Twitter Updates for 2012-03-17

Twitter
 • Twitter Updates for 2012-03-16 http://t.co/7oMIeEJG #
 • Twitter Updates for 2012-03-16 http://t.co/cKgyQmyg #
 • ธีรยุทธ บุญมี:กาฝาก14ตุลา และ"ปัญญาชนบริกร" http://t.co/5Nzrkyll #
 • @bedlamfury you knon @kwanruenb will go to swiss soon. #
 • ชีวิตเริ่มต้นเวลา 11 am #เพิ่งตื่น #
 • @bongbank เย้ยยย rt ไมอะคะ #
 • @anek11 ตื่นก่อนพระกินข้าวเที่ยงหน่อยค้า อิอิ #
 • @bongbank ฮาาา รอดไปๆ #
 • รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ เขียนบทความ "พูดไทยหรืออังกฤษ — จิตสำนึกไทหรือทาส?" แสบถึงทรวง http://t.co/AGOGUZ7A #
 • ขอย่อความมาให้เพื่อนๆ อ่านแกล้มข้าวเที่ยงละกันค่ะ #
 • #พิชิต เขียนวิเคราะห์ถึงการที่คนไทยบางกลุ่มตั้งป้อมว่า นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศสยามจะต้องพูดภาษาอังกฤษราวกับเป็นฝรั่งเสียเอง #
 • ปมด้อยทางภาษาอังกฤษทำให้คนพวกนี้โหยหานายกรัฐมนตรีที่ “พูดอังกฤษเก่ง” #พิชิต #
 • เพื่อชดเชยปมด้อยของตัวเองว่า ถึงพวกตนจะ “พูดอังกฤษแย่กว่าเด็กอนุบาลในประเทศอังกฤษ” #พิชิต #
 • แต่ก็ “ฉลาดพอ” ที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีที่ “พูดอังกฤษเก่งเหมือนเจ้าของภาษา” #พิชิต #
 • แล้วก็ไปเที่ยวดูถูกคนอื่นว่า โง่ที่ไปเลือกนายกรัฐมนตรีที่ “พูดอังกฤษไม่ได้” #พิชิต #
 • แต่ผู้ปกครองสยามก็มิได้ส่งเสริมการศึกษาภาษาต่างประเทศในหมู่ราษฎรอย่างจริงจัง นี่เป็นความจงใจที่สำคัญ #พิชิต #
 • เพราะการปิดกั้นทางภาษาก็คือการปิดกั้นทางความคิดและวัฒนธรรม ทำให้ผู้ปกครองสามารถผูกขาดและเป็นผู้กำหนดว่า #พิชิต #
 • จะรับเอาเทคโนโลยีและความรู้วัฒนธรรมตะวันตกใดบ้างเข้ามาสู่สังคมไทย #พิชิต #
 • จำกัดให้ราษฎรได้รับแต่ความคิดและวัฒนธรรมที่ชนชั้นปกครองคัดกรองมาแล้วว่า “สอดคล้องกับสังคมไทย” #พิชิต #
 • ซึ่งก็คือ ไม่เป็นภัยต่อระบอบการปกครองและการครอบงำทางความคิดของพวกเขา #พิชิต #
 • การผูกขาดความรู้ภาษาต่างประเทศก็คือการผูกขาดการเข้าถึงเทคโนโลยี ความรู้และวัฒนธรรมใหม่ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของชนชั้นปกครองสยาม #พิชิต #
 • ปมทางวัฒนธรรมนี้ได้ตกทอดมาที่คนชั้นกลางที่มีการศึกษาในกรุงเทพฯปัจจุบัน แต่ด้อยคุณภาพของระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ตกทอดมายาวนาน #พิชิต #
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษของคนพวกนี้ส่วนใหญ่จึงยังเป็นเพียงแค่ “เอบีซีดี” กลายเป็น “ปมด้อยทางภาษา” ของชนชั้นกลางไทยในกรุงเทพฯ #พิชิต #
 • แต่เพื่อชดเชยและปิดบังปมด้อยนี้ พวกเขาก็หันมาดูถูกดูแคลนคนชั้นรากหญ้า และนายกรัฐมนตรีคนแล้วคนเล่าที่เลือกตั้งโดยคนชั้นรากหญ้า #พิชิต #
 • ว่า “พูดอังกฤษไม่ได้หรือพูดได้แต่ไม่ดี” ตั้งแต่นายบรรหาร ศิลปอาชา จนถึงพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร #พิชิต #
 • พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นมาเพื่อรับใช้กลุ่มจารีตนิยม ภารกิจของพวกเขาในยุคแรกคือการทำลายล้างคณะราษฎร #พิชิต #
 • และในปัจจุบันก็คือ อาศัยฐานคนชั้นกลางในเมืองที่เป็นไพร่หางแถวจารีตนิยม มาทำลายรัฐบาลทุกรัฐบาลที่เลือกมาจากคะแนนเสียงข้างมาก #พิชิต #
 • ของ “ประชาชนคนรากหญ้า” ตั้งแต่รัฐบาลพรรคชาติไทย พรรคความหวังใหม่ พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน จนถึงปัจจุบันคือ รัฐบาลพรรคเพื่อไทย #พิชิต #
 • จึงไม่น่าแปลกใจที่มีนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งเพียงคนเดียวที่ไม่เคยถูกวิจารณ์ตรง ๆ ในเรื่องการพูดอังกฤษ #พิชิต #
 • ยิ่งกว่านั้น พรรคประชาธิปัตยก็ยังฉวยใช้ “ปมด้อยทางภาษา” ของคนชั้นกลางในกรุงเทพฯมาเป็นอาวุธ #พิชิต #
 • ดังที่ปรากฏครั้งแรกเมื่อพรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจนายบรรหาร ศิลปอาชาเมื่อปี 2539 #พิชิต #
 • ด้วยการให้ผู้อภิปรายบางคนเสียดสีเยาะเย้ยนายบรรหารเรื่องภาษาอังกฤษ ถ่ายทอดโทรทัศน์ไปทั่วประเทศ #พิชิต #
 • เมื่อแพ้เลือกตั้งยับเยินในปี 2554 พรรค ปชป ละคนชั้นกลางในกรุงเทพฯจำนวนหนึ่งก็หันมาย้ำคิด ย้ำค่อนแคะเรื่องภาษาอังกฤษของนายกรัฐมนตรีอีก #พิชิต #
 • โดยมีนัยเปรียบเทียบกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคที่เกิด เติบโตในประเทศอังกฤษ และสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด #พิชิต #
 • การค่อนขอด นรม ยิ่งลักษณ์ในเรื่องนี้ ก็เป็นเพียงการแสดงออกอีกครั้ง ของอาการกลบเกลื่อนปมด้อยทางภาษา #พิชิต #
 • ที่คนพวกนี้ใช้ทิ่มแทงนายกรัฐมนตรีที่เลือกมาโดย “ประชาชนคนรากหญ้า” เท่านั้น คนพวกนี้แหละที่มีความเป็นทาสทางวิญญาณอย่างแท้จริง #พิชิต #
 • แม้ปากจะพร่ำพูดแต่เรื่อง “ความเป็นไทย รักชาติไทย” สักเพียงใดก็ตาม แต่ก็ไม่เคยภาคภูมิใจในความเป็นไทยและภาษาไทยอย่างแท้จริง #พิชิต #
 • เอาแต่กังวลหนักหนาว่า “ผู้นำประเทศพูดอังกฤษไม่เก่ง เป็นที่อับอายขายหน้าแก่ชาติที่เจริญกว่า” #พิชิต #
 • สำหรับคนชาติที่ไม่มีปมด้อยทำนองนี้ เขาย่อมรู้ว่า เกียรติศักดิ์ศรีระหว่างประเทศ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า #พิชิต #
 • ผู้นำประเทศต้องพูดอังกฤษเก่งหรือพูดได้เหมือนเจ้าของภาษา แต่อยู่ที่ว่า ผู้นำประเทศต้องมาจากการเลือกตั้งอย่างชอบธรรม #พิชิต #
 • ได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนส่วนข้างมาก บริหารราชการให้เป็นประโยชน์แก่ชนส่วนใหญ่ และสร้างความเจริญแก่บ้านเมืองโดยรวม #พิชิต #
 • และเมื่อผู้นำมีภารกิจ ตปท หลักปฏิบัติสากลคือ ในการปราศรัยและเจรจาความเมืองที่เป็นทางการ ผู้นำแต่ละชาติจะใช้ภาษาราชการหลักของชาติตน #พิชิต #
 • โดยมีล่ามทำหน้าที่แปล หรือแจกเอกสารเป็นภาษาของคู่เจรจา เพราะถือว่า แต่ละชาติมีสถานะเอกราชเท่าเทียมกัน #พิชิต #
 • ผู้นำจึงย่อมมีสิทธิ์ใช้ภาษาราชการของตนได้อย่างภาคภูมิและสมเกียรติ ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาของชาติอื่น #พิชิต #
 • ดังจะเห็นได้ว่า ผู้นำบางประเทศ แม้จะพูดอังกฤษได้ดี แต่เมื่อปราศรัยหรือเจรจาความเมืองที่เป็นทางการแล้ว เขาจะใช้ภาษาราชการประจำชาติตน #พิชิต #
 • ต่อเมื่อเป็นการพบปะสังสรรค์หรือสนทนาส่วนตัว จึงอาจใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาสากลอื่น เพื่อความเป็นกันเอง ก็ย่อมกระทำได้ #พิชิต #
 • เต็มอิ่มมาก กับ "ความภูมิใจความเป็นคนไทย" ที่ รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ เขียน ย่อไม่ได้เลย ต้องคัดมาหมด ต้นฉบับ http://t.co/AGOGUZ7A ค่ะ #
 • ตายล่ะหวา ดันเผลอเปิดเกมขึ้นมาทดลองใน tab 7.7 แล้วพบปัญหาคอขาดบาดตาย ต้องการความช่วยเหลือ #
 • ตั้งแต่เปิดเกมมา มันปิดไม่ลง นั่งเล่นเกมงอมงอมมา 2 ชม. แล้ว หยุดไม่ได้ ตายละๆ #
 • มันต้องเป็นปัญหาที่ระบบแหง #
 • @supamas เครื่องเสียแหงเลยว่ะ หยุดเกมไม่ได้ นี่มาฉาก 60 แล้ว #
 • @noname_8 @RsmlP tab 7.7 ปิดเกมไม่ได้ ช่วยด้วย #
 • @noname_8 เพื่อนให้เอามา install apps แบบว่า เลยเผลอ install เกม แล้วพบว่ามันมีปัญหา ปิดเกมม่ายล่ายยยยยยยยยยยยย #
 • @RsmlP @noname_8 โห ตะกี้จอดับ ยังพยายาม continue เกมต่อเลยอะ แย่แล้วๆ #
 • @supamas ฉาก 62 โอ้ย มันหยุดม่ายได้ๆๆๆ เสียแหง #
 • ฉาก 63 แล้ว เยส #
 • ทะลุต่อไปฉาก 64 แล้วมันจะสิ้นสุดที่ฉากไหนอะ #
 • เครื่องมีปัญหาๆหยุดไม่ได้ เครียดมาก #
 • ไม่หยุด ไม่ได้หยุดแหง ชีวิต #
 • @SuperdoctorCK สัส ประเภทไหนดีคะ? ตะกวด แมลงสาบ? #
 • @RsmlP ตะกี้เอาไฟเสียบตูดไว้จิ มันต้องหักดิบตัวเอง ฮือๆๆ #
 • @noname_8 @RsmlP เพื่อนใจดำมาก #
 • วันนี้พ่อติดงานศพอีกงาน พรุ่งนี้นัดกับคุณป้าจินตนาไว้ จะไปเคารพศพคุณป้าภิรมย์ พี่สาวจิตร คงจะตามไปดูๆ กะเขาเนี่ย #
 • คุณป้าจินตนา หรือ เพื่อนร่วมรุ่นเรียก "เจ๊หลอ" ปัจจุบันอายุ 80 ปีเศษ โดนจับข้อหาคอมมิวนิสต์ เนื่องจากโรงพิมพ์คุณป้าตีพิมพ์หนังสือจิตร #
 • ในยุคนั้น หนังสือจิตร ไม่มีใครกล้าตีพิมพ์ แต่คุณป้าจินตนากล้า ถูกจับนั่น ก็ต้องเอาลูกสาวคนเล็กไปให้นมในคุกลาดยาว #
 • ข้อหาการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้น จับได้ ติดคุกเลย ไม่มีเรื่องศาล ไม่ต้องพูดเรื่องประกันตัว 50 กว่าปีก่อน เรื่อง human rights ไม่มี #
 • ลูกสาวคนเล็กของคุณป้าจินตนา ปัจจุบันก็อายุ 50 เศษ เราได้เจอพี่เขาสองสามหนแล้ว เพราะต้องตามดูแลคุณป้าจินตนาทุกครั้งที่มา กทม #
 • พรุ่งนี้ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยชีวิตที่ยังคงมีชีวิต คงจะไปรวมตัวกันที่วัด เพื่อเคารพศพคุณป้าภิรมย์ ต่างก็นับวันรอจะเป็นใบไม้ที่หลุดขั้ว #
 • คุณป้าจินตนา และเพื่อน รวมถึงผู้ที่ยังคงอาลัยจิตร ร่วมกันสร้างอนุสรณ์สถานจิตร ภูมิศักดิ์ ขึ้น ณ ชายป่า หนองกุง ที่ๆ จิตรถูกล้อมยิงตาย #
 • นับแต่วันที่จิตรถูกยิงเสียชีวิต ยังไม่มีรัฐบาลไหน กล้ารำลึกถึงจิตรเลย ปล่อยให้เป็นผู้มาก่อกาลที่จากไปก่อนกาลเช่นกัน #
 • ก่อนไม้ทุกใบจะผลัดใบ ก่อนที่ประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งจะจางหาย .. เราจะคงเรื่องสืบขานนี้อย่างไร #
 • ในปีที่จิตรถูกยิงตาย จนถึงการสลายการชุมนุมตลอดมาหลายปี จนถึงปีที่แล้ว ยังไม่มีการลงโทษคนยิงในแต่ละยุคสมัยเลย #
 • คนยิงจิตรตาย ยังได้รางวัลเลื่อนขั้น เที่ยวต่างประเทศ .. ฆ่าคนโดยประมาทยังติดคุกแต่นี่…. #
 • เรื่อง พระธรรมดา กับ พระเทวดา http://t.co/SNl8ZMxU @supamas @kimchikf @toyubomm @Fantastic2499 #
 • @iChattt เค้าสอนสืบทอดกันมาดี #
 • #Panorama http://t.co/hWW49lMh #
 • @kimchikf yes of course #
 • @thetuk12 @kimchikf crab meat is nice but too lazy to crack it #
 • @kimchikf @thetuk12 วันนี้มีเจ้ามืออะ อุตส่าห์อดข้าวทั้งวัน #
 • @kimchikf กลับจากเชงเม้งยัง #
 • เรามีแอคติเฟด จะโดนจับมะวะ (via @Richestman) #
 • กุ้งนี้แปลกดี @supamas @iPhonnn @iChattt @iPattt http://t.co/gNI4aCVU #
 • @DrChachrist อะไรนะคะ #
 • @DrChachrist ของประเทศอะไรคะนี่ #
 • @zashnain share me the pic 🙂 #
 • ซวยล่ะ ออกมากินข้าวลืมกระเป๋าตังค์ #
 • ลืมไว้ที่บ้าน เจริญ #
 • @apinanthirajitp @beoldwitch ควานๆ หาเศษตังค์จ่ายไปแล้วค่ะ #เหงื่อตกกีบ #
 • @mumingma กราบขอบคุณล่วงหน้าค่า ขอรบกวนโอกาสถัดไปค่า #
 • @kimchikf กลับมาติดคุกอีกละ เห้อ @supamas #
 • มาเปลี่ยนหน้าจอพลาสติกร้านนี้ คนขายพูดจาน่ารักมาก ต่อราคาได้ด้วย ถูกใจ ชั้น 4 CTW http://t.co/CcKmuoKw #
 • ฝีมือไม่ตกเลยเรา หลงทางได้ทุกที่ทุกเวลา #
 • @noname_8 นั่นล่ะ แปลไทยเป็นไทยแล้ว #
 • @noname_8 ห๊าย ไม่ม้าง #
 • @kimchikf @supamas ชีิตสับสนมากมาย #
 • @kimchikf @supamas ชีิวิตสับสนมากมาย #
 • 20.13น.รถทัวร์ไฟลุกไหม้ บนทางด่วน ก่อนลงพระราม6 ยังควบคุมไม่ได้ ไหม้ไปครึ่งคันแล้ว แนะอย่าชะลอดู (via @js100radio) #
 • ประเทศอื่นเขาคงเตือนว่า ให้ขับรถอย่างระมัดระวัง แต่ของไทย ต้องเตือนขับรถอย่าหยุดดู #ThailandOnly #
 • พายุเข้า อุดร หนองคาย หนองบัวลำภู ไฟดับเป็นบริเวณกว้าง #แบตหมดแล้วจ้า (via @Saran2530) #
