Tweets for 2013-03-30

  • โครงการรถไฟความเร็ววสูงยุคอภิสิทธิ์ มีแค่ไปเชียงใหม่ กับไประยอง ไง สส.ปชป.วันนี้ตีโพยตีพายกับสายใต้จังอะ? http://t.co/M319Kska2C ->
  • เป็นโครงการที่เปิดให้เอกชนมาร่วมลงทุน ผ่านไปเป็นปีก็ไม่ยักกะมีข่าว เป็นบุญของเอกชนไม่หลวมตัวติดหล่มไปกะ ปชป นะเนี่ย http://t.co/qzCsZ8ksA4 ->
  • นึกถึงโรงพักทั่วราชอาณาจักรที่ ปชป ทำ แล้วเหลือแต่เสา ถ้ามีโครงการรถไฟความเร็วสูง สงสัยเป็นแบบ hopewell อีกแหง -> Continue reading “Tweets for 2013-03-30”

supamas

อดีต HR ปัจจุบันมาอยู่ IT ความสนใจสะเปะสะปะ ไร้สาระตามอารมณ์ ชมชอบอาหารอร่อย กอดรัดบ่อย ๆ คือหมา ๆ

More Posts

Follow Me:
Twitter