Tweet for 2019-05-07

RT @wrkclasshistory: #OtD 6 May 1933 Nazis raided the Institute of Sex Research in Berlin. It was a pioneering org which supported gay and… -> RT @victorworldfilm: มีมี่ เทา นางแบบโหนกไทย นางแบบอีสานระดับโลก ไม่ต้องทำเบ้าหน้าแบบเกาหลี ดังจริง ไม่อิงวงการนางแบบไทย Mimi Tao the hotte… -> อธิบดีกรมสรรพากร เผย การเก็บภาษีเดือนมีค.2562 ซึ่งเป็นเดือนที่ 6 ของปีงบประมาณ 62 ต่ำกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากการเ… https://t.co/PKQBZq9zEn -> @asnmaok อุ๊ฟ คนจนค่ะ คนจน.. คนไทยจะจนเท่าเทียมกันอะไรทำนองนั้น in reply to asnmaok -> @asnmaok อิอิ in reply to … Continue reading Tweet for 2019-05-07