeks, just days after reaching a record https://t.co/WSCMpsGyJq h… ->
 • มีคุณหมอออกมาทักเรื่อง รพ สนาม กับโรคระบาดอื่นๆ ละค่ะ

  ที่มา https://t.co/1U89PmkYv6 https://t.co/JeJ7Js9XJf in reply to moui ->

 • RT @WPabuprapap: 17 เมษายน 2564 ครบรอบ 7 ปี วันที่พบเห็น บิลลี พอละจี รักจงเจริญ ครั้งสุดท้าย

  บิลลีเป็นชาวกะเหรี่ยงบางกลอยที่มีข้อขัดแย้ง… ->

 • @NJoy07389125 รู้สึกแล้วแต่สถานที่ ส่วนมากนอนแบบพัดลมค่ะ in reply to NJoy07389125 ->
 • RT @KenRoth: ASEAN will let Myanmar junta chief Senior General Min Aung Hlaing attend a summit next week. The big question: will it legitim… ->
 • โฆษกศบค.ขอแก้คำพูด! แนะอยู่รพ.สนามไม่ควรรวมกลุ่มสังสรรค์ https://t.co/lJxq2DLxbq

  อะไรของคุณ หือ???? ->

 • นพ.ทวีศิลป์ โฆษก ศบค.กล่าวระหว่างการแถลงข่าวประจำวันว่า สำหรับข้อปฏิบัติของผู้ที่เข้าพักในรพ.สนามนั้น จากที่เมื่อวา… https://t.co/NBkLTGzd27 in reply to moui ->
 • @NottoTCN แล้ววันนี้มีหมอบางคนเริ่มทักไว้กรณีอาจเกิดการระบาดจากเชื้ออื่นได้ ถ้าไม่รักษาความสะอาดดีพอ in reply to NottoTCN ->
 • หญิงโดนแอบถ่ายใน รพ.สนาม เตรียมแจ้งความ | เที่ยงทันข่าว https://t.co/lkXzWINno3 ->
 • งดเที่ยวบิน ห้าทุ่มถึงตี4 เข้มงวดช่วงโควิดระลอกใหม่ สั่งจัดที่นั่งโดยสารให้เหมาะสม https://t.co/YEILMZdBeV ->
 • RT @ZtozM: Can the twitter trending pages help us pressure the governments about the biz deals with #Myanmar military terrorists?

  Please r… ->

 • RT @PChomeTH: เอาใจ น้องๆหนูๆด้วยหน้ากากอนามัยการแพทย์ stand by me doraemon 2 ดีไซน์น่ารัก ขนาดเข้ากับรูปหน้าเด็ก สวมใส่สบาย และผลิตจากไต้… ->
 • อ่านแล้วมันไม่น่าจะทำให้ได้นอนพักผ่อนเพื่อให้ฟื้นจากการป่วยได้เลยนะ https://t.co/TiCTvxZzRu ->
 • RT @KhaosodOnline: วุ่นหนัก!! สั่งปิดรพ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 2 วัน หลังผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ารักษาตัว กลับเสียชีวิตกะทันหัน แถมตรวจพบเชื้อ #โค… ->
 • @iamasiam14 ตามข่าวว่า แยกหญิง แยกชายค่ะ in reply to iamasiam14 ->
 • RT @Noona_nuengtida: เหมือนจ่ายเงินจ้างพนักงานในบริษัท แล้วทำงานห่วยแตกมาก ทำอะไรไม่ได้เลย บริษัทขาดทุนย่อยยับ กำลังจะพัง แต่มีคนมาบอกว่าอ… ->
 • RT @TarotYouuuu: @Noona_nuengtida แถมเมื่อ 7 ปีก่อน บริษัทนั้นถูกเทคโวเวอร์อย่างผิดกฎหมายด้วยครับ CEO ก็ทำงานไม่เป็น กักขฬะ อารมณฉุนเฉียวตล… ->
 • RT @lookmoojaaa: @Noona_nuengtida @xxxxbxby ถ้าเขารักบริษัท เขาต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของบริษัทเพื่อผลประกอบการและผลงาน… ->
 • RT @ThosMajor: Advertising on the next level in Shanghai, China. A scannable QR code created by drones for a game. https://t.co/yBF92SbBhh ->
 • โฆษณาแหวกอากาศ เป็นโฆษณาที่ต้องสแกน QR Code ในอากาศ ซึ่ง QR Code นี้เกิดจากการเรียงตัวของโดรน เหตุเกิดที่เซี่ยงไฮ้

  https://t.co/Vos9yFfZBe ->

 • ประเทศไทยผงาดครอง "แชมป์โลก" อัตรากระจายเชื้อโควิดสูงสุด https://t.co/Wf8xsmUHc1 https://t.co/58p4Li3Scs ->
 • RT @iamKohChang: Group of nine people came from Bangkok to Koh Chang on 10-12 April.

  Four got tested for covid when they returned to BKK.… ->

 • RT @Incognito_me: รู้ผล หกโมงเย็นเมื่อวาน ประกาศให้ชาวโลกรู้เมื่อ 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา 😠
  https://t.co/Mtb9BQmZAU
  พี่ชาย รัฐมนตรีช่วย #ซวงสาสุ… ->
 • RT @Incognito_me: เจอประยุทธ์ด้วย https://t.co/umsf9mpqYo ->
 • @noname_8 @victorworldfilm @kalanistan @14ttir @njdahlia @KillerPress @Thai_Talk @CKA_AY @EarthB4RealGod @k0b_k0b สาธุ in reply to noname_8 ->
 • RT @tan_twtt: สิ่งที่เขาไม่ได้บอก

  6 แสนยังไม่ได้หักต้นทุนค่าไฟเดือนละ 6 หมื่น เท่ากับ 15 เดือนคืนทุน ราคานี้แพงกว่าซื้อมือ 1 อีก ไม่นับว่… ->

 • RT @14ttir: @noname_8 @victorworldfilm @kalanistan @moui @njdahlia @KillerPress @Thai_Talk @CKA_AY @EarthB4RealGod @k0b_k0b แงะไทม์ไลน์มาใ… ->
 • RT @TLHR2014: จากกรณีป้าย #ยกเลิก112 โผล่ที่สะพานลอยแห่งหนึ่งในบึงกาฬ ส่งผลให้นักกิจกรรมสองรายถูก จนท.ไปพบที่บ้านเพื่อให้ยุติการกระทำ และอี… ->
 • Chinese government supporting Indonesia to become regional hub for Sinovac vaccines https://t.co/M4o0i3jiL3

  อ้าววว… https://t.co/PFNzj2WjEg ->

 • RT @BadStudent_: Breaking : ครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในนครปฐมล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน มีพฤติกรรมเช่นนี้มาหลายครั้ง เคยมีนักเรียนแจ้งทางโรงเรียน… ->
 • @Thai_Talk Hate crime in reply to Thai_Talk ->
 • RT @noname_8: โควิด-19: "สมองล้า" เป็นหนึ่งในอาการที่แปลกที่สุดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ นี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่นักวิจัย… ->

Tweet for 2021-04-17

 • ศาลฮ่องกงตัดสินจำคุก 1 ปี ‘จิมมี ไหล’ เจ้าพ่อสื่อ ฐานร่วมจัดชุมนุมโดยไม่ได้รับอนุญาต https://t.co/KjVYzts9FO ->
 • RT @markmackinnon: Russia reportedly moving to designate @Navalny’s anti-corruption group an an “extremist”organization. Still no investiga… ->
 • โควิด-19 : ทำไมคุณจึงไม่สามารถเปรียบเทียบวัคซีนแต่ละตัวได้ https://t.co/1gzIQkfjH9 ->
 • รมต สธ มาเลย์ บอกว่าพบผู้ติดโควิดสายพันธุ์อังกฤษรวม 5 เคสแล้วในมาเลเซีย

  Covid-19: Five UK B.1.1.7 variant cases d… https://t.co/GGmhnrPKMm ->

 • โควิด-19 : เศรษฐกิจจีนไตรมาส 1 โต 18.3% ขณะโลกยังไม่ฟื้นจากโรคระบาด https://t.co/veF4A9LL33

  ห๊ะ ->

 • มวยเด็ก: ตาต้า ป. ลาเสือ นักมวยเด็กวัย 9 ปี ต่อยมวยฝ่าวิกฤติโควิด-19 หาเลี้ยงครอบครัว https://t.co/ydtaTPC1xt