 • 100 years market http://t.co/4JiQAUaM #
 • Samchuk Market http://t.co/C3IQEc4v #
 • ตักบาตร 1 ล้านรูป ประตูน้ำ-CTW-Siam Paragon พรุ่งนี้ 6am http://t.co/nCuJ5dee #
 • @Fantastic2499 mai ru kaaa #
 • @Fantastic2499 @thetuk12 @kaew009 เห็นตัวเลขอีกตัวแว๊บๆ ว่า พระ 23,500 รูปอะค่ะ #
 • ลุ้นกับโครงการเพื่อเด็กอะค่ะ RT @suranand: ให้ข่าวเรื่องแท็บเล็ต http://t.co/lffI1cof #
 • หนังตาหนักๆ พิกล ต้องไม่สบายแน่ วินิจฉัยอาการโรคแล้ว วิเคราะห์ว่าควรนอนให้ไว #
 • "Education is not filling a bucket, but lighting a fire." – W. B. Yeats (via @GreatestQuotes) #
 • พูดถึงยานอวกาศ อุณหภูมิเลือดเริ่มปุด (via @Fantastic2499) #
 • @Fantastic2499 เรามี in land UFO #
 • RT @LinnyInCM: RT @Angel_Jaidee ใครมาขอเราแต่งงานตอนนี้พ่อเราจะยกมรดกให้… #
 • @yaijomjun: จะซื้อแทบเล็ตช่างยากช่างเย็น ไม่เหมือนซื้อกริพเพน,จีที200 #
 • @Mr_Prasert กลับถึงบ้านรอดปลอดภัยดีะค่า #
 • Twitter buys mobile blogging startup Posterous http://t.co/rP7TMBMU #
 • Hackers violate user privacy at porn website http://t.co/eTgSA8sh #
 • Tablet computers added to British inflation 'basket' http://t.co/fMOJOQP7 #
 • PayPal reverses course on e-book sales ban http://t.co/IDeCcWs6 #
 • Thailand blocks 5,000 'royal insult' web pages http://t.co/GnYghVl7 @nutty_pay #
 • US homeless turned into Wi-Fi hotspots at tech event http://t.co/Q98G6b0W #
 • US Fed joins Twittersphere http://t.co/oB0XvBHF #
 • Bulgaria moves to regulate online gambling http://t.co/QceiKrCQ #
 • Africa to generate more e-waste than Europe by 2017 http://t.co/mxwBp4HT #
 • PayPal lets shops take payments on smartphones http://t.co/cnguE4fX #
 • 19 arrested in US for credit card, identity theft ring http://t.co/I4KydUsG #
 • ย้อนนึกถึงวันที่ตบตีแย่งซี้อน้ำมันพืช RT @Palrak: น้ำมันปาล์มยุครัฐบาลอภิสิทธิ์อยู่ที่ 47 บาทต่อลิตร ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ 42 บาทต่อลิตร #
 • History Shows That Copyright Monopolies Prevent Creativity And Innovation http://t.co/uMQiwl1X #
 • @DrChachrist ที่ถามเพราะไม่เคยเห็นเลยค่ะ ลองไปค้นที่ domain root database ก็ไม่มี .di http://t.co/Uh13uUkX #
 • @noname_8 ช่าย พวกคนในเน็ตตื่นเต้นกันใหญ่ #
 • สาวอเมริกันเชื้อสายสาว ได้เป็นนางงาม Minnesota หน้าตาเอเซียสุดๆ ไม่น่าจะใช่ลูกครึ่งด้วย น่าดีใจแทน #
 • มองอีกแง่ อเมริกันแสดงออกถึงการไม่่กีดกันคนจากเชื้อชาติ #
