พรก.ฉุกเฉิน : อดีต (กำเนิด), ปัจจุบัน (ยืมดาบฆ่าคน), อนาคต (ยกเลิก?)

Law Politics Twitter

บทคัดลอกต่อไปนี้ มาจากทวิตของคุณ @asarbel โดยเริ่มทวิตตอนดึกๆ ของวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 เกี่ยวกับเรื่องของ พรก.ฉุกเฉิน และผลกระทบจาก พรก.ฉุกเฉิน รวมถึงที่ไปที่มาของการเกิด พรก. ฉบับนี้

น่าสนใจ น่าติดตาม ดิฉันขออนุญาตคุณ @asarbel มารวมรวมไว้แล้ว ณ ที่นี้ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ถ้าศึกษาต้นตอการ ออกพรก.ฉุกเฉินในสมัยทักษิณจะรู้ว่ามีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาใต้ได้ง่ายขึ้น ก่อนหน้านั้นหลายสิบปีมาแล้ว ภาคใต้อยู่กับกฎอัยการศึก กฎอัยการศึกมีทหาร เป็นผู้บัญชาการในพื้นที่ ใหญ่กว่านายกฯเสียอีก มันสร้างความแตกแยกและปัญหาหลายอย่าง พัฒนาก็ยากเพราะทหารต้องให้ความเห็นชอบก่อน

ทักษิณเวลานั้น เริ่มมุ่งมั่นจะพัฒนาใต้ให้เจริญตามศักยภาพของใต้เอง แต่กฎอัยการศึกคือปัญหาที่รัฐบาลแตะต้องไม่ได้ ทำอะไรต้องขออนุญาตทหารก่อน คนใต้ก็เรียกร้อง ให้เลิกกฎอัยการศึกนี้ แต่ปัญหาบางอย่างก็ต้องแก้ไขต่อไป เลิกทั้งหมดก็อันตรายต่อความมั่นคงรัฐ เลิกบางส่วนทหารก็ไม่เห็นด้วย

กฎอัยการศึกทหารมีอำนาจสูงสุดในพื้นที่เหมือนแยกพื้นที่ใต้ให้ทหารปกครองดูแลมั่นคงทั้งในและนอก ข้าราชการต้องฟังคำสั่งทหารเท่านั้น เวลานั้นหลายประเทศ ก็มีก.ม.แบบพรก.ฉุกเฉินออกใช้บังคับแล้ว แม้แต่สหรัฐก็มีก.ม.แบบนี้ แต่เน้นใช้ชั่วเวลาสั้นๆเท่านั้น ชื่อก.ม.ไทยจึงใช้พรก.ไง

วิธีจะดึงอำนาจทหารมาอยู่ในมือรัฐบาลได้ ก็เลือกสร้างก.ม.ใหม่เพื่อใช้ทดแทนกฎอัยการศึก โดยกำหนดให้รัฐบาลเป็นคนคุมก.ม.นี้แทนทหาร พรก.กำหนดให้ออก/เลิกโดยคณะรมต.เท่านั้น แถมยังให้อำนาจกำหนดผู้รับผิดชอบทำงานตามพรก.จะให้เป็นทหาร ตำรวจ หรือ รมต.คนใดก็ได้

ขณะที่กฎอัยการศึก เขียนไว้ว่า ต้องใช้กฎนี้โดยทหารเท่านั้น เวลาเลิกก็ต้องให้กษัตริย์เซ็นยกเลิก มันวุ่นวายมากกว่าพรก.ที่ตัวแทนปชช.เป็นคนใช้งาน

นี่คือแนวคิดเบื้องต้นในการใช้พรก.ฉุกเฉินแทนกฎอัยการศึกในใต้ และถูกนำมาใช้บางสถานการณ์ทั้งนี้ต้องชั่วเวลาสั้นๆเท่านั้น

พรก.ฉุกเฉินมิใช่ไทยคิดเอง แต่นำมาจากชาติตะวันตก วันนี้ถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์ของมันโดยตัวแทนปชช.เสียงข้างน้อยเอาไว้ฆ่าปชช.ด้วย ก.ม.ออกมาด้วยเจตนา ดี แต่คนใช้มันขาดเจตนาสุจริต ก.ม.ไม่มีหัวใจ ไร้สมอง แต่คนใช้มันมีกิเลสที่ควบคุมไม่ได้ ก.ม.ก็กลายเป็นอาวุธสังหารคนได้

