ความรู้เรื่อง ฝน และ ระดับน้ำ โดย ดร.โฆสิต ล้อศิริรัตน์

 1. ภาพ ดร.โฆสิต ล้อศิริรัตน์ (Kosit Lorsirirat (Ph.D.))
  ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยา
  ผู้ตรวจราชการกรมชลประทานเขต 10, 12
  กรมชลประทาน
  kositl@mail.rid.go.th
 2. moui
  วันนี้นั่งเรียนเรื่องน้ำจาก ดร.โฆสิต ล้อศิริรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้ตรวจราชการกรมชลประทานเขต 10, 12 น่าสนใจมาก #WaterForThai
 3. moui
  ดร.โฆสิต – ปีใหม่ยึดตามปฏิทิน คือ เริ่มที่เดือนมกราคม, ปีงบประมาณไทย เริ่มที่เดือนตุลาคม, แต่ปีใหม่น้ำไทย เริ่มที่เดือนเมษายน #WaterForThai
 4. moui
  จากแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2553-2557 แบ่งความรุนแรงสาธารณภัย 4 ระดับ นายกฯ เข้ามา take action ในระดับรุนแรงสุด – ดร.โฆสิต
 5. moui
  อ.โฆสิต เอา slide ที่เป็น animate มาอธิบายเรื่องเส้นทางฝน ร่องฝน ไล่ตามเดือน ซึ่งข้อมูลพวกนี้ทำให้พอจะคาดการณ์ได้ #WaterForThai
 6. moui
  ดร.โฆสิต เอาทำแผนภาพเส้นทางพายุประจำปีของประเทศไทย จำนวน 6 ภาพ #WaterForThai
 7. moui
  ดร.โฆสิต – มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เข้าไทยมาจากทางทะเลอันดามัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม http://twitpic.com/aud55o (pic 1) #WaterForThai
 8. moui
  ดร.โฆสิต – ภาพที่ 2 นี้คือ “ร่องมรสุม” (ภาษาปากเรียก ร่องฝน) ของประเทศไทย แยกตามเดือนต่างๆ http://twitpic.com/aud696 (pic 2) #WaterForThai
 9. moui
  ดร.โฆสิต – ภาพที่ 3 แสดงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายนและตุลาคม http://twitpic.com/aud6lu (pic 3) #WaterForThai
 10. moui
  ดร.โฆสิต – ภาพ 4 แสดงว่าเมื่อมรสุมจากตะวันออกเฉียงเหนือมา มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ถอยไป http://twitpic.com/aud7fy (pic 4) #WaterForThai
 11. moui
  ดร.โฆสิต – ภาพที่ 5 แสดงให้เห็น ร่องมรสุม ที่พัดเข้าทางภาคใต้ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม http://twitpic.com/aud7t1 (pic 5) #WaterForThai
 12. moui
  ดร.โฆสิต – ภาพที่ 6 แสดงภาพ ลมฝ่ายใต้ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน http://twitpic.com/aud8e8 (pic 6) #WaterForThai นำความชื้อสู่แผ่นดิน
 13. moui
  ดร.โฆสิต เอาภาพเส้นทางพายุของปีที่แล้ว มา plot ในกราฟ พายุไล่มาเป็นระลอกๆ http://twitpic.com/aud9vr ส่วนหนึ่งที่ทำให้น้ำท่วมหลักปีที่แล้ว
 14. moui
  ดร.โฆสิต แสดง graphic คุณธาดา ที่แสดงลุ่มน้ำยม กับเมืองแพร่ http://twitpic.com/audbi7 #WaterForThai
 15. moui
  ภาพจำลองแม่น้ำยม อธิบายเส้นทางน้ำ และคาดการณ์ได้ว่าถ้าน้ำจะเดินทางมาถึงตัวเมืองจะใช้เวลากี่วัน ต้องมีการคำนวนปัจจัยมากมาย #WaterForThai
 16. moui
  ดร.โฆสิต จากภาพแม่น้ำยม ที่ Y.20 มีสถานีอุทกวิทยา (ไว้วัดระดับน้ำ – บ่นกะอาจารย์ไปว่า ภาษายากมากก) ที่ อ.สอง จ.แพร่ #WaterForThai
 17. moui
  ส่วน Y.1C เป็นอีกสถานีฯ ที่ใช้วัดระดับน้ำที่ตัวเมืองแพร่ สมมติว่าน้ำฝนตกบนเขาระยะหนึ่งน้ำจะไหลลงแม่น้ำ จนท ก็จะอ่านค่าจากสถานีเหล่านี้
 18. moui
  ดร.โฆสิต บอกว่าถ้าระดับน้ำที่ Y.20 ถึงจุดที่ต้องเตือนภัย จะเป็นการเตือนมาที่ Y.1C (ตัวเมือง) ให้เตรียมระวังเรื่องน้ำ ภายในกี่ ชม. เป็นต้น
 19. moui
  กราฟนี้ http://twitpic.com/aude7c จำลองการคำนวนของฝนที่ตกที่แม่น้ำยม อ.โฆสิต อธิบายว่าถ้าวัดน้ำที่ Y.20 ได้ 5.8 เมตร ภายใน 24 ชม.น้ำถึงแพร่
 20. moui
  ในการคำนวนพวกนี้มีเงื่อนไขที่ต้องนำมาคำนวนหลายอย่าง เช่น ระดับน้ำฝน การสูบน้ำของชาวบ้านระหว่างทาง การสร้างพนังกั้นน้ำ ฯลฯ #WaterForThai
 21. moui
  ภาพนี้แสดงความสัมพันธ์ของระดับน้ำและระยะเวลาการไหลในแม่น้ำยม http://twitpic.com/audh0p #WaterForThai
 22. moui
  อ.โฆสิต บอกว่าทุกระดับที่เพิ่มขึ้น 100 ลบ.ม. ที่ Y.20 จะถึงตัวเมือง Y.1C ในระยะเวลากี่ชั่วโมง https://twitpic.com/audh0p #WaterForThai

Moui

Just say.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookPinterest

A flash of remembrance of a passionate night

In the early hours of the morning, I fiddled with my BlackBerry. Feeling edgy, restless. Seems my thoughts rushed between dark voids of memories, with little will-power to guide me through these sleepless moments.

I will share my story, a brief random one, mind you.

Once a upon a time…

I bolted up from my chair repeatedly. Nights hazed, and days were physically-taxing and long. For a moment I thought I was back at the old house in Malaysia, subjected to some amusing conversation with my siblings, but my thoughts cleared and my vision tumbled back into reality. Bosnia. I was working, transporting aid, boxes and crates, to a refugee camp.

Aside from the constant brusque awakening and the sweet rare tranquillity of my breaks, my instincts fed somewhat impatient vibes. Yes, things had changed, my self-esteem was shifting radically; wasn’t so keen to be in the killing fields and not do anything. Impatience. Hot blood flowing in my veins.

As days passed, in the increasing warm weather, I mired myself in silence, packing the supplies of medicine and tents. Like a robot, a useless damaged robot. In the deafening silence of my mind. I had avoided all casual talks with my colleagues, pleasantries pushed aside, and thus people generally ignored me. Which was fine with me.

The unusual signs, the gloominess of spirit, was so intense that I was relieved, finally, to see and be distracted by an attractive woman driving into the camp.

Actually she was about my age, dressed in a simple light hazel blouse, jeans and dark safety boots. She had black hair, tan skin, but even from where I stood, I could tell that her eyes were dark, her lips ~ gorgeous and red. We smiled, we spoke, candidly about the challenges we had faced in dire times, sharing stories, about humanitarian relief work, and I remember her saying that I appeared disturbingly untroubled, almost serene, with the exception of my mischievous smile.

We parted hours later, the meal was bland and cold, but her scent in my nostrils, the taste of her lips on mine. I don’t remember how long she had stayed in Bosnia or which agency she was attached to, but I remember her slender neck, sweat rolling down, our conversations, the playful twist of her lips when she suppressed a laughter. I remember the hugs.

A remarkable woman, and an immensely satisfying night.

Zashnain

An avid blogger, twitterer and photojournalist, Zashnain Zainal suffers from an incurable addiction to social work, helping marginalised communities since 1989. Nowadays he travels from the plantations of Malaysia to the slums of Thailand. He can be found at zashnain.com and @bedlamfury

More Posts - Website

Follow Me:
Twitter

Long Kung – 2011 Thailand Flood Crisis Documentary (in Thai) by ‘Daniel’

สารคดี “หลงกรุง” เป็นสารคดีภาษาไทยที่คุณฝรั่งแคนาดา แดเนียล เฟรเซอร์ ผลิตขึ้นเพื่อฉายทางช่อง ThaiPBS
ดังรายละเอียดที่เขาได้บรรยายไว้ที่ facebook ของรายการ “หลงกรุง” ว่า Continue reading “Long Kung — 2011 Thailand Flood Crisis Documentary (in Thai) by ‘Daniel’”

Moui

Just say.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookPinterest

Homeless people wandering through the streets of Bangkok

When I was doing my relief work in a partially flooded-Bangkok, I met a homeless elderly woman sitting on a bench at 4:17 am. Her two heavy sacks was filled with dirty clothes, her face was masked with pure exhaustion, and she fiddled with an empty bottle. I offered her my flask, but she graciously declined with a smile, and in English, said she had to walk the path Fate had set for her.

Within her eyes burned a desire to survive. She did not lose her home due to the enraged flood, she lost it because of society’s prejudice and ignorance. Apathy has forced her into homelessness for two years. The heavy flood was merely an eye-opener for people living in Bangkok and many provinces in Thailand; but did anyone see those without a home before the flood? Has society changed its behaviour towards homeless people?

This woman had fought horrors that would have crushed the elites of the city and the spirit of any common man.

Zashnain

An avid blogger, twitterer and photojournalist, Zashnain Zainal suffers from an incurable addiction to social work, helping marginalised communities since 1989. Nowadays he travels from the plantations of Malaysia to the slums of Thailand. He can be found at zashnain.com and @bedlamfury

More Posts - Website

Follow Me:
Twitter

List of Donation Organization – หน่วยงานรับบริจาคสิ่งของและบัญชีธนาคารต่างๆ ช่วยน้ำท่วม [update OCT 2011]

ข้อมูลดังต่อไปนี้ ได้รับจากทาง forward email ณ วันที่ 30 มีนาคม 2554 และปรับปรุงใหม่วันที่ 9 ตุลาคม 2554 หากข้อมูลนี้มีที่ผิด ขอความกรุณาแจ้งมาเพื่อปรับปรุงให้ถูกต้องด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ Continue reading “List of Donation Organization — หน่วยงานรับบริจาคสิ่งของและบัญชีธนาคารต่างๆ ช่วยน้ำท่วม [update OCT 2011]”

Moui

Just say.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookPinterest

Rejoice of Sanity

I celebrated in my progress, rejoiced at the instability of mankind, and have felt ecstatic with sadness at the void that threatens to swallow sanity, and madness.

Should I jump for joy at the mayhem of the universe? Or I should rejoice to see you at any time so deeply absorbed, distracted, in your devotions of apathy that you had not a single thought to spare for the carnage. No. I grief for you and me.

Zashnain

An avid blogger, twitterer and photojournalist, Zashnain Zainal suffers from an incurable addiction to social work, helping marginalised communities since 1989. Nowadays he travels from the plantations of Malaysia to the slums of Thailand. He can be found at zashnain.com and @bedlamfury

More Posts - Website

Follow Me:
Twitter