Tweets for 2013-04-20

Twitter
 • มาอ่านบทความ ดร.โกร่ง ต่อดีกว่า ->
 • ส.ว.ลากตั้ง ทำตัวเป็นทายาท คมช.อย่างแจ้งชัดในหลายๆ เรื่อง #ดรโกร่ง ->
 • "ก่อนการรปห 19 กันยา 49 เหล่าขบวนการล้มล้างหรือผู้ต่อต้านรบ.ทั้งหลายในยุคนั้น ปลุกปั่นปล่อยข่าวเท็จ เป็นระลอกหลายเรื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน" ->
 • เริ่มจากเรื่องปฏิญญาฟินแลนด์ ซึ่งศาลก็ตัดสินจำคุกแต่รอลงอาญาคนปล่อยข่าวไปแล้ว #ดรโกร่ง ->
 • ปล่อยข่าวขบวนการล้มเจ้า ซึ่งไก่อู โฆษก คมช.ก็สารภาพไปแล้ว รวมทั้งข่าวฉ้อราษฎร์บังหลวงมากมาย #ดรโกร่ง ->
 • ข่าวเรื่องมีผลประโยชน์ในการเจาะน้ำมันและก๊าซในอ่าวไทยกับเขมรป่านนี้ก็ยังไม่จริง #ดรโกร่ง ->
 • รวมทั้งสารพัดข่าวเท็จที่ออกมาเพื่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชน #ดรโกร่ง ->
 • มีพุทธวจนะบทหนึ่งว่า "นตฺถิ อการิยํ ปาปํ มุสาวาทิสฺส ชนฺตุโน" ความว่า "คนพูดเท็จ จะไม่พึงทำบาป ย่อมไม่มี" #ดรโกร่ง ->
 • หรือแปลเป็นภาษาชาวบ้านว่า "คนโกหกไม่ทำชั่วไม่มี" มุสาวาทาที่ขบวนการทำให้ประชาชนแตกแยกก็กลายเป็นมรดก คมช.มาจนบัดนี้ #ดรโกร่ง ->
 • มรดก คมช.ที่สำคัญที่ยังคงอยู่คือ รัฐธรรมนูญ 2550 ที่มีบทบัญญัติ บอนไซ การพัฒนาประชาธิปไตย และปกป้องมรดก คมช. อยู่หลายเรื่อง #ดรโกร่ง ->
 • การขอแก้ไขรัฐธรรมนูญใน 3 เรื่อง อันได้แก่ ขอให้การยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญต้องร้องผ่านอัยการสูงสุด #ดรโกร่ง ->
 • การยุบพรรคการเมืองและลงโทษกรรมการบริหารที่ไม่ได้ทำผิดทำไม่ได้ ยกเลิก ส.ว.ลากตั้ง เมื่อวุฒิสภาครบวาระแล้ว #ดรโกร่ง ->
 • และการที่รัฐบาลจะไปเจรจาเรื่องต่างๆ กับต่างประเทศต้องขออนุมัติรัฐสภาเสียก่อนทุกเรื่อง #ดรโกร่ง ->
 • ซึ่งประเด็นต่างๆ เหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาๆ ก็น่าจะแก้ไขทั้งนั้น ไม่เห็นมีอะไรจะเสียหายต่อระบอบประชาธิปไตย #ดรโกร่ง ->
 • ทายาท คมช. 40 ส.ว.ก็ออกมาร้องโพนทะนาอาละวาดทันทีว่า เป็นการล้มล้างระบอบการปกครองประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข #ดรโกร่ง ->
 • มรดก คมช.ทิ้งไว้มีอีกมาก หลักการการจัดตั้งองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อช่วยรัฐสภาตรวจสอบรัฐบาลเป็นหลักการที่ดีใช้ได้ #ดรโกร่ง ->
 • แต่การสรรหาบุคลากรเข้าไปดำรงตำแหน่งต่างๆ ต้องดูคุณสมบัติความคิดเห็นเป็นกลาง บริสุทธิ์ยุติธรรมที่จะทำให้ "ประชาชนไว้วางใจ" #ดรโกร่ง ->
 • แต่ถ้าสรรหาเอาบุคคลที่มีความเป็นมา มีความคิดความเห็นเป็นทายาท คมช. เช่น "ตุลาการภิวัฒน์" #ดรโกร่ง ->
 • พูดจาแสดงความเห็นไม่เคารพต่อวิชาชีพ ไม่เคารพตนเอง เข้าไปเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ องค์กรอิสระนั้นก็เสียหาย #ดรโกร่ง ->
 • "มรดกคมช.เหล่านี้ 40 ส.ว.ทายาทคมช.ออกมาปกป้อง ใช้เหตุผลข้างๆ คูๆ ไร้เหตุผลหลักการ หลักวิชาการ ผิดเพี้ยนจนไม่รู้จะกล่าวอธิบายความจริงอย่างไร" ->
 • ประชาชนคนไทยควรจะเรียนรู้จากประสบการณ์เสียทีว่า การทำปฏิวัติรัฐประหารนั้นเป็นสิ่งเลวร้ายที่ทั่วโลกเขาประณาม #ดรโกร่ง ->
 • การแทรกแซงการเมืองโดยกองทัพ โดยทหารควรจะหมดสิ้นไปจากเมืองไทยเสียที #ดรโกร่ง ->
 • ประชาธิปไตยแม้จะไม่ใช่ระบอบการปกครองที่ดีที่สุด แต่ก็เป็นระบอบการปกครองที่เลวน้อยที่สุด ยังเป็นความจริง #ดรโกร่ง ->
 • ระบอบการปกครองโดยทหารหรือครอบงำโดยทหารเป็นระบอบที่เลวที่สุด #ดรโกร่ง ->
 • ช่วงที่กำลังดูถูกดูหมิ่นพม่าและยกย่องประเทศไทยว่ามีการพัฒนาการเมืองไปได้เร็วที่สุดหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี 2540 #ดรโกร่ง ->
 • พอ คมช.มาทำการรัฐประหาร 19 กันยา 2549 ประเทศไทยก็ถอยไปอยู่แนวหลังของพม่า #ดรโกร่ง ->
 • รัฐบาลประชาธิปัตย์ที่จัดตั้งในกรมทหาร ออง ซาน ซูจี ยังรังเกียจไม่อยากพูดด้วย #ดรโกร่ง <<< โอ้ย จี๊ดมาก ->
 • เมื่อเร็วๆ นี้ ก็มีทายาท คมช.ออกมาเรียกร้องให้ยึด ปตท.คืน #ดรโกร่ง ->
 • เพราะใต้แผ่นดินประเทศไทยมีน้ำมันสำรองอยู่มหาศาล ซึ่งเป็นการกล่าวเท็จอย่างตรงไปตรงมา #ดรโกร่ง ->
 • บังเอิญกระแสที่เคยตามการกล่าวเท็จในช่วงก่อนรัฐประหารได้ซาลงจึงไม่มีใครเชื่อ ก็เลยแล้วกันไป #ดรโกร่ง ->
 • มรดกของขบวนการประชาธิปไตยนั้นทำลายได้ง่าย เพียงแค่ลากปืนออกมาทำปฏิวัติรัฐประหารก็ไม่มีใครกล้าหือ #ดรโกร่ง ->
 • แม้จะมีคนที่เคยประกาศตนว่า "เชื่อมั่นในระบอบรัฐสภา" แต่เมื่อมีการทำรัฐประหารก็ไม่เคยเห็นหัว หลบหน้าหายตัวไปทุกที #ดรโกร่ง ->
 • องค์กรมรดกรัฐประหารทำลายได้ยากแม้จะกลับมาเป็นระบอบประชาธิปไตย #ดรโกร่ง ->
 • เพราะขบวนการรัฐประหาร จะสร้างรัฐธรรมนูญ และองคาพยพบรรจุทายาทของตนไว้ทุกครั้ง การจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขมรดกที่ทิ้งไว้จึงทำได้ยาก #ดรโกร่ง ->
 • คมช.จึงเปรียบเสมือนอสูร ที่ทิ้งมรดกคือรัฐธรรมนูญและตั้ง "ทายาทอสูร" ไว้ทำหน้าที่แทน ต่อต้านและบอนไซขบวนการประชาธิปไตย #ดรโกร่ง ->
 • ดร.โกร่ง พูดเรื่อง รัฐประหาร คมช. ประชาธิปัตย์ 40 ส.ว. และการปั้นเรื่องเท็จ ได้ถึงใจมาก ->
 • แล้วทายาทอสูร เขาก็เสวยประโยชน์อิ่มท้องไปหมด จะให้ถูกเด็ดปีกริดหาง จะไหวรื้อ? ->
 • ตอนแรกว่าจะย่อความ ที่ ดร.โกร่ง เขียน แต่อ่านแล้วแบบว่า เฮ้ย ย่อไม่ได้ สำคัญทุกประโยค ลอกมาทั้งงั้นเลย ->
 • มาไอพีเกาหลี คริคริ ->
 • Tweets for 2013-04-19 http://t.co/YAPoGviCoI ->
 • ภาพที่ฝรั่งทวิตกันถึงเมือง Watertown ทำให้เราอดคิดไม่ได้ว่า ทหารกำลังยึดอำนาจรัฐบาล #คนเคยชินรัฐบาลรัฐประหารก็งี้อะนะ ->
 • @iamonizuko ดูกี่ภาพพี่ภาพก็เหมือนรัฐประหาร แบบว่าทหารยึดอำนาจโอบาม่าแล้ว in reply to iamonizuko ->
 • RT @Toronzio: @moui สื่อใช้คำว่า lockdown แล้วก็ hunting กันเลยนะครับ ปิดเมือง ล่ามัน!!! ร้างกันเลยทีเดียว ปชช.ให้ความร่วมมือกับรบ.ดีมากๆ ->
 • @Toronzio อันนี้มันก็เว่อร์ไป แต่อย่างที่ว่าไว้อะค่ะ พอประชาชนต้องเลือกระหว่าง national security กับ privacy ภาวะคับขันก็จะมีคำตอบ in reply to Toronzio ->
 • ดูภาพสิ รปห ก็ภาพแนวๆ นี้ล่ะ RT @NewsBreaker: NEW PHOTO: SWAT, military on street in Watertown, MA – @evanmallen http://t.co/38UAkbkrcZ ->
 • @iamonizuko แล้วประชาชนก็ชิน! เอาดอกไม้ไปให้ด้วย เอิ๊ก #ผิดประเทศ in reply to iamonizuko ->
 • RT @NewsBreaker: BREAKING: @MassStatePolice: "We apologize for the confusion. Wrong model of Honda. Suspects were in Civic, not CRV" http:/… ->
 • ตำรวจก็รีบซะลน ทวิตรถต้องสงสัยผิดรุ่น – -" ->
 • @Toronzio ทหาร ตำรวจเต็มเมือง, ประชาชนให้อยู่แต่บ้าน — คล้ายๆ จะ พรก.ฉุกเฉิน เลยอะ แล้วก็เคอร์ฟิว เอิ๊ก in reply to Toronzio ->
 • ในช่วงชีวิตเรา เคยผ่าน รปห มากี่หนแล้วน้า ->
 • มันเยอะขนาดชินๆ ได้เหมือนกันนะ ->
 • @OatesInThai แต่ตำรวจเขาก็ทำงานทันควันอะนะ ก็ประกาสแก้ไขก่อน แต่เขาคงทำอะไรไม่ได้มาก ให้คน RT ต่อๆ ไปช่วยกัน RT อีกที in reply to OatesInThai ->
 • @OatesInThai มันจะเป็นปัญหาทันที ถ้าคนที่เอาข้อความนั้นไปย่อ ไปก๊อบ หรือตัดต่อใหม่ แล้วไม่ส่งข้อความใหม่ล่าสุดไปแทนที่ in reply to OatesInThai ->
 • RT @YesYoureRacist: ATTENTION, RACISTS: The Boston bombing suspects are from the actual Caucasus region, meaning they *literally could not … ->
 • @OatesInThai PIX11? อะไรอะ? in reply to OatesInThai ->
 • @OatesInThai เห็นภาพตำรวจคนที่เสียชีวิตแล้ว หนุ่มๆ อยู่เลย หมายถึงว่า เขายังดูอายุไม่มาก in reply to OatesInThai ->
 • @OatesInThai สถานีที่โน่นชอบย่อจนจำไม่ได้ ->
 • กต.แจงศาล อ้างซาอุฯ ห่วงเปิดข้อมูลลับพยานอัลรูไวลี-เผย “สุวิชชัย” ให้การแล้ว http://t.co/ndylUMnwYC ->
 • ‘บอย ถกลเกียรติ’ นัดเปิดใจแจงปม The Star ‘ล็อกโหวต’ 20 เม.ย. นี้ http://t.co/YSbi93oHgu ->
 • ‘เจ๊ม้า’ เชื่อเดอะสตาร์ ไม่มีล็อกโหวต ขู่รู้ตัวคนวงในให้ข้อมูลสื่อแล้ว‏ http://t.co/n94X9d346D ->
 • ศาลนัดฟังคำสั่งขอถอนประกันตัว “พล.ต.ท.สมคิด-ลูกน้อง” 1 พ.ค.นี้ http://t.co/QqIpfo0U8y ->
 • DDOS attacks have increased in number and size this year, report says http://t.co/KC181ANZDl ->
 • Former LulzSec member gets prison sentence for Sony Pictures hack http://t.co/0guF8sdVD1 ->
 • Chrome Positions Itself to Replace IE6 http://t.co/LlWS5N3aRZ ->
 • @PanusD สูงกี่เมตรค้า in reply to PanusD ->
 • @toyubomm @thapanee3miti @MrMaew อ่านเจอแว๊บๆ ค่าแรงชม.ละ $700 ค่ะ ช่วยเตือนสติคนไทยอย่าเว่อร์นัก ถ้าเขาเป็นมืออาชีพเขาต้องทำงานสุดตัว in reply to toyubomm ->
 • @toyubomm @thapanee3miti @MrMaew ถ้าทีมไทยจ้างทนายแพงแล้วทำงานไม่คุ้มเงินจึงน่าด่า แต่จ้างทนายแพงแล้วทำงานตามหน้าที่ก็เป็นเรื่องปกติ in reply to toyubomm ->
 • @toyubomm @thapanee3miti @MrMaew กลัวใจประเทศนี้ ชอบปั้นคนปกติให้เป็นเซเล็ป in reply to toyubomm ->
 • @toyubomm @thapanee3miti @MrMaew แล้วเกิดผลคำตัดสินศาลไม่เป็นอย่างใจชาวไทย ทีมประเทศไทยและทนายต่างชาติจะตกกระป๋อง ถูกสาปแช่งขายชาติไหมคะ? in reply to toyubomm ->
 • @MrMaew @toyubomm ข้าราชการเบื้องหลังงานนี้ทุกคนก็ต้องได้นใรับเสียงชมบ้าง พวกเขาก็ต้องทำงานค้นคว้าเอกสารไม่น้อยกว่าทนายอะค่ะ in reply to MrMaew ->
 • Knowing is not enough; we must apply. Wishing is not enough; we must do. -Johann Von Goethe (via @DavidRoads) in reply to DavidRoads ->
 • RT @pui_tuangporn: ขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์ อ้างรายงานสื่อท้องถิ่นจีน ว่าเบื้องต้รมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากกว่า 100… http://t.co/9Q5R5tDK1P ->
 • RT @gunkave: อยากใช้งบแผ่นดินที่มาจากภาษีปชช บินไปจับมือทนายแบบ สว จัง ->
 • @MrMaew @toyubomm แต่ สว บินไปจับมือทนายนี่เขาควักกระเป๋าเองไหมอะ? in reply to MrMaew ->
 • RT @NJIshtar: ญี่ปุ่นเคยให้วีซ่าไม่จำกัดกับจีนเข้าจ.ที่แผ่นดินไหวทางตอนเหนือเช่น มิยางิ ฟุกุชิมะ และอิวาเตะ ตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ก็ไม่ค่อยได… ->
 • @NJIshtar ให้ทำไมอะ? in reply to NJIshtar ->
 • RT @kgosztola: Why people should care that Dzokhar Tsarnaev is not being read his Miranda rights http://t.co/pvfZRTizxT ->
 • RT @markmackinnon: Over 2,000 Chinese soldiers dispatched to quake-hit part of Sichuan: http://t.co/J3cGht3fs0 ->
 • RT @Phongthon: คนที่ไม่เห็นด้วยกับเรา ไม่ได้หมายความว่าเขาโง่หรือเขาเลวนะครับ ->
 • @Byakuren29 แซวเหรอค้าาาา in reply to Byakuren29 ->
 • @iPhonnn ไรอ่า in reply to iPhonnn ->
 • @Byakuren29 จริงๆ ทวิตไปก็อยากแขวะหน่อยๆ ค่า เกมโชว์ก็แค่เกม น่าจะชินแล้วเค้าเตี้ยมมาดราม่า คนไทยอินเว่อร์ in reply to Byakuren29 ->
 • RT @NewsBreaker: UPDATE: Communist Party official says China earthquake kills 32 people, injures more than 600. – @AP ->