  สงสา… https://t.co/TT3muXV5IH ->

 • เจ้าชายฟิลิป : เปิดรายละเอียดลำดับพิธีการและแขกที่จะเข้าร่วม ดูหมายกำหนดการพิธีฝังพระศพดยุคแห่งเอดินบะระ https://t.co/8ynYkOchXq ->
 • สมเด็จพระราชินีนาถฯ ทรงเผชิญ "การตัดสินใจที่ยากลำบากมาก" ในการเลือกแขกที่จะเข้าร่วมพิธีตามข้อบังคับการควบคุมโรคระบา… https://t.co/OCbtx3m2O9 in reply to moui ->
 • ‘จับกัง 1’ แจงขั้นตอนลงทะเบียนออนไลน์ แก่ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยง ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เริ่ม 17 เม.ย.นี้ ที่ ศูนย์เยาว… https://t.co/a4chpN3d2T ->
 • กทม.สั่ง50สำนักงานเขตงดให้บริการงานทะเบียนวันเสาร์ https://t.co/e1OIiVovfr ->
 • "ผบ.ทบ."กักตัว14วันหลังนายพลหน้าห้องติดโควิด https://t.co/d2kTxjQTLm ->
 • รับสมัครทนายความประจำ-ทนายความอาสา-อาสาสมัครผู้ช่วยทนาย | ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน (THAI LAWYERS FOR HUMAN RI… https://t.co/rcbotNqz2n ->
 • เป็นคืนที่ 62 หลังจากที่มีการรัฐประหารในเมียนมา ที่มีการตัดเน็ตในเวลา 1 นาฬิกา และ
  -เน็ตมือถือใช้ไม่ได้เป็นวันที่ 3… https://t.co/dEsmJ89IcG ->
 • ประธานเฟดชี้คริปโตเป็นแค่เครื่องมือเก็งกำไร https://t.co/jN0wtgvRFs ->
 • เปิดขายกองทุนรวมรวมกัญชา กองแรกของประเทศไทย บลจ.เอ็มเอฟซี จัดตั้งกองทุนรวมกัญชา โอกาสการลงทุนที่แรกในไทย ส่ง ‘MCANN… https://t.co/bkiCpbqfqc ->
 • RT @manopsi: กราฟนี้น่าสนใจ ตุรกีและชิลีใช้ Sinovac แต่ยอดผู้ป่วย #โควิด19 ไม่ลดลงเลย ต่างจาก UK ที่ใช้ AZ+Pfizer และอิสราเอลใช้ Pfizer แม้… ->
 • RT @manopsi: กราฟแบบนี้ บอกเป็นนัยว่า Sinovac ไม่ช่วยป้องกันการติดเชื้อ/แพร่เชื้อ และการฉีดด้วยวัคซีนตัวนี้ทั้งประเทศไม่น่าจะช่วยให้เกิด he… ->
 • โคราชผุดศูนย์กักตัวโควิดระดับอำเภอแห่งแรกของประเทศ นครราชสีมาผุดศูนย์กักตัวโควิด 19 ระดับอำเภอแห่งแรกของประเทศ หลัง… https://t.co/WZoisZJCeZ ->
 • RT @SAHINOP: หลังฟังแถลงข่าวนายกฯ #มิตรสหายท่านหนึ่ง จึงประพันธ์บนกวีมา ดั่งนี้ https://t.co/TkHCUNlj8e ->
 • @14ttir @noname_8 @kalanistan @k0b_k0b @tham60079433 @cm_mcv @SaiSeeMaP @EarthB4RealGod @njdahlia @Thai_Talk จะติดต่อเจอผู้ผลิตไหมนั่น in reply to 14ttir ->
 • @RabbyTomahawk @TwitterSpaces @nuling @Thai_Talk @tatzdk @muenue 🙏 in reply to RabbyTomahawk ->
 • RT @uk_naja: @kondeeddd @moui คุยกับเพื่อนฝรั่งที่นี่ ทุกคนบอก ควรจะเป็นงานเล็กๆ แบบนี้ถูกต้องแล้ว เพราะประชาชนคนอื่นก็จัดงานศพได้จำกัดจำนว… ->
 • นอกจากคาถากันโควิดแล้ว มิตรสหายอีกท่าน แชร์การแปลศัพท์ไทยเป็นไทยประกอบการฟังการถ่ายทอดสดด้วย

  ขอบคุณมิตรสหายทั้งสอง… https://t.co/AxrSIyGclY ->

 • RT @CodeWisdom: "Programming is not about typing, it's about thinking." – Rich Hickey ->
 • RT @ASEAN: We wish all Myanmar citizens a happy Thingyan. Let’s take this moment to wish everyone peace, good health, good luck and a fresh… ->
 • RT @ShweNayChi: @ASEAN Then please use a correct photo of Myanmar’s Thingyan instead of Thai’s Songkran. ->
 • RT @GalarritaPaolo: @ShweNayChi @ASEAN The social media operator of @Asean doesn't know sh!t what's happening in #Myanmar. Needs mental hea… ->
 • RT @dwnews: Several pro-democracy activists in Hong Kong, including media tycoon Jimmy Lai and the "father of democracy," 82-year-old Marti… ->
 • RT @myatmon18433724: @hannayuri_twt A photo of current renowned model and actor #PaingTakhon appeared in social media. Fans worry about his… ->
 • วิจารณ์แซ่ด!รพ.เอกชนเลือกอ้าแขนรับ 'ดารา-คนดัง'ปล่อยปชช.นั่งรอเตียง | เดลินิวส์ https://t.co/6HVAeCOiKD ->
 • เป็น vip จะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ https://t.co/ewfzTWo31T ->
 • RT @Hninlay22: @nslwin Kalay, Sagaing: Southern part of Kalay joined Black Strike wearing black in expressing sadness and mourning in the h… ->
 • RT @ibehindu: สิ่งที่สื่อทำแล้วมีประโยชน์กว่าไทม์ไลน์คนดังมากๆ

  – รายงานสถานการณ์ล่าสุดแต่ละพื้นที่ มีเตียงว่างเหลือเท่าไหร่ คนไม่มีเตียงต้… ->

 • RT @dudgedudy: Wow.

  CPD moves even further back.

  Protesters shout, "go home!" https://t.co/6WwtEj2VNj ->

 • RT @miomoney: คนในทวีตที่ติดโควิดอัปเดตอาการตลอดจนถึงเมื่อคืนรู้สึกว่าอาหารตัวเองแย่ลงหายใจติดขัดโทรถามหน่วยงานภาครัฐจะทำการขอแอ็ดมิท รพ.
  -… ->
 • RT @DailynewsTwit: "ทนาย" ปฏิเสธ ไม่ทราบข่าวอัยการสั่งไม่ฟ้อง #ธนาธร คดีถือหุ้นสื่อสมัคร ส.ส.ทำให้ขาดคุณสมบัติ เผยอัยการนัดฟังคำสั่งวันที่… ->
 • RT @prachachat: บิ๊กทหารกองบิน 41 เชียงใหม่ ติดโควิด 9 นาย กักตัว-รักษาในกองบิน https://t.co/5nCzh9Bdj6 ->
 • RT @ThinThiri_Lwin: @RapporteurUn Myanmar young protestors used to spread leaflets about revolution but Military terrorists spread fake pap… ->
 • RT @MAN_NSTDA: วัคซีนซิโนแวคปลอดภัยจริงๆ ปลอดภัยจนกระทั่งไม่ส่งผลอะไร บุคลากรทางการแพทย์ได้ฉีดเข็มแรก 28 ก.พ. และเข็มสอง 22 มี.ค. จนถึงวัน… ->
 • รู้ละ ทำไมที่มาเลเซีย สธ ของเขาไม่ต้องคอยตกแต่ง timeline เพื่อประกาศรายวัน ซึ่งเป็นงานที่เสียเวลามาก

  เขาใช้ประโยช… https://t.co/G69Bmyb8Ir ->

 • RT @noansereiboth: Cambodia reports 291 new confirmed cases of #COVID19. https://t.co/0PBXi0o7Wr ->
 • RT @AthenaZaw: @KenRoth Video evidence of military terrorists forcefully abducting a civilian in Yadarnar Garden Housing, Yangon on April 1… ->
 • ลาวแถลงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 4 ราย ชี้เป็นแรงงานกลับจากไทย https://t.co/ChIvF5Tdhx ->
 • เรื่องซุบซิบฉาวๆ ในการฉีดวัคซีนในหมู่ชนชั้นสูงของมาเลเซีย รอดูว่าจะเปิดเผยอย่างเป็นทางการไหม อย่างไร

  อนึ่ง มาเลเซี… https://t.co/KIc5ZKkqh8 ->

 • RT @EakThestandard: คลิป : พระพยอม #ขอบิณฑบาตชีวิต ‘เพนกวิน-รุ้ง’ เลิกอดอาหาร เพื่ออยู่รอดูการเปลี่ยนแปลง

  ที่มา : รายการ ‘กัลยาโณโอเค’ ไ… ->

 • RT @prachatai: สื่อเมียนมาร์นาวรายงานว่าในช่วงที่รัฐบาลเผด็จการกองทัพพม่ายังคงก่อเหตุรุนแรงโหดร้ายต่อประชาชนของตัวเอง บริษัทน้ำมันสัญชาติฝ… ->
 • RT @kovitw1: รัฐบาลแห่งชาติพม่าโดยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนถูกตั้งขึ้นแล้ว หาก UN รับรองรัฐบาลใหม่นี้ รัฐบาลทหารของพม่าก็จะกลาย… ->
 • Mine is down too https://t.co/Q5DaVdxUUh ->
 • RT @AT12806379: tweetdeck君!? https://t.co/NAmstDHPfL ->
 • tweetdesk ใน pc เดี้ยง ดูเหมือนคนไทยไม่ค่อยใช้กัน ค้นดูไม่ค่อยมีคนบ่น แต่ญี่ปุ่นดูจะใช้กันเยอะมาก https://t.co/Ce4T3Id0xh ->
 • โควิด-19: ผู้ป่วยรายใหม่ยังเกินพันและพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย ศบค.ย้ำมาตรการคุมเข้มเริ่มหลังเที่ยงคืนนี้ https://t.co/alSvFDcckg ->
 • RT @MAN_NSTDA: @w0ml34t @conan_boy ชุดทดสอบนึ้ใช้ได้กับวัคซีน sinovac แน่ๆ
  ครับเพราะมีทั้งกลุ่มบวก กลุ่มลบ และการนำชุดทดสอบมาใช้ในงานมีสเปค… ->
 • RT @sleepingkittenx: @tabaiyath ขออนุญาตตอบแทนนะคะ ชุดตรวจะมีตัวอักษร3 ตัวคือ c เป็นคอนโทรลที่ต้องขึ้นทุกครั้งยืนยันว่าชุดตรวจนี้ใช้งานได้ป… ->
 • RT @MatichonOnline: “นิด้า”ออกประกาศแจง การแสดงความเห็นการเมืองของบุคลากร เป็นเรื่องส่วนบุคคล https://t.co/s97jcUdzAB via @MatichonOnline ->
 • RT @Vipclass76: @MatichonOnline พื้นเหลืองเชียว ->
 • RT @IDmilktea: Now riding #bike4myanmar https://t.co/wWayZBzbwz ->
 • RT @victorworldfilm: นักข่าวไทยโดนนายกขู่ตะคอกเคยออกเป็นข่าวบ้างไหมครับ Thai PBS กระแดะจังเลย https://t.co/IyiN2c8iwF ->
 • กำลังดูการถ่ายทอดศพ พระราชพิธีศพเจ้าชายฟิลิปส์

