วิกิลีกส์ ความลับที่ไม่มีในโลก #2

เป็นบทความที่เขียนใน eWorld ฉบับเดือนสิงหาคม 2553

eWorld 2010 08 Wikileaks Poomjit Sirawongprasert

Moui

Just say.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookPinterest