ความรู้เรื่อง ฝน และ ระดับน้ำ โดย ดร.โฆสิต ล้อศิริรัตน์

Blog Disaster
 1. ภาพ ดร.โฆสิต ล้อศิริรัตน์ (Kosit Lorsirirat (Ph.D.))
  ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยา
  ผู้ตรวจราชการกรมชลประทานเขต 10, 12
  กรมชลประทาน
  kositl@mail.rid.go.th
 2. moui
  วันนี้นั่งเรียนเรื่องน้ำจาก ดร.โฆสิต ล้อศิริรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้ตรวจราชการกรมชลประทานเขต 10, 12 น่าสนใจมาก #WaterForThai
 3. moui
  ดร.โฆสิต – ปีใหม่ยึดตามปฏิทิน คือ เริ่มที่เดือนมกราคม, ปีงบประมาณไทย เริ่มที่เดือนตุลาคม, แต่ปีใหม่น้ำไทย เริ่มที่เดือนเมษายน #WaterForThai
 4. moui
  จากแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2553-2557 แบ่งความรุนแรงสาธารณภัย 4 ระดับ นายกฯ เข้ามา take action ในระดับรุนแรงสุด – ดร.โฆสิต
 5. moui
  อ.โฆสิต เอา slide ที่เป็น animate มาอธิบายเรื่องเส้นทางฝน ร่องฝน ไล่ตามเดือน ซึ่งข้อมูลพวกนี้ทำให้พอจะคาดการณ์ได้ #WaterForThai
 6. moui
  ดร.โฆสิต เอาทำแผนภาพเส้นทางพายุประจำปีของประเทศไทย จำนวน 6 ภาพ #WaterForThai
 7. moui
  ดร.โฆสิต – มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เข้าไทยมาจากทางทะเลอันดามัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม http://twitpic.com/aud55o (pic 1) #WaterForThai
 8. moui
  ดร.โฆสิต – ภาพที่ 2 นี้คือ “ร่องมรสุม” (ภาษาปากเรียก ร่องฝน) ของประเทศไทย แยกตามเดือนต่างๆ http://twitpic.com/aud696 (pic 2) #WaterForThai
 9. moui
  ดร.โฆสิต – ภาพที่ 3 แสดงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายนและตุลาคม http://twitpic.com/aud6lu (pic 3) #WaterForThai
 10. moui
  ดร.โฆสิต – ภาพ 4 แสดงว่าเมื่อมรสุมจากตะวันออกเฉียงเหนือมา มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ถอยไป http://twitpic.com/aud7fy (pic 4) #WaterForThai
 11. moui
  ดร.โฆสิต – ภาพที่ 5 แสดงให้เห็น ร่องมรสุม ที่พัดเข้าทางภาคใต้ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม http://twitpic.com/aud7t1 (pic 5) #WaterForThai
 12. moui
  ดร.โฆสิต – ภาพที่ 6 แสดงภาพ ลมฝ่ายใต้ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน http://twitpic.com/aud8e8 (pic 6) #WaterForThai นำความชื้อสู่แผ่นดิน
 13. moui
  ดร.โฆสิต เอาภาพเส้นทางพายุของปีที่แล้ว มา plot ในกราฟ พายุไล่มาเป็นระลอกๆ http://twitpic.com/aud9vr ส่วนหนึ่งที่ทำให้น้ำท่วมหลักปีที่แล้ว
 14. moui
  ดร.โฆสิต แสดง graphic คุณธาดา ที่แสดงลุ่มน้ำยม กับเมืองแพร่ http://twitpic.com/audbi7 #WaterForThai
 15. moui
  ภาพจำลองแม่น้ำยม อธิบายเส้นทางน้ำ และคาดการณ์ได้ว่าถ้าน้ำจะเดินทางมาถึงตัวเมืองจะใช้เวลากี่วัน ต้องมีการคำนวนปัจจัยมากมาย #WaterForThai
 16. moui
  ดร.โฆสิต จากภาพแม่น้ำยม ที่ Y.20 มีสถานีอุทกวิทยา (ไว้วัดระดับน้ำ – บ่นกะอาจารย์ไปว่า ภาษายากมากก) ที่ อ.สอง จ.แพร่ #WaterForThai
 17. moui
  ส่วน Y.1C เป็นอีกสถานีฯ ที่ใช้วัดระดับน้ำที่ตัวเมืองแพร่ สมมติว่าน้ำฝนตกบนเขาระยะหนึ่งน้ำจะไหลลงแม่น้ำ จนท ก็จะอ่านค่าจากสถานีเหล่านี้
 18. moui
  ดร.โฆสิต บอกว่าถ้าระดับน้ำที่ Y.20 ถึงจุดที่ต้องเตือนภัย จะเป็นการเตือนมาที่ Y.1C (ตัวเมือง) ให้เตรียมระวังเรื่องน้ำ ภายในกี่ ชม. เป็นต้น
 19. moui
  กราฟนี้ http://twitpic.com/aude7c จำลองการคำนวนของฝนที่ตกที่แม่น้ำยม อ.โฆสิต อธิบายว่าถ้าวัดน้ำที่ Y.20 ได้ 5.8 เมตร ภายใน 24 ชม.น้ำถึงแพร่
 20. moui
  ในการคำนวนพวกนี้มีเงื่อนไขที่ต้องนำมาคำนวนหลายอย่าง เช่น ระดับน้ำฝน การสูบน้ำของชาวบ้านระหว่างทาง การสร้างพนังกั้นน้ำ ฯลฯ #WaterForThai
 21. moui
  ภาพนี้แสดงความสัมพันธ์ของระดับน้ำและระยะเวลาการไหลในแม่น้ำยม http://twitpic.com/audh0p #WaterForThai
 22. moui
  อ.โฆสิต บอกว่าทุกระดับที่เพิ่มขึ้น 100 ลบ.ม. ที่ Y.20 จะถึงตัวเมือง Y.1C ในระยะเวลากี่ชั่วโมง https://twitpic.com/audh0p #WaterForThai

Moui

Just say.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookPinterest