Tweet for 2019-09-16

RT @ZhentingLiu: บรรยากาศชุมนุมขับไล่"ประยุทธ์ จันทร์โอชา" เรียกร้องรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ประจำบ่ายวันอาทิตย์นี้ ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย h… -> RT @machim_nakorn: “เวลานี้คือห้วงเวลา ที่พายุร้ายเผด็จการกำลังปกคลุมประเทศไทย และคนไทย แต่ระบอบประชาธิปไตยต่างหากที่เคารพสิทธิ เสรีภาพ ควา… -> RT @Pichailive: ขนาดเรื่องคดีปล่อยกู้แบงค์กรุงไทยของ นาย อุตตม ยังสร้างความเสียหายและทำให้ความเชื่อมั่นของรัฐบาลหดหายมากแล้ว เรื่องนายธรรม… -> RT @chaturon: น่าเป็นห่วงว่าธุรกิจส่งออกและท่องเที่ยวจะยิ่งแย่และส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมอีกมาก เงินบาทแข็งมากๆไม่ใช่เรื่องดีสำหรับเศรษฐกิจไท… -> RT @aorwiki: Cr #ThaiNewsPix ภาพนี้เราอยู่ในเหตุการณ์ค่ะ เราอยู่ในเรือแจกของ อาสายื่นน้ำให้ คนนี้ก้มหน้าร้องไห้ ก่อนจะยกมือไหว้ขอบคุณ ช่า… -> RT @RITT41: กะแล้ว ว่าต้องงัด พรบ.ล้างมลทิน มาอ้าง ลองดูที่มาตรา 3 […]