คุยเรื่อง BlackBerry กับมาตรการของภาครัฐในไทย

เรื่องที่นำมาลงนี้ เป็นทวิตที่พูดคุยกับ คุณกำพล (@skumpol) ค่ะ MouiJust say.More Posts – Website Follow Me:

Continue Reading

Top popular apps with vulnerabilities Application

Affected Versions 1. Mozilla Firefox 3.x, 2.x 2. Adobe Flash & Acrobat Flash: 10.0- 10.0.12.36 and 9.0- 9.0.151.0 Acrobat: 8.1.2, 8.1.1 3. EMC VMware Player, Workstation and other products ESXi 3.5 or earlier Workstation 5.5.x Player 2.0.x & 1.0.x ACE 2.0.x & 1.0.x 4. Sun Java Runtime Environment (JRE) Version 6 Update 6 5. Apple […]

Continue Reading