Martin Niemöller: “First they came for the Socialists…”

They first came for the Catholics, but I was a Protestant, so did nothing. Then they came for the Communists, but I wasn’t a communist, so I did nothing. Then they came for the trade unionists, but I wasn’t a trade unionist, so I did nothing. Then they came for the Jews, but I wasn’t […]

Continue Reading

รำลึก 80 ปี จิตร ภูมิศักดิ์

คุณพ่อไปงาน รำลึก 80 ปีชาตกาล จิตร ภูมิศักดิ์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2553 มา ณ บริเวณลานอนุสรณ์สถานจิตร ภูมิศักดิ์ บ้านหนองกุง ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จึงได้รับหนังสือที่รำลึกเล่มนี้มา ดิฉันเห็นว่ามีประโยชน์ นำเล่มที่ได้มานี้ สแกนแล้วเผยแพร่ให้ถึงวงกว้าง จะได้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนสืบต่อไป 80 Years of Jit Phummisak (รำลึก 80 ปีชาตกาล จิตร ภูมิศักดิ์) MouiJust say.More Posts – Website Follow Me:

Continue Reading

..จาก พ.ศ.2499 คอมมิวนิสต์ลาดยาว ถึง พ.ศ.2552 สังคมประชาธิปไตย?

สำหรับคนที่ไม่เคยทราบมาก่อน ขอท้าวความนิดเดียวว่า พ่อ ครั้งหนึ่งเคยถูกจับยัดข้อหา “คอมมิวนิสต์” เมื่ออายุ 19 ปี ในปี พ.ศ. 2499 โดยปราศจากการสอบสวน และถุกจับไปกุมขังที่คุกที่ชื่อว่า “ลาดยาว” หรือที่พวกท่านและเพื่อนขนานนามกันว่า มันคือ “มหาวิทยาลัยชีวิต – มหาวิทยาลัยลาดยาว” พ่อ ถูกขังอยู่ 4 พุทธศักราช แต่รวมระยะเวลาเกือบ 2 ปีกว่าเท่านั้น ก็ได้รับการปล่อยตัวเงียบ ก่อนหน้าที่จะได้มีโอกาสไปร่วมวงไพบูลย์กับพ่อและผองเพื่อนวันนี้ เกิดมาจากว่า พ่อ ได้พบเพื่อนเก่าท่านหนึ่ง – คุณชเลง และได้หยิบยืมหนังสือชื่อว่า “คอมมิวนิสต์ลาดยาว” ที่เขียนโดยอีกหนึ่งของคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำการอันเป็นคอมมิวนิสต์ – คุณทองใบ ทองเปาด์ หนังสือเล่มนี้ มีหลายตอนที่เขียนเล่าถึง พ่อ แต่สิ่งที่ทำให้มันเป็นสื่อกลางก็เพราะ เมื่อเราได้เห็นหนังสือ (เพราะพ่อเอามาอวด) ก็เลยขอยืมมาถ่ายรูปขึ้นเว็บก่อน ทำให้คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี เห็นภาพ และได้บอกกล่าวต่อคุณทองใบ ทองเปาด์ ผลคือ จากเครือข่ายใยแมงมุม ทำให้เพื่อนเก่าที่ไม่ได้พบกันมานานหลายสิบปี ได้มีโอกาสมาพบหน้ากันในวันนี้ […]

Continue Reading