เรื่องของบะจ่าง กับ ความเป็นคนรักชาติ

Blog Festival Living Politics

มาพูดถึงบะจ่างสักนิด มีอ้างในวิกิพีเดียด้วย http://bit.ly/dnqbEM

บะ จ่าง ดั้งเดิมคือสิ่งที่ชาวบ้านห่ออาหารขึ้นมาแล้วโยนลงไปในน้ำ
เพื่อมิให้ปลามันไปแทะศพของ ชวีหยวน เพราะ ชวีหยวน ได้รับยกย่องว่าเป็นคนรักชาติ

ชวี หยวน เป็นข้าราชการในแคว้นหนึ่งของจีน (ที่เมื่อก่อนมีสารพัดแคว้น)
เขาก็พยายามจะบอกกษัตริย์ว่า อย่าให้ข้าราชการกังฉินโกงกินจะสิ้นชาติ

แต่ฮ่องเต้หาใส่ใจไม่ กลับขับไล่ให้ชวีหยวนพ้นจากตำแหน่งไป
ชวีหยวนช้ำใจแต่ก็ยอมเชื่อฟังคำสั่งฮ่องเต้ แต่มาแคว้นก็ล่มสลาย

ชวี หยวนรู้ว่าตัวเองช่วยชาติไม่ได้ ด้วยความเสียใจ จึงไปกระโดดน้ำตาย (ด้วยความรักชาติ)
ชาวบ้านที่รู้ถึงความรักชาติของชวีหยวนก็ออกมาหาศพ

แต่ ก็หาไม่เจอ จึงทำช่วยกันห่อบะจ่างขึ้นมา แล้วโยนลงไปในน้ำ
เพื่อล่อให้ปลามาแทะบะจ่างแทนศพชวีหยวน และทำเป็นประเพณีนี้สืบทอดติดต่อกันมา

ชวี หยวนฆ่าตัวตายตอนเดือน 5 วันที่ 5 ฉะนั้นทุกวันนั้น จึงถือว่าเป็นวันของคนรักชาติ
การไหว้บะจ่างที่ต่อมาเป็นอาหารนั้น เป็นการไหว้ให้ชวีหยวน

แต่เป็นนัยยะว่า เพื่อระลึกถึงคนรักชาติที่ยอมตายเพราะช่วยชาติไม่ได้
ส่วนคนถิ่นอื่น เช่น แต้จิ๋ว ไหหลำ ฮกเกี้ยน ก็ไหว้บะจ่าง ..

แต่ธรรมเนียมไหว้จ่างก็เพี้ยนไปเป็นการไหว้เจ้า แต่จริงๆ ไม่ใช่
เป็นการไหว้ถึงคนรักชาติ ที่มีสัญญลักษณ์ของการตายของชวีหยวนนั่นเอง

นี่คือที่มาของการไหว้บะจ่าง – เพื่อระลึกถึงคนรักชาติค่ะ

บ้านเราจะมีประเพณีแบบนี้ไหมอ่า? ไหว้ชาวบ้านบางระจัน?

Moui

Just say.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookPinterest