Tweet for 2019-10-22

RT @aey_hist: @moui เห็นค่าฝุ่นขึ้นไป100กว่า แล้วงงใจมาก กลางคืนขึ้นขนาดนี้ เเล้วพรุ่งนี้เช้าจะรอดมั้ยนี่ -> RT @WasanaWW: ห่วงใยในฐานะคนชื่อเดียวกัน (อีกแล้ว) 🤓 ช่วงนี้วาสนา นาน่วม เขาเลิกเป็นสื่อแล้วผันตัวไปเป็นกรมโฆษณาการแล้วเหรอคะ #ข่าวใหญ่คือโ… -> RT @thapanee3miti: รัฐบาลและ #สมัชชาคนจน ยังไม่บรรลุการเจรจา ยังไม่กลับบ้าน คุยกันใหม่ พรุ่งนี้ 22.ต.ค. #ประชาธิปไตยที่กินได้การเมืองที่เ… -> RT @KPuvaphat: เตรียมเงินประกันตัวกันไว้รึยัง -> RT @NHKWORLD_News: Emperor Naruhito will take part in ceremonies marking his enthronement today. We will be live streaming the events on ou… […]

Continue Reading