Map of Thailand Flood Area

Blog Living

แผนที่แสดงจุดเกิดอุทกภัยบนทางหลวงทั่วประเทศ (Map of Thailand Flood Area)


กรมทางหลวง update ข้อมูลในเวลา 10.00 น. และ 19.00 น. ของทุกวัน       สามารถดูแผนที่ขนาดใหญ่กว่าได้ ที่นี่
น้ำท่วมทางหลวงแต่สามารถผ่านได้            น้ำท่วมทางหลวงไม่สามารถผ่านได้

สอบถามเส้นทางได้ที่ Call Center 1586
โทร.02-354-6551 02-354-6668-76 ต่อ 2014
โทรสาร 02-664-5500

Source: แผนที่แสดงจุดเกิดอุทกภัยบนทางหลวงทั่วประเทศ

 

Moui

Just say.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookPinterest