อ้าง “การทำความดี” แท้จริงเพื่อประโยชน์ทางการค้า

CSR หรือ Corporate social responsibility เป็นหนึ่งในหลักการประชาสัมพันธ์การตลาด เพื่อทำให้ธุรกิจไม่ได้จ้องจะหาประโยชน์จากผู้บริโภคแต่เพียงฝ่ายเดียว จึงพยายามจัดให้มีการทำประโยชน์บางอย่างเพื่อตอบแทนต่อสังคม กรณีการขอหูกระป๋องและฝาเครื่องดื่มบำรุงร่างกายมามอบให้แก่ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทยเพื่อทำชิ้นส่วนของขาเทียมนั้น ก็เป็นอีกรูปแบบที่ต้องอ่านแล้วจะเข้าใจ MouiJust say.More Posts – Website Follow Me:

Continue Reading