รำลึก 80 ปี จิตร ภูมิศักดิ์

คุณพ่อไปงาน รำลึก 80 ปีชาตกาล จิตร ภูมิศักดิ์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2553 มา ณ บริเวณลานอนุสรณ์สถานจิตร ภูมิศักดิ์ บ้านหนองกุง ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จึงได้รับหนังสือที่รำลึกเล่มนี้มา ดิฉันเห็นว่ามีประโยชน์ นำเล่มที่ได้มานี้ สแกนแล้วเผยแพร่ให้ถึงวงกว้าง จะได้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนสืบต่อไป 80 Years of Jit Phummisak (รำลึก 80 ปีชาตกาล จิตร ภูมิศักดิ์) MouiJust say.More Posts – Website Follow Me:

Continue Reading

เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา (ไม่ปรากฏนามผู้แต่งแน่ชัด)

สมัยยังวัยรุ่น ตามอ่านนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ ของคุณ ว.วินิจฉัยกุล มาตลอด เรียกได้ว่าติดงอมแงม ไล่เล่มมาแทบทุกเรื่อง มีอยู่ series หนึ่ง เป็น series ที่เกี่ยวกับ การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ค่ะ จะมีสองชุด (ชุดละสองเล่ม) คือ สายโลหิต และ ญาติกา สองเรื่องนี้จะเป็นตอนต่อกันและกัน ถ้าใครเป็นแฟนหนังสือ ว.วินิจฉัยกุล จะรู้ดีว่า ว.วินิจฉัยกุล เป็นนามแฝงชื่อหนึ่งของ รศ.ดร.คุณหญิง วินิตา ดิถียนต์ (นามแฝงดังอีกชื่อคือ แก้วเก้า) อ.วินิตา หรือ ว.วินิจฉัยกุล เมื่อเขียนหนังสือ ก็มักจะยกคำกลอน คำคม บทกวี ฯลฯ มาประกอบในงานเขียนเสมอๆ ด้วยเกรงว่า คนรุ่นใหม่จะไม่ซาบซึ้งหรืออ่านกลอน บทกวีเหล่านั้นไม่เข้าใจดีพอ อาจารย์เมื่อยกกลอนดังกล่าวมาอ้างในหนังสือ ก็จะพยายามอธิบายเป็นร้อยแก้วประกอบเสมอๆ ในหนังสือ สายโลหิต นั้น เป็นตอนก่อนกรุงศรีฯ จะแตก ในช่วงนั้นบ้านเมืองปราศจากความสามัคคี แตกคอกัน ไม่เป็นระส่ำระสาย […]

Continue Reading