Tweet for 2014-01-22

#พิเชษฐ ว่าไม่รังเกียจสุเทพเป็นการส่วนตัวยกเว้นเรื่อง'การเอาอนาคตของพรรค ปชป.ไปผูกติดกับงานของกปปส. เพราะพลาดไปเท่ากับอนาคตของ ปชป.จบลงด้วย' -> #พิเชษฐ พูดได้น่าฟังที่ว่า "เป็นนักการเมืองต้องสู้ในสภา นักมวยอาชีพต้องไม่ชกนอกเวที" http://t.co/Tm2c5DZuPq -> การที่ไม่เล่นเกมในสภา ไปเข้าทางให้นายกฯ ยุบสภาได้ #พิเชษฐ บอกว่า เป็นการสร้างความชอบธรรมให้อีกฝ่าย ซึ่งกลายเป็น ปชป พลาด -> วันนี้ ปชป.มีส.ส.ว่างงานประมาณ 160 คน ผู้ช่วยงานส.ส. ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว และที่ปรึกษาส.ส. ว่างงานประมาณ 1,200 คน #พิเชษฐ -> สาขาพรรคว่างงานเกือบ 200 แห่ง พรรคการเมืองใหญ่ขนาดนี้ ไม่มีส.ส.ในสภา จะเหลืออะไร #พิเชษฐ http://t.co/Tm2c5DZuPq -> ปชป.ต้องว่างงานเช่นนี้ประมาณ 4 ปี เพราะเข้าต้องการเว้นวรรคการเมือง #พิเชษฐ http://t.co/Tm2c5DZuPq -> […]