 • RT @photo_journ: #Columbians, #Mexicans #Indians – the top 3 nationalities 4 hotel theft http://t.co/tEkij3aaT9 #tourism ->
 • RT @newsworldtoday: Strong quake hits China, 100 may be dead. #news http://t.co/maTDUOhq0M ->
 • RT @th3j35t3r: Earlier today Suspect '2''s twitter account @J_tsar was following 108 users now he's following 103. Five people have blocked… ->
 • RT @Liberationtech: Chechen Leader Uses Instagram to Issue Statement on Alleged Suspects http://t.co/l5TfdZmfnx by @TechPresident's @lisang ->
 • RT @YourAnonNews: Chechnya Is Not Czech Republic, Twitter Reminds Itself: http://t.co/a2MzJHDlLx ->
 • RT @NewsBreaker: UPDATE: 72 dead, 600 injured in China quake: CCTV News – @AFP ->
 • คนตายที่จีนจากแผ่นดินไหวเยอะมากนะ ->
 • @fujinero1991 As long as the governent policy remains unchanged, the American citizens security is unsecured. in reply to fujinero1991 ->
 • ล้มวัวอีกครา ->
 • RT @lenazun: Everything that happened was horrible. I don't understand the celebration. ->
 • Don't hate what you don't understand… (via @Mr_KanyeWest) in reply to Mr_KanyeWest ->
 • RT @noppatjak: สัมภาษณ์ อลิซาเบธ พลาศรัย ลูกครึ่งไทย-สวิส ภรรยาท่านทูตวีรชัย
  http://t.co/mOnlCja3jK via @preeyapa_t ->
 • RT @Anon_Central: Anonymous file sharing? @WeHasLinks because data should be free. ->
 • หนึ่งในสี่เมนูของชนชาติจีนที่ลือชื่อ คือ เมนูอาหารชาวเสฉวน รสชาติจะเผ็ดจัดจ้าน คนไทยกินง่าย ->
 • เห็นข่าวแผ่นดินไหวที่เสฉวนน่ากลัวมาก เพราะเขย่าตอนเช้าวันเสาร์ ผู้คนคงไม่ออกจากบ้านไปไหนกัน .. คงมีคนตายเยอะแน่ ->
 • @noname_8 ม่ายได้ใช้ รอดไปหวุดหวิด in reply to noname_8 ->
 • @nutty_pay เมนูชาวกวางตุ้งก็เป็นอีก 1 ใน 4 น้ำมันเยิ้มพอกัน in reply to nutty_pay ->
 • RT @phetchan: ม็อบแดงปิดถนนทางเข้า มรภ.ศรีสะเกษ ไม่ต้อนรับ “อภิสิทธิ์” | เดลินิวส์ http://t.co/op6dQnXY0F ->
 • RT @iChattt: @toyubomm อย่างนี้ดัชนีราคาทองม้วน ทองหยิบ ทองหยอด คงจะได้รับผลกระทบไปด้วยแน่ๆเลยครับพี่ ->
 • RT @toyubomm: บางทีเห็นคนมาแบ่งบุญในทวิต ก็อยากจะบอก มึงคุมสติตัวเองให้ได้ทุกเรื่องก่อนมะ ค่อยแบ่งคนอื่น ->
 • RT @AndrewBuncombe: 'USA! USA!' Czech ambassador statement reminding US tweeters his country is different to Chechnya. via @Francis_Wade h… ->
 • ต้มน้ำร้อนชงกาแฟดีไหมน้าาา ->
 • RT @grievist: @MrMaew กูรูมีฤทธิ์เพี้ยง สุริโย
  ทวีตบ่สำแดงเดโช แช่มช้า
  เกรียนน้อยช่างยโส แมลงป่อง
