Twitter Updates for 2012-02-07

@supamas @kimchikf หงอย # @supamas @kimchikf งานกำลังนัวได้ที่อีกตะหาก # กทม เริ่มลอกท่อยังอะ เห็นข่าวอนุมัติโครงการๆ แต่ยังไม่เห็นใครลอกจริงๆ ซะที พื้นที่ไหนลอกแล้วมั่งอะ? # อ่า ยังไม่ยื่นภาษีเลย # สิ่งแรกก่อนยื่นภาษี คือการรื้อกองเอกสาร # supamasอดีต HR ปัจจุบันมาอยู่ IT ความสนใจสะเปะสะปะ ไร้สาระตามอารมณ์ ชมชอบอาหารอร่อย กอดรัดบ่อย ๆ คือหมา ๆMore Posts Follow Me: