Tweet for 2019-08-29

มีมันยุทธการปิดปากนักวิชาการ จาก อจ.โกวิท @kovitw1 สู่ คุณยุ้ย @Fringer ถ้าพวกเขาเหล่านี้จำเป็นต้องเงียบ แล้วประชาช… https://t.co/W2rYUJuwwE -> @kovitw1 @Fringer ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน โพสต์ FB ว่า ตอนนี้อีกคนที่ทำท่าจะถูกฟ้องเป็นคดีอีกท่านคือ ผู้กำกั… https://t.co/RIjXe15CYQ in reply to moui -> @kovitw1 @Fringer @yuhtlerd First they came for the Communists And I did not speak out Because I was not a Communis… https://t.co/VnhiC6MMJw in reply to […]