รำลึก 80 ปี จิตร ภูมิศักดิ์

คุณพ่อไปงาน รำลึก 80 ปีชาตกาล จิตร ภูมิศักดิ์

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2553 มา

ณ บริเวณลานอนุสรณ์สถานจิตร ภูมิศักดิ์

บ้านหนองกุง ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

จึงได้รับหนังสือที่รำลึกเล่มนี้มา ดิฉันเห็นว่ามีประโยชน์
นำเล่มที่ได้มานี้ สแกนแล้วเผยแพร่ให้ถึงวงกว้าง
จะได้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนสืบต่อไป

80 Years of Jit Phummisak (รำลึก 80 ปีชาตกาล จิตร ภูมิศักดิ์)

Moui

Just say.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookPinterest