Tweet for 2019-04-03

RT @kandainthai: บางคนเสนอว่า"คนไทยเช่าประเทศอยู๋" คิดแบบนั้นก็ได้แต่"ผู้เช่า"มีสิทธิ ไม่ใช่ว่า"ผู้เก็บค่าเช่า"ไล่ผู้เช่าออกได้แบบหมูๆหม… -> RT @KhurtaiMaisoong: รัฐยะไข่ ประกาศเคอร์ฟิว ห้ามประชาชนออกนอกบ้าน ระหว่าง 21:00 -​ 05:00 น.ตั้งแต่ 2 เม.ย.62 เป็นเวลา 2 เดือน ในพื้นที่ อ.… -> @bandaraya97 มาเลเซียค่ะ in reply to bandaraya97 -> RT @bangsananp3: เรารู้ ว่าต่อให้ล่ารายชื่อได้เป็น 10 ล้าน ก็ไม่สามารถถอดถอน กกต. ชุดนี้ได้ ใครจะมาถอดถอนพวกเดียวกัน แต่เราก็ต้องทำ เพื่อเ… -> RT @Thanathorn_FWP: กลับมาบ้านยังไม่ทันได้พักก็เจอหมายเรียก หาว่าผมทำผิด ม. 116 […]