  https://t.co/UWpkJegIcw ->

 • พิธีกรบอก คนในครอบครัวจริงๆ ควรแต่ชุดทหาร เพราะทุกคนเป็นทหาร แต่เพราะแฮรี่สละความเป็นเจ้าชาย queen ไม่อยากให้แฮรี่… https://t.co/AymK2i7ac2 in reply to moui ->
 • สมาชิกพระราชวงศ์เกือบทุกพระองค์สวมหน้ากากอนามัย ยกเว้น เจ้าชายชาร์ล เจ้าหญิงแอนด์ และเจ้าชายหลานๆ สายตรง ที่เดินข้า… https://t.co/rukVH16ek0 in reply to moui ->
 • พระราชพิธีดูสงบ เรียบง่าย แต่ขลัง https://t.co/RXnB21EOrc in reply to moui ->
 • เมื่อพระศพถึงเคลื่อนเข้าในโบสถ์ สมาชิกในพระราชวงศ์ก็สงมหน้ากากกัน (ดูเจ้าฟ้าชายชาลส์ และเจ้าหญิงแอนด์ได้) https://t.co/FVX6M6ViND in reply to moui ->
 • @Incognito_me ดูขลังมากค่ะ in reply to Incognito_me ->
 • @22Spacebar จริงค่ะ เป็นความรู้เรื่องของวัฒนธรรมประเทศอื่นด้วยค่ะ in reply to 22Spacebar ->
 • @Incognito_me A fairy tale in reply to Incognito_me ->
 • @Kiitos2511 ยิ่งทำให้ดูเหมือนเป็นงานที่เฉพาะมาก ไม่ vvip จริงๆ ไม่มีโอกาสได้ร่วมพระราชพิธี in reply to Kiitos2511 ->
 • @s81745518 ไม่ได้ subscribe netflix ค้า ขอบคุณที่แนะนำค่ะ in reply to s81745518 ->
 • @Incognito_me อบอุ่นจริงค่ะ in reply to Incognito_me ->
 • ออกเสียงชื่อวัคซีนได้เพราะมาก ชมๆๆๆ https://t.co/fnvauAcqNT ->
 • @Kiitos2511 จริงด้วยค่ะ in reply to Kiitos2511 ->
 • @Kiitos2511 ไม่ใช่ญาติเชื้อเนอะ in reply to Kiitos2511 ->
 • เจ้าชายฟิลิป : ดยุคแห่งเอดินบะระ ทรงควบคุมการดัดแปลงรถบรรทุกหีบพระศพแลนด์โรเวอร์คันนี้ ซึ่งจะใช้บรรทุกหีบพระศพของพร… https://t.co/02QMPoXxwv ->
 • RT @teeratr: โฆษกกระทรวงต่างประเทศไทยนะบุว่ามินอ่องลาย จะร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน 24 เมษานี้ที่อินโดนีเซีย แต่โฆษกพม่าไม่บอกอะไร ???? ทำไมไท… ->
 • ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นก่อตัว ทิศทางมุ่งหน้าเข้าฟิลิปปินส์ https://t.co/dhDHNacMIb ->
 • @noname_8 เขาใช้คำว่า monster super typhoon เลยอะ แสดงว่าโหดแน่ in reply to noname_8 ->
 • RT @TNAMCOT: วุ่นทั้งโรงพัก! ผกก.สภ.เขาหลัก ออกคำสั่งกักตัวเองและลูกน้อง หลังพบตำรวจงานป้องกันปราบปราม กลับบ้านพักที่สุราษฎร์ฯ และติดเชื้อโ… ->
 • รัฐบาลทหารพม่าปล่อยตัวนักโทษ 23,000 (แต่จับผู้ประท้วงเพียบ) https://t.co/DBPwxR4qxO ->
 • @noname_8 @kalanistan ขนาดของพายุมันกลืนประเทศได้เลย in reply to noname_8 ->
 • ราชวงศ์อังกฤษ: ฟังเสียงคนส่วนน้อย ทำไมไม่สนับสนุนสถาบันกษัตริย์ "ส่วนตัวแล้วฉันคิดว่าเราไม่ต้องการสถาบันกษัตริย์อีก… https://t.co/j5TgsfV6Lu ->
 • RT @joe_black317: ทำไมเราตั้งข้อสงสัยรัฐบาลไม่ได้วะ งง ->

Tweet for 2021-04-16

 • ผลวิจัยชี้ชายติดโควิด-19 เสี่ยง ‘จู๋ไม่แข็ง’ เพิ่มเกือบ 6 เท่า https://t.co/ZRohdLrOvx ->
 • อุบัติเหตุรถไฟครั้งร้ายแรงสุด ในรอบ 70 ปีของไต้หวัน / บทความต่างประเทศ https://t.co/SplBvRuRJq ->
 • สาธิต รมช.สธ. โพสต์แจงดราม่าภาพหลังตรวจ พร้อมขอโทษแทนทีมงานที่อาจทำสับสน https://t.co/ibiUv2fgmO ->
 • ม็อบทะลุฟ้า ฉลองสงกรานต์-จัดกิจกรรมปาสีใส่ จี้ ‘ประยุทธ์-ครม.’ ลาออก https://t.co/yb2Cb0F3ny ->
 • ทบ.ประกาศ ห้าม รพ.ทบ.-รพ.สนามรับบริจาคเงิน-สิ่งของ หลังถูกโซเชียลวิจารณ์ยับ https://t.co/2C9sLLbUp2 ->
 • ขอระงับไว้ก่อน!ตร.เบรกรับบริจาคช่วยรพ.สนามของตำรวจ https://t.co/OCWJb90PCm in reply to moui ->
 • @14ttir @noname_8 @SaiSeeMaP @EarthB4RealGod @njdahlia @kalanistan @Thai_Talk @k0b_k0b หมอนิธิ ผอ รพ จุฬาภรณ์ บอกคว… https://t.co/kj4hVRqi9d in reply to 14ttir ->
 • RT @TonsTweetings: เพื่อนบน FB เราจัดเต็ม https://t.co/U0wMgIzkDV ->
 • RT @MilkTeaMM_MTAM: Anti-coup rally protest in Hsibaw Tsp(Shan State),each and every one is condemning Dictators in each possible ways.

  #A->

 • @noname_8 @14ttir @SaiSeeMaP @EarthB4RealGod @njdahlia @kalanistan @Thai_Talk @k0b_k0b ดู timeline มาเลย์นะ
  21-22 F… https://t.co/mImPQY0lsp in reply to noname_8 ->
 • @noname_8 @14ttir @SaiSeeMaP @EarthB4RealGod @njdahlia @kalanistan @Thai_Talk @k0b_k0b แล้ว timeline การฉีดวัคซีนไท… https://t.co/fjRQfpri4S in reply to moui ->
 • @noname_8 @14ttir @SaiSeeMaP @EarthB4RealGod @njdahlia @kalanistan @Thai_Talk @k0b_k0b แล้วขนาดเขาฉีดระดับนี้ เขา… https://t.co/kT2NNywGGl in reply to noname_8 ->
 • @14ttir @noname_8 @SaiSeeMaP @EarthB4RealGod @njdahlia @kalanistan @Thai_Talk @k0b_k0b น่าจะไม่เหมาะ รถติดตาย ฉีดใก… https://t.co/2tm3Dkam7Q in reply to 14ttir ->
 • @noname_8 @14ttir @SaiSeeMaP @EarthB4RealGod @njdahlia @kalanistan @Thai_Talk @k0b_k0b สธ live บอก ไทยจะได้วัคซีนจำ… https://t.co/Mj5GgfzGcv in reply to noname_8 ->
 • RT @noname_8: @moui @14ttir @SaiSeeMaP @EarthB4RealGod @njdahlia @kalanistan @Thai_Talk @k0b_k0b จะได้ ไม่ได้หมายความว่าได้ … ไม่เชื่อดูก… ->
 • RT @kalanistan: เสียดายประเทศนี้ที่ผ่านมาไปอุดหนุนแต่ท่องเที่ยวกับอุตสาหกรรมที่รับจ้างผลิต ไม่ได้ให้ความสำคัญกับ R&D ในภาคธุรกิจเท่าใดนัก พ… ->
 • RT @Thaikorn1: ไทม์ไลน์​ผู้​ติดเชื้อโควิดปลอม..!!
  สาธารณสุข​แก้ไทม์ไลน์​ทำไม?
  1.กรณีนั่งคีย์​หวยบ้านกำนันที่ประจวบ
  2.กรณี​สนามมวยที่อำเภอจ… ->
 • RT @rscnx: Which year? ->
 • จาก สธ live

  ขยะติดเชื้อจากผู้ป่วยโควิด ให้ใส่น้ำยาฟอกขาว 2 ฝา แล้วเอาถุงพลาสติกหุ้มอีกชั้น

  (สธ ควรบอกให้เขียนว่าเ… https://t.co/fiwcd0DQ1i ->

 • และ* ไม่ใช่ แต่*

  พิมพ์อย่างคิดอย่าง ขออำภัย in reply to moui ->

 • อเมริกาบริจาคชุดตรวจ antibody covid-19 ให้ สธ 7,100 ชุด

  อยากขอมาทดสอบมั่งจัง

  เพจสถานทูต https://t.co/0rgBgVQunP https://t.co/cNppvAjvdl ->

 • RT @suthichai: ประกาศตั้ง National Unity Government (NUG) รัฐบาลสมานฉันท์แห่งชาติเมียนมา มีตัวแทนจากกลุ่มชาติพันธุ์ร่วม ->
 • RT @EmpowerThailand: เอ็มพาวเวอร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสวนาผ่านซูม ในหัวข้อ
  🔹"จดทะเบียน Sex Workers แก้ปัญหาจริง หรือ หลอก?" 22 เมษายน. 2564… ->
 • RT @KhaosodOnline: แจงไม่เกี่ยว112 !! พล.ต.ต.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ ผบก.ตม.4. ระบุไม่อนุมัติต่อวีซ่าให้กับนาย เดวิด สเตร์คฟัส นักวิชาการอิสระ ช… ->
 • RT @Milktea_Myanmar: Duwa Lashi La, Vice President of the newly formed National Unity Government.

  #WeSupportNUG
  #WhatsHappeningInMyanmar->

 • RT @Milktea_Myanmar: [English Version]

  We welcome our National Unity Government towards a true federal government.

  We urge our int’l com… ->

 • RT @cvdom2021: WELCOME OUR NEW NATIONAL UNITY GOVERNMENT!!! https://t.co/JhlK1cWdZm ->
 • RT @teeratr: ได้รับแจ้งว่า ศบค.เลื่อนแถลงข่่าวเร็วขึ้นเป็นประมาณบ่ายสามกว่าๆ ->
 • RT @Chu_OnlineNews: 15.49 นายกฯ แถลงผ่านทรท. ระบุ ทุกมาตรการที่ออกมารู้สึกเจ็บปวด คำนึงถึงทุกฝ่าย ยืนยัน ‼️

  ไม่มี #เคอร์ฟิว
  ไม่ #ล็อกดาว… ->

 • RT @MTmovie: งงมั้ย แค่ข่าวว่า เคอร์ฟิว หรือไม่ เคอร์ฟิว ยังลงไม่ตรงกัน ->
 • RT @upponurjudge: สรุป

  – ที่ประชุม ศบค มีมติให้ล็อคดาวน์-เคอร์ฟิว
  – ส่งมติที่ประชุมเป็น press release ให้สื่อ
  – สื่อลงข่าว
  – นายกแถลง ไม่… ->

 • RT @upponurjudge: อันนี้รีพลายทวิตของรองโฆษกรัฐบาล

  https://t.co/3LpXw3B0ue https://t.co/l8dQvEqF3T ->

 • เละเทะ

  Thailand in crisis
  #Covid #Communication ->

 • RT @kalanistan: เมื่อใดก็ตามที่ไอ้ลุงพูดว่า "ถ้าคนไทยรวมใจเป็นหนึง……" แสดงว่ามันไม่รู้ หรือไม่มีโซลูชั่นแก้ปัญหา ->
 • @thetukk12 @victorworldfilm คุณพรี่คร๊ in reply to thetukk12 ->
 • RT @stpsirion: @pokrath Sputnik V ส่งไปมีปัญหาด้านข้อมูลและคุณภาพทั้งที่สโลวาเกียและบราซิล
  https://t.co/rsF8gaeDlG ->
 • RT @pokrath: ฟังนายกฯแว๊บๆ ได้ยินชื่อ

  1. Sputnik V (รัสเซีย)
  วัคซีนที่ใช้ไวรัสไข้หวัด (adenovirus) นำยีน spike ของโควิดไปกระตุ้นภูมิคุ้มกั… ->

 • RT @pokrath: 2. Cansino (จีน)
  เป็นวัคซีนที่ใช้ Adenovirus 5 เป็นตัวนำยีน spike ฉีด 2 เข็ม ประสิทธิภาพภาพ 65% (รอ paper)

  3. Sinopharm (จีน)… ->

 • มาร่วมทดสอบกันว่าจะมีคนร่วมฟัง/พูดได้กี่คน nowwww https://t.co/clSJV4K25i ->
 • RT @muenue: @moui ตอนคนที่เราติดตามเริ่มพูด
  มันมีแจ้งเตือนมาบอกด้วยค่ะ https://t.co/nIYj9ZZDwE ->
 • @muenue ช่วย request เป็น speaker หน่อยค่ะ in reply to muenue ->
 • @EhcCom โย่วๆ in reply to EhcCom ->
 • RT @Sila_klm: @moui @TLHR2014 เป็นแบบนี้เวลากด + https://t.co/FlW26vWUsq ->
 • RT @Sila_klm: @moui @TLHR2014 ออกจาก ทวิต ไปก็ยังฟังได้ ไปไถ เฟส ->
 • RT @CaterpilaBlue: @muenue @moui @nuling กดๆกที่รูปคนสองคนก็จะมี เมนนี่ขี้นมาค่ะ https://t.co/fYZ50sElhZ ->
 • @lZTAt71DGyiI3PQ เทสต์ค่ะ in reply to lZTAt71DGyiI3PQ ->
 • RT @tatzdk: @nuling @moui https://t.co/YpkplMMGhk ->
 • RT @Sila_klm: @moui @TLHR2014 ฝากไปให้ บก.หน่อยครับให้แกคิดถึง อาจปลิวไป 2 อัน https://t.co/c2EX3PvSs5 ->
 • RT @TLHR2014: สรุปสถานการณ์คดี #ม112 ของ "บาส มงคล" วันนี้ ตร.พาตัวไปขอศาลฝากขัง ก่อนศาลจังหวัดเชียงรายอนุญาตให้ฝากขัง

  ต่อมาศาลอนุญาตให้ปร… ->

 • twitter crash อีกรอบ 555 ขอบคุณที่เปิด @TwitterSpaces มาให้ร่วมสนทนาค่ะ @nuling @Thai_Talk @tatzdk @muenue หาข้าวทานก่อนละค่ะ ->
 • @tatzdk @TwitterSpaces @nuling @Thai_Talk @muenue ส่งใบสมัครไปละค่ะ ไว้จะมาตั้งวงเองบ้างถ้ามีโอกาส in reply to tatzdk ->
 • @Incognito_me @Thai_Talk @muenue 555555 in reply to Incognito_me ->
 • คาถากันโควิด….ใช้งานได้จริง

  "ไม่ว่าจะ สะปุตนิดวี คอนวีนีเซีย แอดไฟว์แอน ..แอนคับเว่อร์ แอน..คับ..แอดไฟว์แอนโควิด… https://t.co/A0pTdQjHFA ->

 • ปตท. ทุ่ม 1,550 ล้านบาท ซื้อหุ้นบริษัทผลิตยาจากไต้หวัน https://t.co/lZg4lMuVPO ->
 • RT @sleeplessbkk: @moui คนเขียนสคริปต์ให้สงสัยจะโดนปลด ->
 • RT @noname_8: @moui บารัค ไบโอแทค นี่ชื่อบอสัดนะ ไม่ใช่ชื่อวัคซีน … #ใครวางยาปะยุดฟร่ะ ->
 • RT @uk_naja: @moui 555 โอ๊ย นี่ขำน้ำตาไหลแล้วค่ะเนี่ย นี่เขาจะเอาชนะใจประชาชน ด้วยการทำตัวเป็นตลกคาเฟ่จริงๆ เหรอคะเนี่ย ->
 • RT @Incognito_me: @moui *สะ-ปุ๊ด-ติก-วี สิ ปั้ดธ่อ!! ->
 • RT @Incognito_me: @moui อะ ลองเงี่ยหูฟังอีกรอบ 😁https://t.co/QbvCO5xOBX ->
 • "จตุพร"จี้ปล่อยตัวคนหนุ่มสาวอดอาหารพ้นเรือนจำ https://t.co/3ULhhcpDvR ->
 • ผลิตวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าคืบหน้าตามแผน https://t.co/JqSZNzZC35 ->
 • @Nut0077 @Incognito_me เจอ lกอ เข้าไป ฝ่อหมดละค่ะ in reply to Nut0077 ->
 • RT @Reuters: Biden administration to invest $1.7 billion to fight COVID-19 variants https://t.co/Rsrp6MkYxd https://t.co/5WGW05h4oV ->
 • RT @TelenorGroup: The month-long internet restrictions in Myanmar have had a major impact on the people. We welcome and support the Nordic… ->
 • @muenue @tatzdk @TwitterSpaces @nuling @Thai_Talk ไว้มาลองกันใหม่ อยากทดสอบๆ in reply to muenue ->
 • RT @pornson: การวิพากษ์รัฐบาล ตั้งคำถามกับการบริหารของรัฐบาล ถือว่าไม่ร่วมมือกับรัฐบาล ไม่เป็นผลดีกับประเทศ ไม่ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาให้กับ… ->
 • RT @cgtnamerica: Russia's FM says Moscow will ask 10 U.S. diplomats to leave Russia. The move comes after the U.S. announced that it would… ->
 • ราษฎร: "เพนกวิน" ปฏิเสธไม่รับน้ำเกลือ ขอไต่ตรองหลังมีเสียงเรียกร้องให้เลิกอดอาหาร https://t.co/Ff1Hr53K1s ->
 • ฟังคลิป อ่านคำสั่ง ฯลฯ แล้ว

  ยังคงตอบตัวเองไม่ได้ว่า ถ้าจะประกาศให้ work from home ทำไมต้องให้นายกเป็นคนประกาศผ่าน… https://t.co/fbOJICqVO3 ->

 • @Pipai62738033 lol in reply to Pipai62738033 ->
 • เตือน! อาหารกึ่งสําเร็จรูป “แม่ไพจิตร์” ปลอมเครื่องหมายฮาลาล https://t.co/0NwjGCNQkO ->
 • นครศรีฯ มีกลุ่มเสี่ยง 1.4 พันราย ผู้ว่าฯ ขู่สั่งปิดหมู่บ้านเสี่ยงสูง https://t.co/ITpWqMrZ3u ->
 • RT @glyless: คนที่ชอบโทษคนอื่นตลอดเวลา เป็นผู้ชายแต่พูดแซะคนอื่นแซะผู้หญิงคนแบบนี้มองไม่เห็นแต่แรกเลยจะเป็นผู้นำที่ดีที่เก่งได้ยังไง ยอมใจค… ->
 • กลุ่มต่อต้านรัฐประหารเมียนมา ตั้ง “รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ” หวังโค่นอำนาจกองทัพ https://t.co/G0j7CjmS2D… https://t.co/T5yKL9qkbf ->
 • RT @AFPFactCheck: Vladimir Putin's ultra-modern treetop house in Russia? ❌

  This photo has been shared thousands of times on social media,… ->

 • RT @Henryok115: .@ASEAN must recognize only #Myanmar people elected government and leaders. .@ASEAN must make sure terrorists do not have p… ->
 • สถานการณ์เสรีภาพสื่อในมาเก๊าน่าเป็นห่วง หลังผู้สื่อข่าวของ TDM สถานีวิทยุและโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดของมาเก๊าได้รับคำ… https://t.co/xIAMRaoEJn ->
 • "กลุ่มไทยไม่ทน"เตรียมชำแหละมาตรการคุมโควิดรัฐบาลล้มเหลว https://t.co/puyg89Kt8K

  ตามชื่อกลุ่มไม่ไหวละ นี่กลุ่มไหนคะเนี่ย ->

 • CIMBT จ่อทบทวนจีดีพีปีนี้เหลือโตต่ำ 2% ชี้ เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะถดถอย https://t.co/gmJNXuE7iy

  2% โอ้ววววว ->