การไม่ยอมเลิกพรก.ฉุกเฉินทำให้มองเห็นว่ารัฐบาลอยู่ท่ามกลางความหวาดระแวง ความกลัว จึงใช้มันเป็นโล่กำบังกายไว้ พรก.ฉุกเฉินที่ปชป.อยากลากให้ยาวตลอดอายุรัฐบาลนั้น รับรองได้ว่าไม่นานนี้แหละต้องเลิกเพราะแรงกดดันเยอะมาก การท่องเที่ยวต้อง พึ่งลูกค้าตะวันตกที่รู้จักพิษสงของพรก.แบบนี้ดี ไม่ชอบและมองว่าประเทศอันตราย รายได้ก็หดลงมาก เงินขาด ก็ต้องเลิกเอง องค์กรตะวันตกเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนก็เรียกร้องร่วมกับองค์กรในไทย ไม่ชอบพรก.เพราะควบคุมเสรีภาพของเขา สร้างแรงกดดันแก่รัฐบาลอีก

ปชป.อยู่กับความ กลัวโดยใช้พรก.เป็นโล่ไม่ได้นานแน่นอน เพราะองค์ประกอบของก.ม.ทำให้ปชป.ต้องหาเรื่องมาเป็นเหตุต่ออายุไป วันหนึ่งความจริงถูกแฉแน่ ถ้าปชป.อยากอยู่กับความกลัวต่อไป ต้องการโล่คุ้มครอง เมื่อทนแรงบีบคั้นให้เลิกพรก.ไม่ได้ ก็มีอีกทางเลือกคือ ใช้พรบ.มั่นคงฯแทน

การ ใช้พรบ.มั่นคงฯควบคุมสิทธิเสรีภาพในเขตเมืองหลวงหรือเมืองท่องเที่ยวที่ถูก มองว่าเป็นถิ่นเสื้อแดง จะทำลายภาพเมืองไทยมากขึ้นทุกเวลา รายได้หด ถ้า ปชป.ไม่ปรับจิตใจให้กล้าหาญมากกว่านี้ มัวแต่พึ่งพาพรบ.มั่นคงฯบ้าง พรก.ฉุกเฉินบ้าง นานวันก็จะเห็นเจตนากำจัดศัตรูการเมืองเป็นหลักชัดขึ้น สุดท้ายก็ทำลายตัวเองเมื่อคนไทยเริ่มมองเห็นเจตนาเลวร้ายของปชป.ที่ทำกับคู่แข่งทางการเมืองอย่างไม่เป็นธรรมชัดตาคะแนนนิยมต้องหดลง

การ ต้องสร้างเรื่องระเบิดทุก1-3 เดือน มิใช่เรื่องสนุกสำหรับปชป.แน่ ทำบ่อย สักวันต้องถูกจับได้คาตา ถ้าเป็นคุณจะอยากเสี่ยงต่อไปไหม ?

นักทวิตทั้งหลายระวังกลุ่มล่าแม่มดออนไลน์ด้วยเพราะเขามุ่งกำจัดคนที่เห็นต่างจากรัฐบาล ทำลายล้างทางสังคมนอกจอเชียวนะ อันตรายมาก กลุ่มล่าแม่มดออ นไลน์น่าจะเหมือนพวก ยุวชนฮิตเลอร์ เรดการ์ดจีน พวกคูลคลักแคนสหรัฐ จิตรุนแรง เชื่อหมกมุ่น มุ่งทำลายล้างกัน น่ากลัวมากๆ ตอนนี้นักทวิตที่มองเห็นต่างทางการเมืองกับรัฐบาลมีศัตรูมากมายตั้งแต่กลุ่มล่า แม่มด ลูกเสือไซเบอร์ที่รัฐเพิ่งสอนฝังหัวไปชุดใหญ่ ไอซีที

เมืองไทยในโลกไซ เบอร์เริ่มอยู่กันอย่างหวาดระแวงใจกัน ทวิตเตอร์กับเฟซบุ๊คถูกคุกคามเสรีภาพการแสดงความเห็นมากขึ้นจากฝีมือกลุ่ม เหล่านั้น สังคมนอกจอก็ต้อง ระวังตัวเพราะภัยโจรจำเป็นเพิ่มขึ้นอีกเยอะจากหนี้พนันบอลไง เจ้าหนี้ทวงโหดต้องเร่งหาเงินไปใช้หนี้ คนบริสุทธิ์ก็เดือดร้อนอีก ในจอเจอกลุ่มล่าแม่มดฯ ไอซีที ลูกเสือไซเบอร์ นอกจอเจอโจรฉกชิงวิ่งราวทรัพย์ คนไทยช่างน่าเห็นใจมาก พื้นที่ปลอดภัยแทบไม่เหลือแล้ว

แค่แสดงความเห็นส่วนตัวแบบเห็นพ้องบ้าง เห็นต่างบ้าง รธน.คุ้มครองไว้ ก็ยังทำไม่ได้จริงในทางปฏิบัติ พร ก.ฉุกเฉินทำให้รธน.ไทยใช้บังคับไม่ได้ทั้งหมด ดุลพินิจของศอฉ.ทำให้เสรีภาพหดหายเมื่อให้ความเห็นทำลายภาพลักษณ์รัฐบาล แม้จะพูดจริงก็ทำไม่ได้

การพูดเกี่ยวกับ รัฐบาลทั้งที่ยังใช้พรก.อยู่ พึงระวังให้มากไว้ ดุลพินิจของศอฉ.เป็นไปตามอำเภอใจ อาจถูกกระชับพื้นที่ใช้ทวิตเตอร์หรือเฟซบุ๊คนะ คุณจาตุรนต์ประกาศแล้วว่าเฟซบุ๊คของเขาถูกบล็อกโดยศอฉ.เพียงแค่คำพูดของเขามีคนฟังมาก เห็นอำนาจศอฉ.ไหม ? นี่คือดุลพินิจไง

ถ้าคุณมองว่าผูกโบ ว์สีแดงที่ถ.รปส.เป็นกาใช้เสรีภาพการแสดงออกและไม่ผิดก.ม.ใด ศอฉ.มองเรื่องเดียวกันว่า ผิดพรก.ทำลายความสงบในบ้านเมือง จับติดคุก กรณีนี้ดุลพินิจของ ศอฉ.ถูกต้องเสมอเพราะพรก.เขียนให้อำนาจเขาไว้ คนผูกโบว์สีแดงจักทำผิดพรก.แน่นอน นี่คือการคุกคามเสรีภาพในรธน.อย่างถูกก.ม.

ทำไมคุกคามจึงถูกก.ม. ? คำตอบ ก.ม.ให้อำนาจคุกคามได้หรือไม่มีก.ม.บอกว่าคุกคามเป็นเรื่องผิดก.ม.ไง

อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยและใช้บริหารปกครองประเทศ เจ้าของประเทศไทยตัวจริง คือ คนไทย มิใช่คนกลุ่มใดหรือคนใดคนหนึ่ง ถ้าทำให้คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจสถานภาพตัวเองถูกต้องว่าเป็นเจ้าของประเทศไทย จักช่วยพัฒนาการเมืองไทยเจริญถูกทางขึ้น

ความจริงคือ พวกอำมาตย์หลงยุคมีแค่หยิบมือเดียว แทบมองไม่เห็นพวกเขาเมื่อเทียบกับคนไทยกว่า 63 ล้านคน

ความจริงคือ อาวุุธน่ากลัวที่พวกอำมาตย์กลัวมากที่สุด และมันคือดาบชั้นยอดของคนเสื้อแดง คนรักปชต. รักความเป็นธรรม กระจายความจริงออกไป

เขา ยายเที่ยงคือบทเรียนยืนยันว่า ความจริงคืออาวุธร้ายที่ไม่ได้ฆ่าคนตายจริง แต่ตายทางสังคมได้ง่ายมาก พูดความจริงย่อมมีคนอยากฟังมากมาย

ท่าน สุรยุทธ์จะยอมคืนพื้นที่เขายายเที่ยงไหม ? ถ้าคนที่แฉความจริงมิใช่คนเสื้อแดงที่มีหลักฐานมัดตัวแน่นหนา สุดท้ายก็แพ้ต่อความจริงนี้

การ หนีทหาร แฉเตียงที่สองของเทพเทือก คือ ต้นเหตุให้พวกเขาเร่งสลายชุมนุมหรือกระชับพื้นที่(คำเพราะหูจัง แต่อาบเลือดแดง)เร็วขึ้นเพราะกลัวแฉอีก

มันเป็นสูตรผสมสร้างตัวเร่งให้ฆ่าคนเสื้อแดงตายที่รปส.นี่แหละ เข้ากันพอดีกลุ่มคนเลือดพิษที่เรืองอำนาจในแผ่นดินไทยแล้วฆ่าคนไทยที่เห็น ความจริง

คนเสื้อแดงอยู่กับความจริง พูดความจริง จึงต้องตายเพราะยึดมั่นในความจริง วิธียุติความจริงถูกหยิบยื่นให้ด้วยความตาย ผลลัพธ์ของความจริงไง

พวกอำมาตย์เชื่อว่า ความจริงถูกปิดบังได้ตลอดกาลด้วยความตาย

Moui

Just say.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookPinterest