อ้าง “การทำความดี” แท้จริงเพื่อประโยชน์ทางการค้า

CSR หรือ Corporate social responsibility เป็นหนึ่งในหลักการประชาสัมพันธ์การตลาด เพื่อทำให้ธุรกิจไม่ได้จ้องจะหาประโยชน์จากผู้บริโภคแต่เพียงฝ่ายเดียว จึงพยายามจัดให้มีการทำประโยชน์บางอย่างเพื่อตอบแทนต่อสังคม กรณีการขอหูกระป๋องและฝาเครื่องดื่มบำรุงร่างกายมามอบให้แก่ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทยเพื่อทำชิ้นส่วนของขาเทียมนั้น ก็เป็นอีกรูปแบบที่ต้องอ่านแล้วจะเข้าใจ MouiJust say.More Posts – Website Follow Me:

Continue Reading

The War Continues In West Papua

West Papua, again is in the news. Not because the country has gained independence from Indonesia, the Tyrant. But as usual for the wrong reasons. Courtesy of Indonesian troops, there’s a hunt for so-called ‘separatists’ (and one wonders why they are not termed as ‘freedom fighters’!). The chaos fermenting in West Papua is solely the […]

Continue Reading