3 พฤษภาคม 2554

Blog

..สวัสดีวันสื่อโลกไทยโศกนัก
จรรยาบรรณวิกฤตหนักเพราะนักสื่อ..
ล้วนประเภทพวกกระเหี้ยนกระหือรือ..
คุณภาพสื่อบางสื่อถือแค่สื่อกลวง

อยากจะให้นักข่าวไทยได้ตระหนัก..
จงยึดหลักเสียงประชาดีกว่าไหม..
อย่าเอนเอียงอย่าเลือกข้างคนจัญไร..
มันเข้ามาเดี๋ยวก็ไปใยตามมัน.

เสนอข่าวอย่าใส่สีและตีไข่..
แค่ใส่ความจริงแพร่ไปได้ไหมท่าน..
อย่าใส่ร้ายอย่ามุ่งหมายทำลายกัน..
เพียงแค่นั้นสุขทั่วกันฉันยินดี

supamas

อดีต HR ปัจจุบันมาอยู่ IT ความสนใจสะเปะสะปะ ไร้สาระตามอารมณ์ ชมชอบอาหารอร่อย กอดรัดบ่อย ๆ คือหมา ๆ

More Posts

Follow Me:
Twitter