Tweet for 2019-07-30

Microsoft ถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐสั่งปรับเนื่องจากติดสินบนหน่วยงานในหลายประเทศ ซึ่งในนี้รวมประเทศไทยด้วย! Microsof… https://t.co/3wqjnx3KkM -> Microsoft to pay criminal fine to settle U.S. anti-bribery charges – Reuters https://t.co/GPCCemr4Tw in reply to moui -> Microsoft to shell out $25 million to settle bribery charges – CNET https://t.co/Ccm50wESL1 in reply to moui -> ชาวซูดานประท้วงหลังผลสอบกองทัพสลายชุมนุมค้านสายตา https://t.co/wtQwxeuw8q คุ้นเนอะเรื่องอะไรแบบนี้ https://t.co/KnFYJjhTOp -> แพลทฟอร์มดิจิทัลกับการรับมือข่าวลวง ความเกลียดชังและด้านมืดในโลกออนไลน์ https://t.co/rbiUwXjNkJ […]