Twitter Updates for 2011-07-02

Twitter Updates for 2011-07-01 http://nblo.gs/jTxkZ # @supamas มีเรื่องฮาๆ เล่าว่ะ นินทาภาครัฐอีกละ อิอิ # @supamas เกือบละ เมื่อคืนเม้ากระจายกะ @nutty_pay เห็นว่าจะมีปาร์ตี้เลี้ยงข้าว คริ คริ # "ธาริต" แจงเหตุไม่สั่งฟ้อง "แม้ว-อ้อ" ซุกหุ้น 2 เพราะไม่เข้าองค์ประกอบความผิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์ http://bit.ly/l2I2WH # @nokkaewkf ปาร์ตี้ๆๆๆ # @nokkaewkf around when you go there? # @nutty_pay @supamas when? Tomorrow dinner? LOL # @noname_8 อิอิ แถวนี้เน็ตม่ายลี เดี๋ยวกลับไปจัการที่บ้านคร้า […]