Tweet for 2019-06-05

อดรู้สึกไม่ได้จริงๆ คุณชวนไม่ต้องการให้ผู้ถูกเสนอชื่อเป็น #นายกรัฐมนตรี ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ หุหุ #ตั้งรัฐบาล #เลือกตั้ง62 -> วีระกร นี่ จดชื่อไว้ งวดหน้าไม่ต้องกา #เลือกตั้ง62 -> RT @taopiphop: ยังไม่เลิกประชุมเลย ไปกินข้าวเสียละ #สว #ตั้งรัฐบาล #เลือกนายก #เลือกตั้ง62 https://t.co/NG5KqUhFps -> หมอชลน่าน @Cholnan อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอกประยุทธ์ ให้เป็น #นายกรัฐมนตรี เพราะ -เป็น จนท อื่นของรัฐซึ่งขัดต่อ รธน.… https://t.co/IXBDuZe07i -> RT @EvebieNaruk: @taopiphop @moui สว สูงวัย แก่ๆทั้งนั้น ต้องกินข้าวตรงเวลา ไหนจะต้องกินยาลดความดันอีก เดี๋ยวเป็นลมในสภาขึ้นมาละยุ่งเลย -> RT @Cholnan: […]