Thailand Public Holiday 2012 – ปฏิทินไทย พ.ศ. 2555

Blog Living
วันหยุดประจําปี วันหยุดราชการ พ.ศ. 2555 (ปี ค.ศ. 2012)  

วันหยุดราชการ 2555 เดือน มกราคม

 1. วันขึ้นปีใหม่                   1 ม.ค. 2555    อาทิตย์
 2. หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่      2 ม.ค. 2555    จันทร์
 3. วันตรุษจีน                   23 ม.ค. 2555    จันทร์

วันหยุดราชการ 2555 เดือน กุมภาพันธ์ ไม่มีวันหยุด

วันหยุดราชการ 2555 เดือน มีนาคม

 1. วันมาฆบูชา                   7 มี.ค. 2555     พุธ

วันหยุดราชการ 2555 เดือน เมษายน

 1. วันสงกรานต์                13 เม.ย. 2555    ศุกร์
 2. วันสงกรานต์                14 เม.ย. 2555    เสาร์
 3. วันสงกรานต์                15 เม.ย. 2555    อาทิตย์
 4. วันหยุดชดเชย              16 เม.ย. 2555    จันทร์

วันหยุดราชการ 2555 เดือน พฤษภาคม

 1. วันฉัตรมงคล                 5 พ.ค. 2555    เสาร์
 2. หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล    7 พ.ค. 2555    จันทร์

วันหยุดราชการ 2555 เดือน มิถุนายน

 1. วันวิสาขบูชา                 4 มิ.ย. 2555     จันทร์

วันหยุดราชการ 2555 เดือน กรกฏาคม ไม่มีวันหยุด

วันหยุดราชการ 2555 เดือน สิงหาคม

 1. วันอาสาฬหบูชา               2 ส.ค.2555   พฤหัสบดี
 2. วันเข้าพรรษา                  3 ส.ค. 2555  ศุกร์
 3. วันแม่แห่งชาติ               12 ส.ค.2555   อาทิตย์
 4. หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ  13 ส.ค. 2555  จันทร์

วันหยุดราชการ 2555 เดือน กันยายน ไม่มีวันหยุด

วันหยุดราชการ 2555 เดือน ตุลาคม

 1. วันปิยมหาราช                23 ต.ค. 2555  อังคาร

วันหยุดราชการ 2555 เดือน พฤศจิกายน ไม่มีวันหยุด

วันหยุดราชการ 2555 เดือน ธันวาคม

 1. วันพ่อแห่งชาติ                5 ธ.ค. 2555   พุธ
 2. วันรัฐธรรมนูญ               10 ธ.ค. 2555   จันทร์
 3. วันสิ้นปี                      31 ธ.ค. 2555   จันทร์

Moui

Just say.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookPinterest