Lesson From Life

Blog How-To Living Poem

เด็กเป็นเช่นไรนั้น ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู

เด็กที่ถูกเลี้ยงดูโดยการเยาะเย้ยถากถาง ย่อมจะเรียนรู้ที่จะเป็นคนขี้อาย ขาดความมั่นใจในตัวเอง
เด็กที่ถูกเลี้ยงดูโดยการด่าทอติเตียนเป็นประจำ ย่อมเรียนรู้ที่จะเป็นคนช่างนินทา พูดจาหยาบคาย
เด็กที่ถูกเลี้ยงดูด้วยความหวาดระแวงย่อมเรียนรู้ที่จะเป็นคนโกหกหลอกลวง
เด็กที่ถูกเลี้ยงดูโดยการการเป็นปรปักษ์ย่อมเรียนรู้ที่จะเป็นปฏิปักษ์
เด็กที่ถูกเลี้ยงดูโดยการชื่นชมเอาอกเอาใจ ย่อมเรียนรู้ที่จะรัก
เด็กที่ถูกเลี้ยงดูโดยการการหมั่นให้กำลังใจย่อมเรียนรู้ที่จะมีความความเชื่อมั่นในตนเอง
เด็กที่ถูกเลี้ยงดูโดยการพูดความจริง มีความซื่อสัตย์ ย่อมเรียนรู้ถึงความยุติธรรม
เด็กที่ถูกเลี้ยงดูโดยการการสรรเสริญ ย่อมเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าของคน และสำนึกในบุญคุณ
เด็กที่ถูกเลี้ยงดูโดยการแบ่งปันกัน ย่อมเรียนรู้ที่จะมีน้ำใจให้แก่กัน
เด็กที่ถูกเลี้ยงดูโดยคนที่มีองค์ความรู้ ย่อมที่จะเรียนรู้ และมีภูมิปัญญา
เด็กที่ถูกเลี้ยงดูให้มีความอดทน ย่อมเรียนรู้ที่จะอดกลั้นและให้อภัย
เด็กที่ถูกเลี้ยงดูด้วยความสุข ย่อมที่จะได้พบกับความรักและความเบิกบานใจ

Moui

Just say.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookPinterest