Tweet for 2015-01-03

เมื่อครู่เปิดทีวีเป็นเพื่อนปรากฏว่า เขาเปิดฉายหนึ่งในหนังสั้นส่งเสริม “ค่านิยมหลัก 12 ประการ” เป็นตอนที่ 4 “สี่ มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา” -> ภาพยนตร์สั้นส่งเสริม “ค่านิยมหลัก 12 ประการ” จำนวน 12 เรื่อง จาก http://t.co/kKLeZQNorI ได้แก่ … http://t.co/NcDYlDUsZX -> ใครที่ยังไม่เคยดูหนังสั้นตอนที่ 4 อยากเชิญชวนให้เปิดดูได้ แต่อยากให้ตั้งใจดูในนาทีที่ 3:17-3:41 @KentBKK http://t.co/S3KQaiOg6W -> ตัวละครหนุ่มซึ่งเป็นตัวละครเอกในเรื่อง สวมเสื้อที่สะดุดตา มันเป็นเสื้อที่มีรูป Queen อังกฤษถูกปิดปากปิดตา @KentBKK http://t.co/qMuEuScaEn -> เสื้อที่หนุ่มใส่นั้น เขียนว่า "God Save the Queen" และ "Sex Pistols" […]