Children’s Day Slogan – คำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีทุกคนตั้งแต่สฤษดิ์ถึงทักษิณ อภิสิทธิ์และยิ่งลักษณ์

คำขวัญวันเด็กตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 2499 – 2552 MouiJust say.More Posts – Website Follow Me:

Continue Reading

Translation Lyrics in Thai – Blowing In The Wind

BLOWING IN THE WIND สักกี่สาย ของถนน ชนก้าวผ่าน ก่อนได้ขาน ลูกผู้ชาย ไปทั่วหล้า กี่ทะเล พิราปขาว เจ้าแรมรา ก่อนนิทรา บนหาดทราย สบายจินต์ MouiJust say.More Posts – Website Follow Me:

Continue Reading

Nominated by UN as the best Poem of 2006 – Written by an African Kid

บทกลอนของเด็กอัฟริกัน ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจาก UN Nominated by UN as the best Poem of 2006 – Written by an African Kid When I born, I black : เมื่อผมเกิด ผมผิวดำ When I grow up, I black : เมื่อผมโต ขึ้น ผมก็ยังผิวดำอยู่ When I go in Sun, I black : เมื่อผมอยู่ ใต้แสงแดด ผมก็คงยังผิวดำ When I scared, I black : เมื่อผมกลัว ผม […]

Continue Reading

มวลชนย่อมเป็นคน มิใช่ควายที่โง่งม (จิตร ภูมิศักดิ์)

มวลชนย่อมเป็นคน มิใช่ควายที่โง่งม ทองแท้หรืออาจม เขาย่อมรู้กระจ่างใจ ใครชั่วสกุลถ่อย จะถูกถุยทั้งเมืองไทย รัศมีที่เรืองไกร จะสิ้นแววที่เคยงาม รักเสือต้องรักศักดิ์ เยี่ยงพยัคฆ์สง่างาม อย่าเพียงพยักตาม ต่อแส้เงินที่กวัดไกว รักเพื่อนจึงเตือนมั่ง ถ้าไม่ฟังก็ตามใจ ป้ายสีลาดโคลนไป เยี่ยงนักสู้แบบเฮงซวย จิตร ภูมิศักดิ์ MouiJust say.More Posts – Website Follow Me:

Continue Reading

เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา (ไม่ปรากฏนามผู้แต่งแน่ชัด)

สมัยยังวัยรุ่น ตามอ่านนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ ของคุณ ว.วินิจฉัยกุล มาตลอด เรียกได้ว่าติดงอมแงม ไล่เล่มมาแทบทุกเรื่อง มีอยู่ series หนึ่ง เป็น series ที่เกี่ยวกับ การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ค่ะ จะมีสองชุด (ชุดละสองเล่ม) คือ สายโลหิต และ ญาติกา สองเรื่องนี้จะเป็นตอนต่อกันและกัน ถ้าใครเป็นแฟนหนังสือ ว.วินิจฉัยกุล จะรู้ดีว่า ว.วินิจฉัยกุล เป็นนามแฝงชื่อหนึ่งของ รศ.ดร.คุณหญิง วินิตา ดิถียนต์ (นามแฝงดังอีกชื่อคือ แก้วเก้า) อ.วินิตา หรือ ว.วินิจฉัยกุล เมื่อเขียนหนังสือ ก็มักจะยกคำกลอน คำคม บทกวี ฯลฯ มาประกอบในงานเขียนเสมอๆ ด้วยเกรงว่า คนรุ่นใหม่จะไม่ซาบซึ้งหรืออ่านกลอน บทกวีเหล่านั้นไม่เข้าใจดีพอ อาจารย์เมื่อยกกลอนดังกล่าวมาอ้างในหนังสือ ก็จะพยายามอธิบายเป็นร้อยแก้วประกอบเสมอๆ ในหนังสือ สายโลหิต นั้น เป็นตอนก่อนกรุงศรีฯ จะแตก ในช่วงนั้นบ้านเมืองปราศจากความสามัคคี แตกคอกัน ไม่เป็นระส่ำระสาย […]

Continue Reading