วิกิลีกส์ ความลับที่ไม่มีในโลก #2

เป็นบทความที่เขียนใน eWorld ฉบับเดือนสิงหาคม 2553

Continue reading “วิกิลีกส์ ความลับที่ไม่มีในโลก #2”

Moui

I'm not Geek, just a Thai internet addicted gal. Love to be surrounded by good heart people. Follow me on twitter : @moui or Facebook : PoomjitS

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookPinterest

วิกิลีกส์ ความลับที่ไม่มีในโลก #1

วิกิลีกส์ ความลับที่ไม่มีในโลก เผยแพร่ครั้งแรกใน S Magazine นิตยสารฉบับทุกวันพุธ เมื่อ 26 สิงหาคม 2553

ดังนั้นข้อมูลเกี่ยวกับโดเมนของเว็บในวันนี้ที่โพสต์ใหม่ (8 ธันวาคม 2553) เข้าไม่ได้แล้ว
Continue reading “วิกิลีกส์ ความลับที่ไม่มีในโลก #1”

Moui

I'm not Geek, just a Thai internet addicted gal. Love to be surrounded by good heart people. Follow me on twitter : @moui or Facebook : PoomjitS

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookPinterest

Thailand Flood – Weather Forecase and Warning (English)

Check Thailand’s weather forecast and warnings in English here: http://www.tmd.go.th/en/ Thanks: Babyfishie MouiI’m not Geek, just a Thai internet addicted gal. Love to be surrounded by good heart people. Follow me on twitter : @moui or Facebook : PoomjitSMore Posts – Website Follow Me: Continue reading Thailand Flood – Weather Forecase and Warning (English)

PM Samak Talked on NBT

Previously it is called Channel 11 and is still the government TV station.  Well, it is quite not the popular channel as no soap opera can be broadcasted here.  Until Mr. Sak is our lastest Prime Minister and using this channel to express his thinking, feeling and expressing the ideas every Sunday morning (from 8.30 am – 9.30 am). Today his mood seems so bad, … Continue reading PM Samak Talked on NBT