  ทวีตยกตนข่ม อวดอ้าง กูดี ->
 • มากินเนื้อย่างที่ #yuujung #delicious #ปิ้งย่างชาบูในเตาเดียว @ YUU JUNG http://t.co/iY2VwJrWzU ->
 • ทูลกระหม่อมทรงกันเองกับชาว IG จริงๆ http://t.co/cp4UT6PZaa ->
 • To #Boston from #Kabul with love: http://t.co/zXdkDIQTB1 (via @YourAnonNews) @bedlamfury @noname_8 in reply to YourAnonNews ->
 • Red Cross sending 500 tents to the hit area #Sichuan #earthquake (via @cctvnews) in reply to cctvnews ->
 • RT @XHNews: Premier Li Keqiang took a copter to epicenter of the 7.0-magnitude quake in Sichuan, soon after his flight arrived in the provi… ->
 • "สื่อมืออาชีพ กับ จรรยาบรรณ" ในภาวะกำลัง "ดิ้น" อยากเป็น "ตะเกียง" มากกว่า "กระจก" : มติชนออนไลน์ http://t.co/Y0glo48YOv @mwriiii @RITT41 ->
 • RT @ChinaBizWatch: H7N9 Bird Flu Cases In China Rise By Four To 91; Half Have Had No Contact With Poultry http://t.co/xuUvXDGfSN ~Forbes ->
 • RT @KyodoNewsENG: UPDATE10: At least 124 people killed, over 4,300 injured in SW China quake http://t.co/X3hMuHe5uf ->
 • เวลาที่ต้องไปซื้อของในถิ่นที่คนขายมีเชื้อสายจีน หรือเป็นคนจีน รู้สึกดีมากๆ ที่เรายังพูดจีนได้บ้าง ได้ราคาพิเศษเสมอๆ ->
 • เสียแค่เรานี่ไม่เอาดีด้านภาษาจีนเลย ไม่งั้นน่าจะได้ประโยชน์กับตัวเองมากกว่านี้ ->
 • RT @AnonNewsSwe: LulzSec hacker Cody Kretsinger Sentenced to 1 Year in Prison http://t.co/5iO2DUJwwU <- #LulzSec #FreeAnons @AnonymouSkY->
 • LulzSec ก็ไม่ใช่ Anonymous นะ เป็นแนวร่วม ->
 • Photo: Oh shit! http://t.co/35gXVJOFud (via @Anon_Central) @nutty_pay @bedlamfury @noname_8 @RITT41 55555 in reply to Anon_Central ->
 • 5-year-old Indian girl raped, in serious condition http://t.co/1IzyQNbl1W (via @AsCorrespondent) in reply to AsCorrespondent ->
 • #Anonymous Responds to Japanese Police’s Intent to Block Tor – Video http://t.co/bHeLitUJwx (via @PublicAnonNews) in reply to PublicAnonNews ->
 • Why do the Japanese Police want to block TOR? ->
 • When I say "there's nothing to eat"…. I mean there's nothing I like.. (via @funnyorfact) in reply to funnyorfact ->
 • RT @js100radio: ชื่นชม คุณนรินทร์ ขับแท็กซี่ สีชมพู ทย-9857 เก็บโทรศัพท์มือถือซัมซุงกาแล็คซี่ของผู้โดยสารได้ ประสานจส.100 และนำส่งคืนเจ้าขอ… ->
 • RT @RITT41: อุ๊ย ได้ข่าวว่า มาร์ค น๊อตหลุด ตะโกนด่าผ่านไมค์ออกลำโพง กับแดงศรีษะเกษ เหรอครับ มีคลิปป่าว อยากขำ อิอิ ->
 • @RITT41 ถ้าได้มาแบ่งด้วยค่า in reply to RITT41 ->
 • RT @KillerPress: "แฝดเกรียน" ต่อย "วรเจตน์" ซ่าอีก-ยิงทนายเจ็บ โดนข้อหาพยายามฆ่า : ข่าวสดออนไลน์ http://t.co/cCs9aecJxG ศาลให้ประกันอีก? ->
 • ยิงทนายคนว่าคดีให้ตัวเองอะนะ คิดว่าใครมาจากไหนกันนี่ ->
 • RT @KyodoNewsENG: UPDATE11: At least 156 people killed, over 4,300 injured in SW China quake http://t.co/TDuipr25CB ->
 • RT @js100radio: 19.54น.หญิงคลุ้มคลั่งใช้มีดข่มขู่ผู้โดยสารบนรถเมล์สาย129 จอดบนทางด่วน1 เลยด่านดินแดงเล็กน้อย จนท.กำลังดำเนินการ ->
 • ร้อน เหนื่อย และง่วง ->
 • RT @RITT41: แฉแหลก! ดาบตุ้ยไม่ใช่ญาติ ตร.จัดฉากให้ข่าวมั่ว (คลิป) http://t.co/BfDVhxYC6B #springnews via @SpringNews_TV // อ้าว!!!! จัดไป! ->
 • RT @sermsin_s: นักข่าวสาวชาวจีนรีบออกจากงานแต่งงานของตัวเอง มารายงานข่าวแผ่นดินไหว #แต่งกับงาน http://t.co/KaWrlPujC6 ->
 • นักข่าวสาวจีนนี่สปิริตนักข่าวเว่อรมาก บางคนถือสากับฤกษ์ยามวันแต่งตัวเองแบบพลาดไม่ได้สักวินาทีด้วยซ้ำ ->
 • RT @ThaiPBS: BTSเผยเตรียมพิจารณาขึ้นค่าโดยสารเนื่องจากมีต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและไม่ได้ปรับนาน8ปี คาดได้ข้อสรุปพ.ค.นี้ว่าจะปรับขึ้นเท่าไ… ->
 • RT @yoware: Google เปิดเว็บช่วยค้นหาผู้สูญหายจากแผ่นดินไหวใหญ่ที่จีน #Sichuan (网上寻人: 四川地震) http://t.co/NUH5dQZhRV ->
 • CCTV และ VDO ความยาว 41 วินาที แผ่นดินไหวที่จีนเช้านี้ เป็นภาพจากในร้านและท้องถนนที่คนหนีออกมา http://t.co/ml783zGW17 #Earthquake #CN ->
 • อีก VDO ขณะที่ชาวบ้านทยอยออกจากบริเวณที่เกิด #Earthquake แล้วเจอ Aftershock http://t.co/OUWHdIeKSu #CN ->
 • #Earthquake in China leaves 156 dead, 5,500 injured http://t.co/nIFJWjXnKO #USAToday ->
 • RT @AnonOpsLegion: Update: 152 people killed and 2,600 injured in #Sichuan earthquake, Chinese officials say – http://t.co/dTlIsgXQCd htt… ->
 • RT @Sonamsangbo: ชาวเน็ตมีพวก troll เป็นโรคจิตชอบชวนคนอื่นให้มาเถียงมาด่า ไม่สนเหตุผล ใครมาเถียงด้วยชอบใจมีความสุขมาก แบบนี้เวลาเจอให้บล๊อค… ->
 • RT @satien_nna: "ประชาธิปัตย์ไม่ใช่พรรคของนายทุน และก็ไม่ใช่พรรคของประชาชน แต่เป็นพรรคของแกนนำผู้อาวุโส"ศ.ดร.สมบัติ อธิการนิด้า ->
 • RT @chaiyotviews: ผมแทบสำลัก..เมื่อคุยกะคนๆ หนึ่งบอกว่าไทยเราเสียเขาพระวิหารเมื่อปี 2505 เพราะทักษิณขายชาติ ->
 • RT @chaiyotviews: ขายยังไง?..ทักษิณยกเขาพระวิหารให้เขมรเพื่อแลกเอาน้ำมันในอ่าวไทย..เวงกำ คิดได้ไงเนาะ ->
 • RT @chaiyotviews: พ.ศ2505คุณทักษิณแกเพิ่งอายุ 6-7 ขวบ…อาจกำลังแก้ผ้าวิ่งเล่นอยู่ที่เชียงใหม่…ทำไมไปโยนให้เขาจนได้ ->
 • RT @chaiyotviews: บางคนบอกว่าทักษิณยกพื้นที่ 4.6 ตรกม.ให้เขมร…แต่ต่อให้คนยิ่งใหญ่กว่าทักษิณก็ทำไม่ได้…แล้วใส่ไคล้เขาทำไม?่ ->
 • RT @chaiyotviews: รัฐบาบที่มาจากการเลือกตั้ง…เราด่าได้ ใส่ไคล้ใส่สีได้..เอารัฐบาลเผด็จการ..>ครับ-ค่ะ-ใช่-ดี-ถูก..ชอบอย่างนี้กันหรือ? ->
 • Hacker Hat Colors Explained: Black Hats, White Hats, and Gray Hats http://t.co/JYkcGfyuJz – ความหมายของ hacker ตามสีหมวก ->
 • อืม… พอจะ define ตัวเองได้นิดนึงแระ ->
 • @puwallop อิอิ ประมาณนั้นค่า in reply to puwallop ->
 • #AIS3G Coverage area May 2013 | Jul-Sep 2013 | Oct-Dec 2013 http://t.co/1Vv9SJjg8r @nutty_pay ->
 • @nutty_pay น่ากลัวๆ in reply to nutty_pay ->
 • กำลังดู #ThaiBPS มีเรื่องการคาดการเรื่องโลกร้อน แล้วน้ำท่วมเมืองต่างๆ ->
 • เพิ่งรู้ว่า เดี๋ยวนี้คนอาศัยในเซี่ยงไฮ้มีสูงถึง 40 ล้านคน เมืองๆ เดียว มีประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของไทยทั้งประเทศ ->
 • "คู่มือการรับมือแผ่นดินไหว (ฉบับย่อ)แผนป้องกันภัยพิบัต สำนักงานควบคุมภยันตราย เขตเมกุโระ" http://t.co/E33Mjot1Oi ->
 • "คู่มือการเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหวภัยพิบัติ (ฉ.มหาวิทยาลัยโตเกียว)" http://t.co/1dvna1UWfo ->
 • RT @SRirunyakron: คุณรู้ไหม…เส้นทางรถไฟจะเคียงคู่กันเสมอ แต่ไม่มีทางบรรจบกัน บางครั้งก็ไม่ต่างจากคนสองคน ->
 • โอ้ย คนทางซ้ายเหมือนคนทางขวาเดะ RT @fuxsuxlux: ถ่ายรูปหมู่กับครอบครัว ชุดดำนั่นเจไดมาสเตอร์นะนั่น ฮ่าๆๆๆๆ http://t.co/WxxQIaO5oT ->
 • Rapidgator and ISPs Appeal Domain Name Blockade and Seizure | TorrentFreak http://t.co/f1JWj7WRkn ->
 • @toyubomm เอ๊ะ เลยไปขอเป็นเพื่อนกับพี่บอมใน FB อีกอัน in reply to toyubomm ->
 • "We know when Dzhokhar Tsarnaev sleeps" http://t.co/YM3bP6j4ZA – recommended via @Prismatic ->
 • ปีนี้ดูเหมือนการแข่งขันของบริษัทประกันภัยรถยนต์เหมือนจะรุนแรงนะ เราได้จดหมายข้อเสนอจากบริษัทเก่า และการติดต่อจากบริษัทใหม่ให้คูปองฯลฯ ->
 • นี่ยังไม่ถึงเวลาต้องต่อประกันรถยนต์เลย เหลืออีก 2 เดือนกว่าจะหมดอายุ ปีก่อนๆ ต้องติดต่อตามหาบริษัทประกันเสียเอง ปีนี้เจอรุกเลยงงแฮะ ->
 • มันไม่ใช่เรื่องไม่ดี เพราะถึงยังไงก็ต้องต่อประกันรถยนต์อยู่ดี แต่การที่มีคนมาติดต่อเตือนก่อนประกันหมดอายุเนี่ยมันยังไม่เคยเจอ ->
 • RT @Liberationtech: Anatomy of a Misinformation Disaster: Reddit Falsely Accuses Sunil Tripathi of Boston Bombing & He's Still Missing … ->

supamas

อดีต HR ปัจจุบันมาอยู่ IT ความสนใจสะเปะสะปะ ไร้สาระตามอารมณ์ ชมชอบอาหารอร่อย กอดรัดบ่อย ๆ คือหมา ๆ

More Posts

Follow Me:
Twitter