Busy Life

Blog Living

ไม่น่าเชื่อว่าจะกลายเป็นคนที่มีชีวิตที่วุ่นวาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว งาน หรือกิจกรรมเพื่อสังคม ยุ่งจนไม่ได้เข้ามา update blog ใดๆ วันนี้เข้ามาบันทึกความจำไว้นิดเดียวว่า ในการครบรอบวันเกิด 1 ปี แปลว่าชีวิตของเราก็เหลือเวลาสั้นลงทุกวัน เรามีเวลากับครอบครัวลดลง มีเวลาทำงานเพื่อผู้อื่นก็ลดลงไปด้วย แต่ในทุกนาทีชีวิตที่เหลืออยู่ ก็จะบอกตัวเองเสมอว่า เราจงทำวันนี้ให้ดีที่สุด 🙂 โย่ว

Moui

Just say.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookPinterest