ระดับความสัมพันธ์ของความรัก กับ “เคมีในกายคน”

ไปอ่านเจอมา พยายามหาแหล่งที่มาไม่มี ขออภัยขอตัดตอนลอกมาให้อ่าน

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต อธิบายว่า ระดับความสัมพันธ์ของความรัก สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง ซึ่งล้วนแล้วเกี่ยวกับเคมีในร่างกายทั้งสิ้น โดยในระดับแรกคือระดับ “ดึงดูด”

Continue reading “ระดับความสัมพันธ์ของความรัก กับ “เคมีในกายคน””

Moui

I'm not Geek, just a Thai internet addicted gal. Love to be surrounded by good heart people. Follow me on twitter : @moui or Facebook : PoomjitS

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookPinterest