Tweet for 2020-01-29

@zazukekenji ก็อาจเป็นอย่างนั้นได้ค่ะ สำหรับคนที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคม ยกเว้นไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อ แล้วคิดว่าเป็นไข้พื้นๆ in reply to zazukekenji -> RT @Shineru_msu: องค์การอนามัยโลกแก้ไขความเสี่ยงไวรัสโคโรน่า 2019 จากระดับกลางเป็นระดับสูงแล้ว #ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่2019 #ไวรัสโคโรน่า… -> RT @raebewn: @moui @getsuyoubi335 ที่บ้านมี5-6คนเเม่ซื้อn95มา2กล่อง กล่องเด็กกับผู้ใหญ่ กับอีกกล่องเป็นเเบบที่ใช้ในการเเพทย์ -> Confusion as WHO corrects China virus global risk level https://t.co/6gl6c8dTpo -> RT @lauriiezz: @moui พอค่ะ ถ้าไม่ได้ไปที่เสี่ยง 2วันเปลี่ยนทีก็เหลือๆ -> The World Health Organization said on […]