Map of Thailand Flood Area

แผนที่แสดงจุดเกิดอุทกภัยบนทางหลวงทั่วประเทศ (Map of Thailand Flood Area)


กรมทางหลวง update ข้อมูลในเวลา 10.00 น. และ 19.00 น. ของทุกวัน       สามารถดูแผนที่ขนาดใหญ่กว่าได้ ที่นี่
น้ำท่วมทางหลวงแต่สามารถผ่านได้            น้ำท่วมทางหลวงไม่สามารถผ่านได้

สอบถามเส้นทางได้ที่ Call Center 1586
โทร.02-354-6551 02-354-6668-76 ต่อ 2014
โทรสาร 02-664-5500

Source: แผนที่แสดงจุดเกิดอุทกภัยบนทางหลวงทั่วประเทศ

 

Moui

Just say.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookPinterest