Tweet for 2020-03-12

@dnopyun ไม่รู้ เฟส 3 จะวันไหน พรุ่งนี้ มะรืนนี้ หรือเข้าไปแล้วก็ไม่รู้ T_T in reply to dnopyun -> @RITT41 ซวยแน่น้าเอ้ยยยยย ไม่อยากคิดต่อ in reply to RITT41 -> @kalanistan T_T in reply to kalanistan -> RT @ArtsEverytime: @moui ไม่ใช่สมาชิก ????? https://t.co/MVefUzFcOl https://t.co/zsUhxb7zGs -> RT @ArtsEverytime: @moui ท่านสมควรต้องรู้เรื่องภาษี ได้มากกว่านี้ https://t.co/9wa4SIKEAp -> RT @MattNavarra: Twitter has rewritten its […]