Tweet for 2014-02-15

RT @peerawat_KPP: เพราะถ้าจำไม่ผิด ทั้ง 28 เขต มีู้แสดงความจำนงจะสมัคร แต่สมัครไม่ได้ เพราะถูกขัดขวาง ซึ่งทั้งหมด ก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้แ… -> คณะกรรมการกีดกันการเลือกตั้ง พ.ศ.2557 -> RT @peerawat_KPP: อาจารย์สมชัย หรือกกต.ทุกท่าน น่าจะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพราะความหมายของคำว่า ไม่มีผู้สมัคร กับ สมัครไม่ได้ เพราะถูกขัดชวาง… -> RT @nakarin_29: @siamsn ครั้งหนึ่งจะเป็นจะตายเรื่อง นายกต้องมาจากการเลือกตั้ง ถึงขนาดนองเลือดบนพื้นถนน แต่วันนี้จะให้ถอยหลังสู่ระบบการลาก… -> RT @yyuthana: แถมพอตัวแทนทูตนอร์เวย์จี้ให้จัดการคนขวางเลือกตั้ง กกต.สมชัยยังโยนขี้ให้รบ.ด้วยว่า"รบ.ยังไม่มีปัญญาจัดการกกต.จะไปทำอะไรได้" -> RT @joe_black317: @moui วันก่อนยุบไป2สาขาฮะ สาขาปทุมวันก็แย่ครับ ลูกค้าลดฮวบ รายได้ตก หุ้นส่วนใหญ่ก็หนีไปเข้าคุก -> RT @newman1190: @moui สาขาปทุมวัน ของขายเยอะนะฮะ ได้ข่าวมีเก็บค่าแผงด้วย Oop! […]

Continue Reading