Tweets for 2013-05-08

ปชป.ส่งหนังสือถึงนานาชาติชี้แจงปาฐกถานายกฯที่มองโกเลีย : ข่าว 3 http://t.co/bC56dNCGZm – ส่งไปเคนย่าก่อนจริงด้วยตามพี่ @victorworldfilm บอก -> RT @PsnTc: @moui @victorworldfilm คงเพราะเป็นหนึางในไม่กี่รัฐชาติที่ยอมรับการมีอยู่ของรัฐบาลชุดก่อน -> @PsnTc @victorworldfilm ดูทุกท่านจะแฟนมาร์คตัวจริงนะคะเนี่ย in reply to PsnTc -> @iGanesha ประหลาดดีค่ะ in reply to iGanesha -> @victorworldfilm @PsnTc หนูใช้ google เก่งคร้าา คริ คริ in reply to victorworldfilm -> @victorworldfilm คุณพี่ระวังความดันขึ้นหลังอ่านแถลงการณ์จบ in reply to victorworldfilm -> @PsnTc @victorworldfilm แบบว่าแทบจะจำมาร์ดได้ทุกอิริยาบถคร้า .. จำตอนออกทีวีจอซีดๆ […]

Continue Reading