 • นางงามมินนิโซตาคนนี้ชื่อ นางสาวนิตยา เป็น Asian American คนแรกเลยมั้งที่ได้เป็นนางงามระดับรัฐ #
 • นางสาวนิตยา เกิดที่เมืองไทยด้วย แต่เกิดในค่ายอพยพ แล้วย้ายตามพ่อไปแบบผู้ลี้ภัยไปอาศัยที่อเมริกาเมื่ออายุ 1 ขวบเศษ #
 • พ่อและแม่ของนางสาวนิตยายังมีชีวิตอยู่ อาศัยเป็นพลเมืองอเมริกันแล้ว #
 • @ohnut7 ได้แล้วค่า ติดเกมงอมแงม เกินอภัย T_T #
 • จากเขตพื้นที่สีแดงสู่เสื้อแดง เบื้องลึกที่สลิ่มยังไม่รู้ http://t.co/xx8MgC0a #
 • @ohnut7 ขำม่ายค่อยออกค่ะเสียงานเสียการยิ่งยวด T_T #
 • นึกถึงตอนออกมารณรงค์รับ/ไม่รับ รธน 50 ตอนนั้น @nuling ออกมาใส่เสื้อแดง รณรงค์ไม่รับ รธน.50 ไม่รู้ตอนนั้นทำไมเลือกสีแดงเหมือนกัน #
 • หูยยยยยย RT @tarn_missblur: กรี๊ดดด กูทำอะไรลงไป!! ต้นเดือนกูจ่ายค่าบัตรเครดิตเกินไป 5 หมื่นกว่าบาท! เพื่อ! หรือจ่ายบัตรผิดใบ? T-T #
 • ตอนที่ @nuling ใช้เสื้อแดงเป็นสีสัญลักษณ์ ในวันนั้นยังไม่มีคนเสื้อแดงเลย เสื้อเหลืองก็ไม่มี มีแค่ พธม #
 • คิดถึงวันนี้ มันออกจะตลกร้ายนิดหน่อย กับสังึมเสื้อสีนั้นสีนี้ในไทย #
 • ตอนรณรงค์ไม่รับ รธน. 50 นอกจาก @nuling ทำ ก็มีกลุ่มนิยมเสรีฯ กลุ่มอื่น จำไม่หมด แตกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย #
 • ฝ่ายรณรงค์ให้รับ รธน.50 อ้างแบบคุณนรนิติ บอกนั่นล่ะ คือ รธม. แก้ไขได้ แต่คนอื่นๆ มีเสริมอีกหน่อยว่า รับๆ ไปก่อน แล้วค่อยไปแก้ไขภายหลัง #
 • จำได้เลาๆ บรรยากาศการรณรงค์ไม่รับ รธน.50 ค่อนข้างแย่ เหมือนเป็นพวกก่อการไม่ดี คิดทรยศเทือกๆ นั้น คงเพราะมันยังสดต่อจากการรัฐประหารไม่นาน #
 • ใครที่ออกหน้ารณรงค์ต่อต้าน รธน. ก็จะมีนักวิชาการออกมาวิจารณ์สวนกลับแรงๆ บรรยากาศแย่ #
 • ยังนึกไม่ค่อยออก ทำไมจู่ๆ สีแเดงกลายเป็นพวกต้าน พธม กลายเป็นการเล่ากีฬาสีแห่งชาติยื้ดเยื้อเตมตัวหลายปีดีดักเนี่ย #
 • Londoners don’t want Wi-Fi on the tube http://t.co/ZUeqEkGA (via @PCAdvisor) #
 • Sean Parker: Defeating SOPA Was The “Nerd Spring” http://t.co/wSBM04pt #
 • Multiple Usernames & Passwords No More: OneID Unveils Its Next-Gen Identity Service http://t.co/JQpq5eRn #
 • Facebook Pages Race To Adopt Timeline, 8M Of 37M+ Upgraded In 10 Days http://t.co/VjKhgWwk #
 • Why China Matters To Apple, Others: This Year It Will Become The World’s Largest Smartphone Market http://t.co/kTHrlBLE @noname_8 #
 • If you care enough, you can change the world. #StopChildAbuse ~ Donate a tweet here. I did > http://t.co/55yVN05j #DT @helpspreadthis #

Powered by Twitter Tools

supamas

อดีต HR ปัจจุบันมาอยู่ IT ความสนใจสะเปะสะปะ ไร้สาระตามอารมณ์ ชมชอบอาหารอร่อย กอดรัดบ่อย ๆ คือหมา ๆ

More Posts

Follow Me:
Twitter